Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 196/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

uveřejněno v: č. 80/2015 Sbírky zákonů na straně 2300
schváleno:03.08.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (269 kB)]

196/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: § 1 Způsob regulace Úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství způsobem úředně stanovených cen. § 2 Postup tvorby cen Při regulaci cen za činnosti operátora trhu postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň nákladové. § 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

 
 
Reklama