Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 291/2000 Sb. kterým se stanoví grafická podoba označení CE

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2010

se změnami:zrušeno 490/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2000 Sbírky zákonů na straně 3973
schváleno:03.07.2000
účinnost od:02.07.2001
zrušeno:01.01.2010
[Textová verze] [PDF verze (52 kB)]

291/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2000, kterým se stanoví grafická podoba označení CE Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., k provedení § 13 odst. 6 zákona: § 1 (1) Grafická podoba označení CE je uvedena v příloze k tomuto nařízení. (2) Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce dané mřížkou na obrázku. (3) Jednotlivé části označení CE musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm, pokud jiné nařízení vlády nestanoví jinak. § 2 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv. Předseda vlády: v z. JUDr. Rychetský v. r. Ministr průmyslu a obchodu: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. Vzor grafické podoby označení CE Poznámka: Vzor je vyobrazen na pomocné mřížce, která není součástí označení a slouží pro potřeby proporcionálního zvětšení nebo zmenšení.

 
 
Reklama