Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem

txt

Zákon č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
se změnami:71/2000 Sb., ..., 152/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 6/1997 Sbírky zákonů na straně 0128
schváleno:24.01.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 54/2015 Sb.

o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
se změnami:zrušeno 89/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 27/2015 Sbírky zákonů na straně 690
schváleno:25.03.2015
účinnost od:01.04.2015
zrušeno:26.05.2021
[Textová verze] [PDF verze (3084 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 55/2015 Sb.

o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
se změnami:zrušeno 89/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 27/2015 Sbírky zákonů na straně 739
schváleno:25.03.2015
účinnost od:01.04.2015
zrušeno:26.05.2021
[Textová verze] [PDF verze (1864 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 56/2015 Sb.

o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
se změnami:zrušeno 375/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 27/2015 Sbírky zákonů na straně 770
schváleno:25.03.2015
účinnost od:01.04.2015
zrušeno:22.12.2022
[Textová verze] [PDF verze (2095 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 208/2011 Sb.

o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
uveřejněno v: č. 73/2011 Sbírky zákonů na straně 2133
schváleno:29.06.2011
účinnost od:20.07.2011
[Textová verze] [PDF verze (779 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 176/2008 Sb.

o technických požadavcích na strojní zařízení
se změnami:170/2011 Sb., 229/2012 Sb., 320/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 56/2008 Sbírky zákonů na straně 2266
schváleno:21.04.2008
účinnost od:29.12.2009
[Textová verze] [PDF verze (294 kB)]
txt

Vyhláška č. 486/2008 Sb.

kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
se změnami:348/2014 Sb., 442/2016 Sb., zrušeno 73/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 155/2008 Sbírky zákonů na straně 8261
schváleno:19.12.2008
účinnost od:01.01.2009
zrušeno:19.05.2018
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 616/2006 Sb.

o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
se změnami:zrušeno 117/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 191/2006 Sbírky zákonů na straně 8109
schváleno:20.12.2006
účinnost od:20.07.2007
zrušeno:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (191 kB)]
txt

Nařízení č. 464/2005 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
se změnami:246/2010 Sb., zrušeno 120/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 162/2005 Sbírky zákonů na straně 8598
schváleno:19.10.2005
účinnost od:30.10.2006
zrušeno:20.04.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 25/2004 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
uveřejněno v: č. 8/2004 Sbírky zákonů na straně 386
schváleno:17.12.2003
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:02.06.2004
[Textová verze] [PDF verze (4037 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 336/2004 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy č. 13, 14, 15, 16
se změnami:212/2007 Sb., 245/2009 Sb., 65/2011 Sb., zrušeno 268/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 108/2004 Sbírky zákonů na straně 7225
schváleno:05.05.2004
účinnost od:02.06.2004
zrušeno:01.04.2015
[Textová verze] [PDF verze (2085 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 17/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
se změnami:zrušeno 118/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 306
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (191 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 18/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
se změnami:zrušeno 616/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 311
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:20.07.2007
[Textová verze] [PDF verze (52 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 20/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
se změnami:zrušeno 119/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 326
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (466 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 21/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
se změnami:zrušeno 63/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 338
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:21.04.2018
[Textová verze] [PDF verze (1176 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 22/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
se změnami:zrušeno 63/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 360
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:21.04.2018
[Textová verze] [PDF verze (927 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 23/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
se změnami:zrušeno 116/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 377
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (1609 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 24/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 405
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:29.12.2009
[Textová verze] [PDF verze (3156 kB)]
txt

Nařízení č. 25/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
se změnami:126/2004 Sb., 42/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 455
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 26/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
se změnami:621/2004 Sb., 93/2015 Sb., zrušeno 219/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 468
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:19.07.2016
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 27/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
se změnami:127/2004 Sb., 142/2008 Sb., zrušeno 122/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 527
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:20.04.2016
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 42/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
se změnami:251/2003 Sb., 541/2004 Sb., zrušeno 208/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 15/2003 Sbírky zákonů na straně 666
schváleno:29.01.2003
účinnost od:01.05.2003
zrušeno:20.07.2011
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 9/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
se změnami:342/2003 Sb., 198/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 5/2002 Sbírky zákonů na straně 226
schváleno:26.11.2001
účinnost od:01.04.2002
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 163/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
se změnami:312/2005 Sb., 215/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 67/2002 Sbírky zákonů na straně 3414
schváleno:06.03.2002
účinnost od:24.04.2002
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 190/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
se změnami:251/2003 Sb., 128/2004 Sb., zrušeno 100/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 79/2002 Sbírky zákonů na straně 4770
schváleno:10.04.2002
účinnost od:21.04.2004
zrušeno:01.07.2013
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 339/2002 Sb.

o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
se změnami:178/2004 Sb., 25/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 122/2002 Sbírky zákonů na straně 7136
schváleno:03.07.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 179/2001 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
uveřejněno v: č. 68/2001 Sbírky zákonů na straně 3794
schváleno:25.04.2001
účinnost od:01.07.2002
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 181/2001 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
se změnami:336/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 69/2001 Sbírky zákonů na straně 3810
schváleno:25.04.2001
účinnost od:08.06.2001
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 194/2001 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
se změnami:305/2006 Sb., 315/2009 Sb., 80/2014 Sb., 21/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 73/2001 Sbírky zákonů na straně 4194
schváleno:14.05.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 210/2001 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů
uveřejněno v: č. 80/2001 Sbírky zákonů na straně 4659
schváleno:21.05.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.05.2003
[Textová verze] [PDF verze (4106 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 291/2000 Sb.

kterým se stanoví grafická podoba označení CE
se změnami:zrušeno 490/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2000 Sbírky zákonů na straně 3973
schváleno:03.07.2000
účinnost od:02.07.2001
zrušeno:01.01.2010
[Textová verze] [PDF verze (52 kB)]
txt

Nařízení č. 14/1999 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
se změnami:227/1999 Sb., 288/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 6/1999 Sbírky zákonů na straně 282
schváleno:11.11.1998
účinnost od:01.04.1999
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 180/1999 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
se změnami:289/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 61/1999 Sbírky zákonů na straně 3234
schváleno:28.06.1999
účinnost od:01.01.2000
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 182/1999 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
se změnami:290/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 62/1999 Sbírky zákonů na straně 3250
schváleno:28.06.1999
účinnost od:01.01.2000
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 168/1997 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
se změnami:281/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 60/1997 Sbírky zákonů na straně 3785
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 169/1997 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
se změnami:282/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 60/1997 Sbírky zákonů na straně 3789
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 170/1997 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
se změnami:15/1999 Sb., 283/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 60/1997 Sbírky zákonů na straně 3792
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 173/1997 Sb.

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
se změnami:174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb., 329/2002 Sb., 88/2010 Sb., 450/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 61/1997 Sbírky zákonů na straně 3856
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 175/1997 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
se změnami:80/1999 Sb., 285/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 63/1997 Sbírky zákonů na straně 3897
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 176/1997 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
se změnami:286/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 63/1997 Sbírky zákonů na straně 3907
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 177/1997 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
se změnami:287/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 64/1997 Sbírky zákonů na straně 3930
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 179/1997 Sb.

kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
se změnami:585/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 64/1997 Sbírky zákonů na straně 3949
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze] [PDF verze (262 kB)]


Budoucnost legislativy uvádění stavebních výrobků na trh EU

30.12.2020 | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jedním z největších přínosů evropské integrace je jednotný trh a volný pohyb zboží. Poslechněte si informace k budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích a přednášky na téma zdravé budovy.

Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce

16.4.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 19.04.2017 14:03

Infotherma začne hodně zajímavou diskusí

20.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zveme Vás na zahájení výstavy s vyhlášením výsledků ankety čtenářů TZB-info a navazující diskusní blok Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Tošenovským. Zveme vás také na úterní doprovodný program Chytrá řešení pro úspory energie v budovách a těšíme se na Vaši návštěvu na stánku TZB-info.

Protipožární dveře vybírejte pečlivě

7.1.2016 | redakce
V létě 2014 jsme zveřejnili článek o výsledcích kontroly protipožárních dveří. Výsledky kontroly se v běžném tisku objevily až letos. S ohledem na časovou prodlevu je pro investory důležitější, jaké dveře aktuálně vyhovují. Požadavky na protipožární odolnost splňují například dveře PYROBOARD od výrobce CAG.
Podlaha z PVC

PVC a kontaminace vnitřních prostor budov toxickými ftaláty

18.11.2013 | RNDr. Jindřich Petrlík, Mgr. Jiří Kristian
V poslední době se stále častěji diskutuje o tom, jak zdravé jsou vnitřní prostory budov, a jedním z používaných hledisek je i přítomnost toxických látek, které se do nich uvolňují z použitých materiálů pro stavbu, pro vnitřní úpravu místností či z nábytku. K nejvíce diskutabilním materiálům patří některé plasty a mezi nim pak především polyvinylchlorid (PVC).
diskuse: 1 příspěvek, 23.01.2016 08:45
Uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR podle nového evropského nařízení

Uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR podle nového evropského nařízení

15.4.2013 | Ing. Pavel Vaněk, Ing. Taťána Pašiaková
Základním předpisem pro oblast stavebních výrobků byla do dubna 2011 Směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen CPD). Dne 4. 4. 2011 bylo v OJ EU zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.

Nebezpečí nesprávné aplikace izolace PUR pěnou

1.12.2011 | PUR-IZOLACE s.r.o., Petr Korčák, PUR-Izolace, s. r. o.
Výrobce z pohledu zákona je pouze ten, kdo pěnu na místě stříká. Pouze ten dotyčný (firma, živnostník) zásadně ovlivňuje výsledné parametry a kvalitu izolace. Není proto možné, aby se vůči zákazníkovi prokazoval jakýmikoliv doklady, které nejsou vystaveny na jeho jméno a dokladují parametry izolační pěny – jím a na jeho zařízení vyrobené.

Pozvánka na seminář "Novinky ve zdravotní technice 2011"

1.3.2011 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě.

Snazší přístup k technickým normám od roku 2009

29.9.2008 | Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO
Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se výrazně zlevní technické normy. Předpoklad přijetí novely zákona je od roku 2009. Vládní návrh ale ještě musí projít schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu ČR.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 06.11.2008 19:31

Plynová zařízení v budovách - IV

28.7.2008 | Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin, předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Článek se zabývá správným napojením plynového spotřebiče (sporáku). Formou názorných obrázků je ilustrováno správné a špatné provedení tak, jak se s ním autoři v praxi velmi často setkávají. Čtenáři získají velmi rychle přehled nejen o související platné legislativě, ale i technických předpisech, které tuto problematiku řeší.
diskuse: 1 příspěvek, 31.07.2008 14:08

Informace pro výrobce a provozovatele/majitele výtahů

30.6.2008 | Václav Vaněk, soudní znalec v oboru Výtahy
Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1.3.2008 jednak řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, které se vyskytují v horní části šachty a v prohlubních výtahů a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů, které na ně byly uzavřeny.
diskuse: 1 příspěvek, 27.12.2008 08:51

Evropská legislativa v oblasti vnitřních vodovodů a požadavky na projekt a realizaci

23.6.2008 | Ing. Jakub Vrána, PhD., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Nedostatky nejsou často vůbec zjištěny, protože v ČR není téměř žádná odborná kontrola vnitřních vodovodů. Jestliže v západních zemích Evropské unie kontroluje dodavatel vody projekty a provedené vnitřní vodovody, potom v ČR se dodavatel vody zajímá pouze o projekt a provedení vodovodní přípojky. Rovněž vzdělání instalatérů není dostatečné, chybí vyšší odborné zkoušky.

Proč lidé kupují drahou balenou vodu, když pitná voda z veřejných vodovodů není horší?

17.12.2007 | Ing. Dagmar Kopačková, redakce
V místech, která jsou zásobována z veřejného vodovodu, není nutné kupovat balenou vodu, jsou to vyhozené peníze. Většina balených pitných vod je vyráběna z vody vodovodní. Balená voda se tak na jednom litru prodraží až stopadesátkrát.
diskuse: 26 příspěvků, poslední 16.01.2014 16:27

Legionely - problematika k zamyšlení

26.3.2007 | Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, jednatel QZP, s.r.o.
Autor v článku dává do souvislosti nedodržení kvality teplé vody a platnou legislativu v oblasti trestního práva.

Kvalita vody ve watercoolerech

29.1.2007 | Ing. Dagmar Kopačková, redakce
V médiích proběhla zpráva, že pitná voda ve veřejně přístupných barelech většinou nevyhovuje normám. Článek uvádí doporučení péče o watercoolery a upozorňuje na skutečnost, že je zbytečně opomíjena voda ve vodovodech. Je až na výjimky velmi kvalitní, pod permanentní kontrolou a v potrubí i optimálně "skladována".

Několik slov k problematice "biosolárií", "biotrubic" a "biozáření"

24.7.2006 | MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha
Užívání předpony "bio-"; je v zahraničí velmi přísně sledováno např. v potravinářství a neoprávněné užití bylo v minulosti sankcionováno a soudně omezeno jako klamání veřejnosti. Tento termín je u solárií užíván pouze v českém a slovenském jazyce bez jasného zdůvodnění.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 31.07.2006 00:13

Působnost a zaměření autorizovaných osob, notifikovaných osob a inspekčních orgánů

24.4.2006 | Václav Vaněk, soudní znalec v oboru Výtahy
Termíny jako certifikace, autorizace, autorizované a notifikované osoby, posuzování shody jsou poměrně nové. Spolu s termíny inspekce a inspekční orgán se týkají výroby a technického života výrobků a technických zařízení.

Metodické doporučení k platnosti posouzení výrobků ve styku s pitnou vodou

3.4.2006 | MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu SZÚ, Státní zdravotní ústav
Nová vyhláška nijak výslovně nepožaduje testování podle nové vyhlášky, ale odběratelé i kontrolní orgány budou požadovat doklad o ověření, že výrobek odpovídá platnému předpisu tj. vyhlášce č. 409/2005 Sb. Ne vždy výrobky odpovídající vyhlášce č.37/2001 odpovídají i požadavkům nové vyhlášky.

Elektromagnetická kompatibilita pro každého

3.3.2006 | Ing. Pavel Vaculík
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je v očích netechnické, ale i technické veřejnosti záhadný pojem. Málokdo si totiž dokáže představit, co to vlastně je. Někoho překvapí, že se nejedná o "výmysl Bruselu", ale o nepříjemnou realitu.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 04.06.2008 21:02

Nová terminologie teplé vody opravdu není jen slovíčkaření

20.2.2006 | Ing. Dagmar Kopačková, redakce
Výrobek určený pro pitnou i teplou vodu musí splňovat velmi přísná kritéria. Pokud zákazník požaduje například potrubí, nádrž, armaturu... pro teplou užitkovou vodu, může mu být nabídnuto i zboží mnohem levnější, které například z hlediska výluhů dopravě vody pro lidskou spotřebu neodpovídá.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 14.02.2010 13:33

další články

 
 
Reklama