Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalita vody ve watercoolerech

V médiích proběhla zpráva, že pitná voda ve veřejně přístupných barelech většinou nevyhovuje normám. Článek uvádí doporučení péče o watercoolery a upozorňuje na skutečnost, že je zbytečně opomíjena voda ve vodovodech. Je až na výjimky velmi kvalitní, pod permanentní kontrolou a v potrubí i optimálně "skladována".

Watercooler - česky doslova "ochlazovač vody" - je zařízení pro čepování balené pitné vody z velkoobjemových vratných plastových lahví (barelů). Voda může být podle typu přístroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při pokojové teplotě.

1. ZPRÁVY Z MÉDIÍ

Aktuální zpráva - Balená voda v testech propadla, je plná bakterií (Zdroj: www.idnes.cz)

S alarmující zprávou přišel Státní zdravotní ústav. Sdružení spotřebitelů Test nechalo v jeho laboratořích prozkoušet pitnou vodu z veřejně přístupných stojanů, takzvaných watercoolerů, nebo studánek, které jsou umístěny například ve školách nebo v nemocnicích.

Z osmnácti vzorků ale předpisům vyhovělo jen pět. V ostatních případech se prokázaly zakázané bakterie, které mohou vyvolat zažívací potíže.

Pití vody z watercoolerů je mezi lidmi stále populárnější. Jenže jak teď ukázaly testy ve Státním zdravotním ústavu, voda je většinou plná bakterií. V 67% vzorků našli právě bakterii Pseudomonas aerigunosa a ve 33% vzorků navíc ještě koliformní bakterie. Byla to masivní kontaminace. Bakterie mohou způsobit průjmová onemocnění.

Problém je v tom, že za kvalitu vody, která z watercoolerů vytéká, nechce nést nikdo odpovědnost. Jejich čištění navíc stojí peníze, a proto se často zanedbává. Kdo se chce podle hygieniků vyhnout riziku, může pít vodu balenou v lahvích nebo z kohoutku. Pokud zůstane věrný barelům, měl by je spotřebovat do tří dnů po otevření.

Dříve publikované údaje (Zdroj: Hradecké noviny, 18.07.2005, Autor: JANA SCHILLINGOVÁ)

O automaty je nutné pravidelně pečovat, jinak se z nich místo zásobárny svěží vody stane semeniště bakterií. Laboratoř hygieny vody Státního zdravotního ústavu uskutečnila před časem šetření, které přineslo alarmující výsledky. Většinu testovaných watercoolerů nikdo nečistí a neudržuje, ač k tomu návody výrobců nabádají. Voda, jež z aparátů vytékala, obsahovala bakterie, jejichž množství většinou vysoce přesahovalo hygienické limity. Na rozdíl od té z obyčejného vodovodního kohoutku byla zkrátka závadná.

Bakterie jsou z vody a z vnějšího prostředí. I balená voda obsahuje často malé množství tzv. organotrofních bakterií. Jestliže se dlouho a za špatných podmínek (na světle a v teple) skladuje, bakterie se množí. Při průchodu kontaminované vody z barelu se kolonie bakterií usadí v částech ochlazovače, v kohoutcích, tryskách, chladicím potrubí. Časem na nich vytvoří biofilm, s nímž si dezinfekční prostředky prostě neporadí. Nečistoty se mohou do přístroje dostat i při nasazování nového barelu, z prachu v okolním prostředí.

Další informace také www.dtest.cz, výsledky testu "Jaká je voda z watercoolerů?" jsou zveřejněny čísle 1/2007.

2. DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI K POŘÍZENÍ WATERCOOLERU

Watercooler si většina zákazníků pořizuje s vidinou kvalitní vody, ta závisí na řadě faktorů, zejména na:

 • kvalitě dodávané balené vody
 • kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje
 • čistitelnosti přístroje
 • umístění přístroje
 • správném návodu k použití
 • správném způsobu údržby, čili péči uživatele či servisní firmy

Vzhledem k tomu, že nasazený barel by se měl spotřebovat do 3 dnů, je třeba zvážit velikost podle předpokládaného využití. Watercooler musí splňovat určité hygienické a bezpečnostní požadavky.

V souvislosti s problematikou watercoolerů je nutno především připomenout riziko tvorby biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou. Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, neboť použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu. V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u watercoolerů kladen velký důraz na čistitelnost přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.

3. PRAVIDLA PRO PROVOZ WATERCOOLERU

Obecné zásady pro umístění, provoz a sanitaci watercoolerů doporučené Státním zdravotním ústavem.
(Autoři: MUDr. Markéta Chlupáčová a MUDr. František Kožíšek, celý text):

 • Umístění na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, ne blízko tepelných zdrojů, ne ve vlhku a ne tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), které mohou přispět k vytváření biofilmu, nebo chuťově či pachově znehodnotit vodu.
 • Voda by měla být spotřebována do 3 dnů od nasazení barelu na přístroj.
 • Zařízení je třeba v intervalech doporučených výrobcem pravidelně čistit: nejdéle po třech měsících, nebo dříve podle pokynu výrobce provést celkovou sanitaci zařízení.
 • Sanitace představuje demontáž těch částí přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou vodou, jejich mechanické vyčištění kartáčkem a detergentním přípravkem, ošetření a proplach vhodným dezinfekčním přípravkem. Následuje proplach vodou, a to minimálně v množství trojnásobného obsahu vnitřních nádob tak, aby došlo k odstranění zbytků dezinfekčního přípravku.
 • Pravidelně, nejméně 1x ročně, ověřit kvalitu vody vstupující do přístroje a kvalitu vody vystupující z přístroje mikrobiologickým rozborem.
 • V případě výskytu senzorických změn nebo existuje-li podezření, že byl přístroj kontaminován, okamžitě jej vyřadit z provozu, zajistit rozbor vody a provést celkovou sanitaci přístroje.
 • Balenou vodu skladujte v chladu a temnu, při nesprávném uskladnění hrozí pomnožení nežádoucí mikroflóry a zhoršení kvality i chuti.
 • Při nasazení barelu na watercooler vyznačte na etiketu nebo jiné viditelné místo datum nasazení.
 • Snažte se pít vodu co nejčerstvější, všímejte si údajů na etiketě.
 • K trvalému pití pro děti i dospělé jsou z balených vod nejvhodnější pramenité vody a kojenecké vody.
 • Používáte-li vodu z watercooleru pro kojence, vodu pro jistotu před použitím nejprve převařte.
 • Přírodní minerální vody středně a silně mineralizované (vzhledem k vyššímu obsahu minerálních látek) by neměly tvořit základ běžného pitného režimu; je vhodné je střídat a pít v omezeném množství, v průměru do 0,5 litru denně.
 • Veďte si u watercooleru jednoduchý provozní deník, do kterého budete zaznamenávat datum sanitace či dalších důležitých zásahů a zakládat rozbory vody, určete osobu zodpovědnou za provoz watercooleru.
 
 
Reklama