Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství

txt

Zákon č. 458/2000 Sb.

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
se změnami:262/2002 Sb., ..., 19/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 131/2000 Sbírky zákonů na straně 7142
schváleno:28.11.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
se změnami:65/2023 Sb., 77/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 4/2023 Sbírky zákonů na straně 42
schváleno:04.01.2023
účinnost od:12.01.2023
[Textová verze] [PDF verze (18156 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb.

o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
uveřejněno v: č. 20/2023 Sbírky zákonů na straně 266
schváleno:01.02.2023
účinnost od:11.02.2023
[Textová verze] [PDF verze (5930 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 114/2023 Sb.

o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
uveřejněno v: č. 61/2023 Sbírky zákonů na straně 1739
schváleno:24.04.2023
účinnost od:01.05.2023
[Textová verze] [PDF verze (46 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 193/2023 Sb.

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
uveřejněno v: č. 94/2023 Sbírky zákonů na straně 2714
schváleno:16.06.2023
účinnost od:01.07.2023
[Textová verze] [PDF verze (705 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 262/2022 Sb.

o příspěvku na úhradu nákladů za energie
se změnami:272/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 120/2022 Sbírky zákonů na straně 3050
schváleno:24.08.2022
účinnost od:01.09.2022
[Textová verze] [PDF verze (71 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
uveřejněno v: č. 120/2022 Sbírky zákonů na straně 3055
schváleno:24.08.2022
účinnost od:01.09.2022
zrušeno:08.10.2022
[Textová verze] [PDF verze (219 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka
se změnami:343/2022 Sb., 442/2022 Sb., 28/2023 Sb., 77/2023 Sb., 215/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 139/2022 Sbírky zákonů na straně 3330
schváleno:05.10.2022
účinnost od:01.01.2023
[Textová verze] [PDF verze (5173 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 333/2022 Sb.

o zajištění dodávek plynu
uveřejněno v: č. 154/2022 Sbírky zákonů na straně 4162
schváleno:27.10.2022
účinnost od:10.11.2022
[Textová verze] [PDF verze (50 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 407/2022 Sb.

o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
uveřejněno v: č. 184/2022 Sbírky zákonů na straně 4930
schváleno:07.12.2022
účinnost od:17.12.2022
[Textová verze] [PDF verze (51 kB)]
txt

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb.

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
se změnami:214/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 207/2022 Sbírky zákonů na straně 5482
schváleno:21.12.2022
účinnost od:01.01.2023
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 488/2021 Sb.

o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
uveřejněno v: č. 218/2021 Sbírky zákonů na straně 6577
schváleno:10.12.2021
účinnost od:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (784 kB)]
txt

Vyhláška č. 207/2021 Sb.

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
se změnami:271/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 88/2021 Sbírky zákonů na straně 1746
schváleno:18.05.2021
účinnost od:01.01.2022
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 359/2020 Sb.

o měření elektřiny
uveřejněno v: č. 146/2020 Sbírky zákonů na straně 3810
schváleno:13.08.2020
účinnost od:01.01.2021
[Textová verze] [PDF verze (319 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 8/2016 Sb.

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
se změnami:147/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 3/2016 Sbírky zákonů na straně 26
schváleno:11.01.2016
účinnost od:01.02.2016
[Textová verze] [PDF verze (88612 kB)]
txt

Vyhláška č. 16/2016 Sb.

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
se změnami:487/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 7/2016 Sbírky zákonů na straně 122
schváleno:13.01.2016
účinnost od:01.02.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 70/2016 Sb.

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
uveřejněno v: č. 27/2016 Sbírky zákonů na straně 762
schváleno:25.02.2016
účinnost od:01.07.2016
zrušeno:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (3110 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 194/2015 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
uveřejněno v: č. 80/2015 Sbírky zákonů na straně 2298
schváleno:03.08.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (270 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 195/2015 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
uveřejněno v: č. 80/2015 Sbírky zákonů na straně 2299
schváleno:03.08.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (269 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 196/2015 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
uveřejněno v: č. 80/2015 Sbírky zákonů na straně 2300
schváleno:03.08.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (269 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 262/2015 Sb.

o regulačním výkaznictví
se změnami:50/2017 Sb., 554/2020 Sb., 513/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 106/2015 Sbírky zákonů na straně 3106
schváleno:01.10.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (7772 kB)]
txt

Vyhláška č. 349/2015 Sb.

o Pravidlech trhu s plynem
se změnami:416/2016 Sb., 326/2018 Sb., 277/2021 Sb., 223/2022 Sb., 405/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 149/2015 Sbírky zákonů na straně 4666
schváleno:08.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 392/2015 Sb.

o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
uveřejněno v: č. 164/2015 Sbírky zákonů na straně 5363
schváleno:14.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (228 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 405/2015 Sb.

o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
uveřejněno v: č. 167/2015 Sbírky zákonů na straně 5514
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (238 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 408/2015 Sb.

o Pravidlech trhu s elektřinou
se změnami:127/2017 Sb., 302/2020 Sb., 125/2021 Sb., 490/2021 Sb., 404/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2015 Sbírky zákonů na straně 5546
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (16247 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 195/2014 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
se změnami:zrušeno od 1.1.2016 195/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 81/2014 Sbírky zákonů na straně 2187
schváleno:04.09.2014
účinnost od:12.09.2014
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (2373 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 436/2013 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
se změnami:zrušeno od 1.1.2016 194/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 171/2013 Sbírky zákonů na straně 7336
schváleno:16.12.2013
účinnost od:01.01.2014
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (11735 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 30/2012 Sb.

o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
uveřejněno v: č. 11/2012 Sbírky zákonů na straně 238
schváleno:16.01.2012
účinnost od:26.01.2012
[Textová verze] [PDF verze (631 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 59/2012 Sb.

o regulačním výkaznictví
se změnami:zrušeno od 1.1.2016 262/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 23/2012 Sbírky zákonů na straně 474
schváleno:22.02.2012
účinnost od:02.03.2012
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (14474 kB)]
txt

Vyhláška č. 344/2012 Sb.

o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
se změnami:215/2015 Sb., 224/2022 Sb., 37/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2012 Sbírky zákonů na straně 4538
schváleno:10.10.2012
účinnost od:01.11.2012
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 345/2012 Sb.

o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
se změnami:418/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2012 Sbírky zákonů na straně 4553
schváleno:10.10.2012
účinnost od:01.11.2012
[Textová verze] [PDF verze (162 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 387/2012 Sb.

o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
se změnami:591/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 143/2012 Sbírky zákonů na straně 4962
schváleno:13.11.2012
účinnost od:01.12.2012
[Textová verze] [PDF verze (29835 kB)]
txt

Vyhláška č. 82/2011 Sb.

o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
se změnami:476/2012 Sb., 152/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 31/2011 Sbírky zákonů na straně 851
schváleno:17.03.2011
účinnost od:01.04.2011
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 108/2011 Sb.

o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
se změnami:289/2013 Sb., 236/2017 Sb., 78/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 41/2011 Sbírky zákonů na straně 1067
schváleno:14.04.2011
účinnost od:01.05.2011
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 210/2011 Sb.

o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
se změnami:zrušeno od 1.7.2016 70/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 74/2011 Sbírky zákonů na straně 2147
schváleno:01.07.2011
účinnost od:15.12.2011
zrušeno:01.07.2016
[Textová verze] [PDF verze (322 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 19/2010 Sb.

o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
se změnami:325/2013 Sb., 216/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 6/2010 Sbírky zákonů na straně 250
schváleno:15.01.2010
účinnost od:01.02.2010
[Textová verze] [PDF verze (802 kB)]
txt

Vyhláška č. 79/2010 Sb.

o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
se změnami:388/2012 Sb., 194/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 28/2010 Sbírky zákonů na straně 918
schváleno:18.03.2010
účinnost od:01.04.2010
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 80/2010 Sb.

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
se změnami:zrušeno 193/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 28/2010 Sbírky zákonů na straně 946
schváleno:18.03.2010
účinnost od:01.04.2010
zrušeno:01.07.2023
[Textová verze] [PDF verze (958 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 366/2010 Sb.

o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
se změnami:zrušeno 405/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 133/2010 Sbírky zákonů na straně 5010
schváleno:08.12.2010
účinnost od:01.01.2011
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (33 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 140/2009 Sb.

o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
se změnami:264/2010 Sb., 393/2011 Sb., 348/2012 Sb., 436/2013 Sb., zrušeno 195/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2009 Sbírky zákonů na straně 1767
schváleno:11.05.2009
účinnost od:25.05.2009
zrušeno:12.09.2014
[Textová verze] [PDF verze (1006 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 334/2009 Sb.

o stavech nouze v plynárenství
uveřejněno v: č. 104/2009 Sbírky zákonů na straně 4740
schváleno:24.09.2009
účinnost od:01.10.2009
zrušeno:01.11.2012
[Textová verze] [PDF verze (355 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 365/2009 Sb.

o Pravidlech trhu s plynem
se změnami:370/2010 Sb., 442/2011 Sb., 436/2012 Sb., 291/2014 Sb., zrušeno 349/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 117/2009 Sbírky zákonů na straně 5174
schváleno:15.10.2009
účinnost od:01.01.2010
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (1605 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 408/2009 Sb.

o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
se změnami:zrušeno 59/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 132/2009 Sbírky zákonů na straně 6680
schváleno:10.11.2009
účinnost od:01.12.2009
zrušeno:02.03.2012
[Textová verze] [PDF verze (9582 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 150/2007 Sb.

o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
uveřejněno v: č. 54/2007 Sbírky zákonů na straně 1894
schváleno:19.06.2007
účinnost od:01.07.2007
zrušeno:25.05.2009
[Textová verze] [PDF verze (5791 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 280/2007 Sb.

o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
uveřejněno v: č. 91/2007 Sbírky zákonů na straně 3686
schváleno:24.10.2007
účinnost od:01.12.2007
[Textová verze] [PDF verze (138 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 51/2006 Sb.

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
se změnami:81/2010 Sb., 82/2011 Sb., zrušeno 16/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 23/2006 Sbírky zákonů na straně 718
schváleno:17.02.2006
účinnost od:01.03.2006
zrušeno:01.02.2016
[Textová verze] [PDF verze (491 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 477/2006 Sb.

o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
se změnami:zrušeno 366/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 157/2006 Sbírky zákonů na straně 6730
schváleno:04.10.2006
účinnost od:01.01.2007
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF verze (37 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 478/2006 Sb.

o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
uveřejněno v: č. 157/2006 Sbírky zákonů na straně 6732
schváleno:19.10.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (32 kB)]
txt

Vyhláška č. 524/2006 Sb.

o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
se změnami:184/2007 Sb., 321/2007 Sb., 354/2008 Sb., zrušeno 365/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2006 Sbírky zákonů na straně 7146
schváleno:24.11.2006
účinnost od:01.01.2007
zrušeno:01.01.2010
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 545/2006 Sb.

o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
se změnami:396/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 177/2006 Sbírky zákonů na straně 7498
schváleno:29.11.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (96 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 375/2005 Sb.

o stavech nouze v plynárenství
se změnami:zrušeno 334/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 131/2005 Sbírky zákonů na straně 7016
schváleno:07.09.2005
účinnost od:01.10.2005
zrušeno:01.10.2009
[Textová verze] [PDF verze (43 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 404/2005 Sb.

o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
uveřejněno v: č. 139/2005 Sbírky zákonů na straně 7270
schváleno:27.09.2005
účinnost od:01.01.2006
zrušeno:01.12.2009
[Textová verze] [PDF verze (9292 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 426/2005 Sb.

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
se změnami:363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2011 Sb., 445/2012 Sb., zrušeno 8/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2005 Sbírky zákonů na straně 7915
schváleno:11.10.2005
účinnost od:01.11.2005
zrušeno:01.02.2016
[Textová verze] [PDF verze (2718 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 439/2005 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
poznámka:přílohy jsou k dispozici pouze ve formátu PDF
se změnami:110/2008 Sb., zrušeno 344/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 153/2005 Sbírky zákonů na straně 8089
schváleno:31.10.2005
účinnost od:01.12.2005
zrušeno:09.10.2009
[Textová verze] [PDF verze (35581 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 481/2005 Sb.

kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky
uveřejněno v: č. 168/2005 Sbírky zákonů na straně 8879
schváleno:29.11.2005
účinnost od:01.01.2006
zrušeno:01.11.2012
[Textová verze] [PDF verze (46 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 540/2005 Sb.

o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
poznámka:přílohy jsou k dispozici pouze ve formátu PDF
se změnami:41/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 184/2005 Sbírky zákonů na straně 10494
schváleno:15.12.2005
účinnost od:01.01.2006
[Textová verze] [PDF verze (1302 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 541/2005 Sb.

o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
se změnami:552/2006 Sb., 365/2007 Sb., 454/2008 Sb., 468/2009 Sb., 400/2010 Sb., 371/2011 Sb., 438/2012 Sb., zrušeno 408/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 184/2005 Sbírky zákonů na straně 10530
schváleno:21.12.2005
účinnost od:01.01.2006
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (1676 kB)]
txt

Vyhláška č. 673/2004 Sb.

kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
poznámka:přílohy jsou ve formátu PDF k dispozici u vyhlášky č. 542/2005 Sb. (novela)
se změnami:542/2005 Sb., zrušeno 524/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 229/2004 Sbírky zákonů na straně 12029
schváleno:21.12.2004
účinnost od:01.01.2005
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
pdf

Vyhláška č. 542/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
poznámka:vyhláška je zde uvedena z důvodu doplnění příloh ve formátu PDF k vyhlášce č. 673/2004 Sb.
se změnami:zrušeno 524/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 184/2005 Sbírky zákonů na straně 10564
schváleno:21.12.2005
účinnost od:01.01.2006
zrušeno:01.01.2007
[PDF verze (203 kB)]
txt

Vyhláška č. 218/2001 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
se změnami:450/2003 Sb., 326/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4934
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
zrušeno:01.04.2011
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 223/2001 Sb.

kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
se změnami:zrušeno 478/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4984
schváleno:14.06.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 224/2001 Sb.

kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
se změnami:zrušeno 477/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4985
schváleno:14.06.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 245/2001 Sb.

o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami:118/2005 Sb., 52/2010 Sb., zrušeno 452/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 94/2001 Sbírky zákonů na straně 5422
schváleno:22.06.2001
účinnost od:20.07.2001
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (1155 kB)]
txt

Vyhláška č. 251/2001 Sb.

kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
se změnami:62/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 97/2001 Sbírky zákonů na straně 5591
schváleno:27.06.2001
účinnost od:24.07.2001
zrušeno:01.05.2011
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 252/2001 Sb.

o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
se změnami:539/2002 Sb., zrušeno 439/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 97/2001 Sbírky zákonů na straně 5601
schváleno:28.06.2001
účinnost od:24.07.2001
zrušeno:01.12.2005
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 297/2001 Sb.

kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
se změnami:zrušeno 51/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 112/2001 Sbírky zákonů na straně 6670
schváleno:30.07.2001
účinnost od:15.08.2001
zrušeno:01.03.2006
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 306/2001 Sb.

o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
se změnami:zrušeno 540/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 117/2001 Sbírky zákonů na straně 7083
schváleno:20.08.2001
účinnost od:30.08.2001
zrušeno:01.01.2006
[Textová verze] [PDF verze (236 kB)]
txt

Vyhláška č. 329/2001 Sb.

kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
se změnami:zrušeno 524/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2001 Sbírky zákonů na straně 7465
schváleno:31.08.2001
účinnost od:18.09.2001
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 372/2001 Sb.

kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
se změnami:zrušeno od 1.1.2016 269/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 141/2001 Sbírky zákonů na straně 7925
schváleno:12.10.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (82 kB)]


Jak se rozúčtovává voda a teplo? Jarmila Trčková, vedoucí oddělení rozúčtování společnosti ista Česká republika

Jak se rozúčtovává voda a teplo v roce 2023? Co nabídne portál ista s měsíčními informacemi? Webinář

16.8.2023 | redakce
Společnost ista má informační webový portál připravený na generování a poskytování služby Měsíční informace o spotřebě podle nové legislativy. Na webináři se dozvíte o letošním rozúčtování tepla a vody a jak bude fungovat odečítání a rozúčtování dále. Jak portál ista funguje, jaké obsahuje funkce, co klienti vidí a s čím mohou pracovat? Podívejte se na webinář.
Domácí fotovoltaická elektrárna, foto © TZB-info

Nové bezpečnostní požadavky na solární elektrárny do 50 kW mohou komplikovat jejich instalaci

17.7.2023 | Solar Global
Nedávno přijatá vyhláška 114/2023 Sb. pro fotovoltaiku do 50 kW zavádí nové povinnosti pro bezpečnost instalace, které majitelům i montážním společnostem mohou zkomplikovat uvedení elektráren do provozu. Problémem může být zejména dostupnost tzv. optimizérů, nutných pro zajištění bezpečného napětí.
Na tiskové konferenci společně vystoupili Tomáš Kadlec, ředitel akciové společnosti ČEZ Prodej,  a Martin Kuba, spolumajitel firmy OIG Power s.r.o.

Domácí fotovoltaická elektrárna a bateriové úložiště k sobě patří

6.6.2023 | redakce
Na tiskové konferenci společně vystoupili Tomáš Kadlec, ředitel akciové společnosti ČEZ Prodej, a Martin Kuba, spolumajitel firmy OIG Power s.r.o. ČEZ Prodej letos navýšil instalace FV o více jak 50 % a OIG Power představil nový typ bateriového úložiště ČEZ Battery Box 3F Queen.
Foto ©peteri - Fotolia.com

Novela zákona a cenový strop elektřiny a plynu pro období leden až prosinec 2023

26.2.2023 | Mgr. Saskie Krejčířová, Rödl & Partner
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz jsme připravili právní rozbor vládní pomoci velkým podnikům na zvýšené náklady cen energií (zastropování cen energií a dotační program). Dnem 1. ledna 2023 totiž nabylo účinnosti nařízení vlády č. 442/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. („Nařízení“). Novela Nařízení rozšiřuje kategorii zákazníků s maximální stanovenou cenou elektřiny a plynu o velké podniky.
foto © stevepb - Pixabay.com

Jaké kompenzace dostanou dodavatelé od státu za zastropování cen

11.1.2023 | Ing. Jan Schindler, redakce
Vláda konečně určila, jak se budou stanovovat kompenzace za zastropování cen. Vláda také rozhodla o termínech žádostí a o výši přiměřeného zisku. Ceny na burze klesají, ale ceny v cenících dodavatelů rostou. Jaké ceny elektřiny a plynu očekávají obchodníci na burze?

Zastropování cen elektřiny a plynu není automatické: Kdo musí odeslat prohlášení?

6.1.2023 | Mgr. Vojtěch Kaska, Doucha Šikola advokáti
Očekáváte, že Vaše společnost nebo instituce má od 1. 1. 2023 zastropované ceny elektřiny a plynu? Potom byste měli zpozornět – možná že i vás se týká povinnost odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo plynem formulářové prohlášení, jinak nadále budete za elektřinu a plyn platit nezastropované ceny. Prohlášení je potřeba odevzdat do 16. 1. 2023.

Struktura právních předpisů včetně norem a jejich charakteristiky k výpočtu ENB

26.1.2022 | doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Hodnocení energetické náročnosti budov závisí na velkém množství výpočtů, které musí být ve shodě s platnými právními předpisy. Článek uvádí související strukturu právních předpisů včetně norem a jejich stručné charakteristiky.

Teplárenské sdružení vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem

22.9.2019 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Rozpočtový výbor PSP přijal návrh vypuštění zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. ERÚ současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné KVET v 2020 o více než miliardu Kč. Teplárny se ocitají v těžké situaci.

Změna evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 3)

26.9.2018 | prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB
Změny ve směrnici reagují jak na zkušenosti s uplatňováním předchozí směrnice, tak na technický pokrok a možnosti budov vybavených tzv. smart technologiemi, nabíječkami elektromobilů aj.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 02.10.2018 14:01

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit?

2.12.2017 | Filip Nečas, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
V září tohoto roku schválila vláda materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stanovující rámcově mechanismus kontrol překompenzace provozní podpory na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě tohoto materiálu mají probíhat legislativní práce na novele energetického zákona, která umožní tyto kontroly překompenzace provádět.

Infotherma začne hodně zajímavou diskusí

20.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zveme Vás na zahájení výstavy s vyhlášením výsledků ankety čtenářů TZB-info a navazující diskusní blok Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Tošenovským. Zveme vás také na úterní doprovodný program Chytrá řešení pro úspory energie v budovách a těšíme se na Vaši návštěvu na stánku TZB-info.

Kotlíková kalkulačka 2016 – Opravdu v novém kotli spálíme méně paliva než ve starém?

4.4.2016 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Dobře provozované moderní kotle na pevná (tuhá) paliva mají vyšší účinnost, tedy míru využití energie paliva, než kotle staré konstrukce. Opravdu v novém kotli spálíte méně paliva než ve starém? Tato „kotlíková kalkulačka“ vám umožní orientačně vypočítat, kolik a zda vůbec ušetříte za topnou sezónu.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 20.03.2017 21:45

Vybrané změny v energetické legislativě a nové povinnosti pro firmy

24.11.2015 | Vlastimil Růžička, redakce
Další konference o změnách v energetické legislativě poukázala, že připravenost českých firem na tyto procesy je stále nedostatečná. Důležitým datem je 5. prosinec, kdy se firmy musejí rozhodnout, jakým způsobem budou hlídat své energetické výdaje. Konference se však týkala i jiných novinek energetické legislativy.

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích – kontext z pohledu šetrné energetiky

2.5.2015 | Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, Veronika Knoblochová, CZEPHO
Novely během téměř rok trvajícího procesu vzbudily řadu vášní. Často se však zapomíná, že nesou i pozitivní změny - například uvolnění administrativních bariér pro provozování malých, šetrných zdrojů energie.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 07.05.2015 12:18

Co obsahuje návrh zákona z dílny Energetického regulačního úřadu?

26.2.2015 | Ing. Jan Schindler, redakce
10. února uspořádal Energetický regulační úřad tiskovou konferenci, na které uvedl, že se kvůli mnoha často protichůdným pozměňovacím návrhům rozhodl vypracovat svůj vlastní návrh Energetického zákona. Jaké jsou největší změny? Pokud by byl návrh přijat, ochrání lépe spotřebitele? Zabrání odčerpávání peněz ze státního rozpočtu?
diskuse: 2 příspěvky, poslední 27.02.2015 08:23

Výroba elektřiny z uhlí je dotována více než obnovitelné zdroje

17.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy způsobují uhelné elektrárny škody ve výši minimálně 51 miliard korun ročně. Tyto tzv. externality jsou v podstatě skrytou dotací, která je vyšší, než náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 20.12.2014 22:00

Novela energetického zákona – šitá na míru, ale ne spotřebitelům

28.10.2014 | Ing. Jan Schindler, redakce
Připravovaná novela energetického zákona se pro své „revoluční změny“ stává častým předmětem diskuzí. Hovoří se o změnách ve vedení Energetického regulačního úřadu, o větší svobodě distributorů při tvorbě cen za distribuci. Jak je to ale s právy spotřebitelů?
diskuse: 2 příspěvky, poslední 31.10.2014 07:49

Nová evropská norma na plynovodní přípojky

31.8.2014 | Ing. Miroslav Burišin
V červenci byla vydána ČSN EN 12007-5 „Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky“. Tato norma nabývá platnosti dnem 1. srpna 2014. Všechny předpisy, které jsou v rozporu s touto normou, musí být zrušeny nejpozději do 31. října 2014.
chladicí věže a fotovoltaická elektrárna

Novela energetického zákona – boj o budoucnost energetiky

25.7.2014 | Ing. Jan Schindler, redakce
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková na tiskové konferenci, která se konala 7. července, představila hlavní výhrady proti novele zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zároveň uvedla konkrétní příklad dopadů do regulačních vyhlášek ERÚ ještě před přijetím tohoto zákona.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 29.07.2014 01:44
Zákon a paragraf

Připravovaná novela energetického zákona znevýhodní malé spotřebitele elektřiny

23.7.2014 | Ing. Milan Bechyně, redakce
Kolem připravované novely energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) je opět rušno. Za dobu platnosti zákona je již jednadvacátá. Z ministerstva průmyslu a obchodu pronikají zprávy o připravovaných změnách. Pokud se ministerstvu podaří avizované změny „protlačit“ legislativním procesem, zlepší to podmínky velkých odběratelů na úkor těch malých.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 31.07.2014 08:09

další články

 
 
Reklama