Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

11.1.2006
redakce z materiálů SPTZ

Podkladem pro článek je dokument Svazu podnikatelů v oblasti technických zařízení, který obsahuje popis stavu zavedení této evropské směrnice v ČR a seznamuje s obsahem a zaměřením těchto právních předpisů a s povinnostmi, které by mohly z těchto předpisů pro členské subjekty SPTZ vyplývat.

19.9.2005
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Příspěvek seznamuje čtenáře se základními pojmy a předpisy z oblasti požární ochrany. Autor ukazuje, že pro dobrý návrh vzduchotechnického zařízení z hlediska požární ochrany a přímo pro požární ochranu je nezbytná orientace v základních pojmech a požadavcích předpisů požární ochrany stavebního díla. Neméně významným cílem je pokus autora sjednotit rozdílné slovní označení pro shodné pojmy u obou oborů, nebo vysvětlit skutečný význam těchto označení.

5.9.2005
Ing. Peter Galo

Rozdielne systémy existujúce v členských štátoch pre schvaľovanie výrobkov v kontakte s pitnou vodou vytvárajú bariéry pre obchodovanie a normalizáciu. Schéma EAS (Európska akceptačná schéma) bola vyvinutá v rámci smernice EÚ o stavebných výrobkov a smernice o pitnej vode, teraz sa však navrhuje, aby smernica o pitnej vode bola pozmenená a aby sa tak explicitne uznala úloha EAS.

1.7.2003
Pavel Vaněk, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

Unikátní soubor zákonů, předpisů a norem, týkající se posuzování shody u výrobků z hygienických hledisek.

18.6.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon

Během vytápění v kotlích na pevná paliva může dojít při poruše nebo chybné obsluze k přetopení kotle a následně k poškození otopného systému. Aby k tomu nedocházelo, začali všichni výrobci ke kotlům na tato paliva, vyráběným v roce 2003, nově dodávat tzv. dochlazovací smyčky, které slouží jako pojistný výměník tepla pro odvádění přebytečného tepla a zajišťují nepřekročení teploty topné vody v kotli nad hodnotu 110°C.

23.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Sendvičová trubka znamená trubka vrstvená, někdy je označována jako kompozitní. Jedná se o trubku složenou z několika vrstev, které mají různé funkce. Tyto trubky jsou určeny pro tlakové rozvody vody, vytápění, ale vyrábějí se také sendvičové trubky pro kanalizaci, kde vnitřní vrstva zajišťuje zlepšení hlukových parametrů.

26.6.2001
Ing. Dagmar Kopačková

od 1.7.2001 vstupuje v platnost protokol PECA o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi ČR a EU. Díky němu by měli výrobci a dovozci ušetřit značné náklady při uvádění svých výrobků na trhy v ČR a EU. V dnešní první části je objasněn princip platného souvisejícího zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama