Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 195/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

uveřejněno v: č. 80/2015 Sbírky zákonů na straně 2299
schváleno:03.08.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (269 kB)]

195/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: § 1 Způsob regulace (1) Úřad reguluje ceny v plynárenství způsobem úředně stanovených cen. (2) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. § 2 Postup tvorby cen Při regulaci ceny související služby v plynárenství postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přepravní soustavy a distribučních soustav. § 3 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se zrušuje. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

 
 
Reklama