Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení vlády č. 392/2015 Sb. o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

uveřejněno v: č. 164/2015 Sbírky zákonů na straně 5363
schváleno:14.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (228 kB)]

392/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2015 o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu Vláda nařizuje podle § 17d odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: § 1 Sazba poplatku v odvětví elektroenergetiky Sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky činí 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu. § 2 Sazba poplatku v odvětví plynárenství Sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství činí 1,34 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu. § 3 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Mládek, CSc., v. r.

 
 
Reklama