Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Odvodnění kalů z ČOV s dotací, foto ASIO
30.4.2022
ASIO

V návaznosti na vyhlášku č. 437/2016 Sb., respektive vyhlášku č. 305/2019 Sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu vzniká otázka, co s kaly na menších ČOV.

13.4.2022
ASIO

Dubaj v minulých měsících doslova žila fantastickými událostmi, které pod sebou sdružuje unikátní světová výstava známá jako EXPO 2020.

5.1.2022
ASIO

S ohledem na nezlepšující se COVID situaci jsme se rozhodli semináře „Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době ‚covidové‘)“ uspořádat v on-line podobě a zdarma.

6.9.2021
ASIO

S vodou je potřeba uvážlivě hospodařit, ať ji máme stále dost. V mnoha případech můžeme nahradit pitnou vodu vodou dešťovou.

2.9.2021
ASIO

S vodou je potřeba uvážlivě hospodařit, ať ji máme stále dost. V mnoha případech můžeme nahradit pitnou vodu vodou dešťovou.

Zdroj: ASIO NEW, spol. s r.o.
20.8.2021
ASIO

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody. Zajímavou a realizovatelnou aplikací této myšlenky je recyklace šedých vod v rodinných domech. Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z koupelen, popř. z kuchyní, a která neobsahuje fekálie a moč. Standardní čtyřčlenná rodina zpravidla vyprodukuje 200 l šedé vody, kterou lze udržitelně recyklovat při nízkých provozních nákladech.

Recyklace vod z praní bazénových filtrů, foto ASIO TECH
29.7.2021
ASIO, Ing. Peter Putz

Recyklace vod z praní bazénových filtrů je zásadní technologie pro úsporu vody, nákladů na její ohřev a zlepšení její kvality prakticky ve všech směrech s návratností investice od 2 let.

22.7.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

Zdroje vody jsou omezené, proto je s ní potřeba uvážlivě hospodařit. Už jste slyšeli o recyklaci bazénových vod?

8.7.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

O recyklaci vod v průmyslu se začala zajímat i Česká televize. Potěšilo nás, že nás oslovili a mohli jsme k tématu něco říct veřejnosti.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zdroj: ASIO NEW, spol. s r.o.
5.7.2021
ASIO

Popínavé uliční stromy AS-POUSTRy, tzv. chytré stromy, jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (primárně nerezová ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Nespornou výhodou popínavých rostlin je jejich daleko nižší požadavek na kořenový prostor a nenáročnost údržby.

28.6.2021
ASIO

Z náhorní planiny v rakouských Alpách startuje vrtulník. Míří k odlehlé vysokohorské chatě v nadmořské výšce téměř 2500 metrů, ke které už žádná silnice nevede.

24.6.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

Z náhorní planiny v rakouských Alpách startuje vrtulník. Míří k odlehlé vysokohorské chatě v nadmořské výšce téměř 2500 metrů, ke které už žádná silnice nevede.

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur, tzv. chytrý strom, foto ASIO NEW
21.6.2021
ASIO

S ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán ve městě často jako riziko. Popínavé uliční stromy AS-POUSTRy jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí, která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin.

27.5.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

To, že AS-POUSTR vychází z přírody a snaží se jí co nejvíce přizpůsobit, můžeme zdokumentovat přímo snímky z přírody. Příroda si v době, kdy stromy nemají listí, také pomáhá a zeleň řeší popínavkami.

24.5.2021
ASIO

To, že AS-POUSTR vychází z přírody a snaží se jí co nejvíce přizpůsobit, můžeme zdokumentovat přímo snímky z přírody. Příroda si v době, kdy stromy nemají listí, také pomáhá a zeleň řeší popínavkami.

22.5.2021
ASIO

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody. Zajímavou a realizovatelnou aplikací této myšlenky je recyklace šedých vod v rodinných domech. Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z koupelen, popř. z kuchyní, a která neobsahuje fekálie a moč. Standardní 4členná rodina zpravidla vyprodukuje 200 l šedé vody, kterou lze udržitelně recyklovat při nízkých provozních nákladech.

5.5.2021
ASIO

Po třech letech včelaření jsem se konečně odhodlal ke kroku, který jsem měl správně řešit mezi prvními, tedy zajištění kvalitně obsluhovatelného prostoru kolem včel. Jak ale udělat zpevněný a propustný povrch bez betonování?

15.4.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

ASIO vzniklo již v roce 1993 a postupně si vybudovalo svoji pevnou pozici mezi výrobci a dodavateli vodohospodářských produktů.

1.4.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na zeleň ve městech.

18.2.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

... řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy, akumulace, zelené stěny, domovní ČOV, kalová problematika a další.

6.1.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.

Představíme vám vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je můžeme využít, na jaké překážky můžeme narazit, a jak je můžeme překonat.

1.1.2021
ASIO

Šedá voda, co to je? Jedná se o odpadní vodu, která neobsahuje fekálie a moč. Jde o vody především ze sprch, van a umyvadel. Výjimečně o vody kuchyně, prádelny nebo technologických procesů, jejich použití je podmíněné.

22.12.2020
ASIO

Snížení provozních nákladů, spolehlivost, optimalizace a vyšší životnost čerpadel, provoz bez zápachu a možnost jednoduchého servisu za provozu, to jsou základní požadavky provozovatelů veřejných kanalizačních sítí na čerpací stanice.

19.12.2020
ASIO

V posledním webináři tohoto roku shrneme události roku 2020 a představíme vám novinky pro rok 2021. Na závěr webináře se rozloučíme přáním do nového roku.

15.12.2020
ASIO

Podíváme se na vizi a trendy modrozelené infrastruktury, na technická řešení a jejich využití v praxi. Zaměříme se také na domovní čistírny odpadních vod a řešení kalové problematiky menších ČOV.

10.12.2020
ASIO

Projekty zaměřené na udržitelnost měst po stránce životního prostředí se snaží minimalizovat odtok srážkových i odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím působení zeleně. Ozeleněním měst by se měl eliminovat předpokládaný nárůst teplot vyplývající z prognózovaných změn klimatu.

8.12.2020
ASIO

Projekty zaměřené na udržitelnost měst po stránce životního prostředí se snaží minimalizovat odtok srážkových i odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím působení zeleně. Ozeleněním měst by se měl eliminovat předpokládaný nárůst teplot vyplývající z prognózovaných změn klimatu.

27.10.2020
ASIO

Certifikovaná domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp od společnosti ASIO slaví své první výročí. Je potěšující, že předčila očekávání a stala se více než adekvátním nástupcem oblíbené ČOV AS-IDEAL PZV.

23.7.2020
ASIO NEW, spol. s r.o.

Podívejte se, jak instalovat zasakovací AS-TTE ROŠTy pro zpevněné propustné povrchy. My jsme to zkusili svépomocí v rámci ASIO areálu.

25.6.2020
ASIO NEW, spol. s r.o.

V rámci platformy Go green! Regionální hospodářská komora, ve spolupráci s členskými firmami ASIO TECH, spol. s r.o. a HUTIRA - BRNO, s.r.o. připravili zajímavý webinář na téma hospodaření s vodou.

28.5.2020
ASIO NEW, spol. s r.o.

Se zvyšující se cenou pitné vody a nastávajícím suchem je znovuvyužití vody stále důležitější.

ČOV ve Vídni © MA18/Christian Fürthner
2.5.2020
Mgr. Martin Landa, Eurocomm-PR Praha

Rakouským vědcům se podařilo prokázat zbytky SARS-CoV-2 ve vzorcích z čistíren odpadních vod. Díky tomu lze rozeznat lokální výskyt viru například v místech s nižším oficiálním počtem nakažených a lépe určovat potřebná opatření.

10.4.2020
ASIO

Odvodnění kalů z ČOV s dotací ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se budou kaly vozit z okolních obecních ČOV, což přinese zvýšené náklady na odvoz a zpracování kalu od roku 2023. Pro účel snížení těchto nákladů a množství převáženého kalu slouží odvodňovací zařízení AS-DEHYDRÁTOR.

5.4.2020
ASIO

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod? Tato otázka vyvstává ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu.

Zdroj: ASIO
3.4.2020
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou. Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území. Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale obývané. Zajímavá je výše dotace, a to 80 % způsobilých nákladů. Dobrá vůle a klady určitě převažují, přesto se výzva nevyvarovala několika ustanovení, kritizovaných již v minulé výzvě.

2.4.2020
ASIO NEW, spol. s r.o.

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

31.3.2020
Ing. Petr Blasinski, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

V rámci výzkumu negativního vlivu jemných prachových částic na lidské zdraví byl věnován významný prostor úpravě metodiky měření a certifikace u hrubé a jemné třídy filtrace vzduchu. Nová metodika dává velký prostor pro volbu kvality, tedy odlučivosti použitého VZT filtru.

©Fotolia
29.3.2020
ASIO

Nyní je příhodná doba na řešení dešťových vod v domácnostech – rádi pomůžeme i s přípravou žádosti o dotaci. Nikdy to nebylo tak jednoduché. V Brně můžete získat dokonce až 75 % dotaci a to v rámci dotačního programu Nachytej dešťovku!. Žádat mohou i obyvatelé lokalit, kde neproběhla nějaká opatření proti suchu.

Zdroj: Fotolia.com
27.3.2020
ASIO

Už vás nebaví plýtvat pitnou vodou? Chcete snížit spotřebu pitné vody a udělat něco pro matičku Zemi? Pokud jste na předcházející otázky odpověděli ANO, tak máme skvělou zprávu pro vás i vaši peněženku!

22.3.2020
ASIO

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou. Cílem výzvy je pomocí soustav čistíren odpadních vod do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území.

20.2.2020
ASIO NEW, spol. s r.o.

Bláto. Déšť. Vítr a teploty vysoko nad bodem mrazu. Ano, toto všechno je důsledkem kontinentálního oteplení způsobeného nepravidelným tornádem Margareta.

23.1.2020
ASIO NEW, spol. s r.o.

Dešťová voda má široké využití. Což takhle dát si pivo z dešťovky? Ochutnat můžete na seminářích „Modrozelená infrastruktura“.

24.12.2019
ASIO

Děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme poklidné vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a dostatek vody a životního elánu.

23.12.2019
ASIO

Společnost ASIO děkuje za vaši přízeň a přeje poklidné vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a dostatek vody a životního elánu.

25.11.2019
ASIO

Aneb vize, technická řešení a legislativa na modro-zelené téma. Srdečně vás zveme na seminář, jehož cílem je představit vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je možno je využít.

14.11.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů.

19.9.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Tlak na snižování spotřeby energie (např. i pro ohřev vody) vytvořil prostor pro uplatnění nových technologií, které v duchu zákona o odpadech minimalizují nároky na další nové zdroje.

22.8.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Recyklace jako způsob nakládání s odpadem, který směřuje k jeho dalšímu využití, se přímo dotýká i oblasti vodohospodářství.

25.7.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Využitím dešťové vody můžete ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu, proto je rozhodnutí o pořízení nádrže na dešťovou vodu poměrně snadné.

2.7.2019
ASIO

Dešťová voda zachycená ze střech a jiných zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě například na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce i na sprchování. Musíme brát ale v potaz, že dešťová voda není úplně čistá.

27.6.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Projektant začal klasicky dispozicí. Na obou stranách bylo vidět, že už o řešení poctivě přemýšleli, a tak debata byla konstruktivní a věcná. Pak došli k vodě a to ze mne udělalo „neslušňáka“.

13.6.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu. Mluvíme o energii potřebné na ohřev teplé vody.

Zdroj: Asio.cz
30.5.2019
ASIO

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.

27.5.2019
ASIO

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.

18.4.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

Víte proč ASIO doprovází po celou dobu sova? Kalous ušatý je latinsky ASIO OTUS.

4.4.2019
ASIO

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

22.3.2019
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Zamyšlení nejen ke Dni vody. Solidárnost je nutné podporovat, ale tam, kde jde opravdu o nejoptimálnější řešení celku jak po stránce sociální, tak i z hlediska celkové udržitelnosti. V praxi to znamená mít více variant a ty bez předsudků a vícekriteriálně posoudit.

10.3.2019
redakce podle informací České pojišťovny

Česká pojišťovna bojuje proti vodovodním škodám. K pojištění bytu dává nerezové hadičky. Dobré je zvážit i koncepční technické řešení pro předcházení vytopení, příp. monitoring spotřeby.

6.3.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

ALPA Velké Meziříčí je výrobce s více než 100 letou historií. Vlajkovou lodí výrobního portfolia je samozřejmě francovka, kterou zná každý, kdo přišel do věku, kdy se začnou ozývat klouby a záda.

7.2.2019
ASIO NEW, spol. s r.o.

"Vodu nezačnete postrádat, dokud vám nevyschne studna" Bob Marley

10.12.2018
ASIO NEW, spol. s r.o.

Ceny BpS TOP Odpovědná firma již patnáctým rokem mapují české prostředí udržitelného a odpovědného podnikání. Letos se do ocenění přihlásilo 75 firem s více než stovkou strategií a projektů.

4.12.2018
ASIO

Dešťová voda vám ušetří nezanedbatelnou část výdajů za vodu. Zalévání dešťovou vodou je výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale dešťová voda se navíc hodí pro zálivku více než voda pitná díky svému chemickému složení. Dešťová voda je totiž chudá na soli, a proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje agresivní chlor. Mimo to se uvádí, že se při zalévání dešťovou vodou rostliny zároveň hnojí dusíkem.

3.12.2018
ASIO

Společnost ASIO letos oslavila 25. výročí. Čtvrt století je sám o sobě význačný mezník. Během této doby prožila společnost mnoho zlomových okamžiků od samotného založení v roce 1993, přes její postupný rozvoj, vývoj produktů, výzkum a inovace.

30.11.2018
ASIO

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu? Rady a tipy pro vás. Dešťová voda zachycená v sudech a nadzemních nádržích na zahradě se využívá především na zalévání zahrady, ale existuje mnoho jiných způsobů využití dešťové vody a to přímo v domácnosti. Můžete ji využít na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce už i na sprchování.

29.11.2018
ASIO

Jakým způsobem řešit odpadní vody v obci? Jak řešit decentrál v lokalitách s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod? Jaké jsou změny v legislativě? O tom a nejen o tom budou semináře „Venkov a odpadní vody – prakticky“ určené pro projektanty a úřady.

19.10.2018
ASIO NEW, spol. s r.o.

Dešťová voda vám ušetří nezanedbatelnou část výdajů za vodu. Zalévání dešťovou vodou je výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale dešťová voda se navíc hodí pro zálivku více než voda pitná.

20.8.2018
ASIO, spol. s r.o.

Letošní rok si v Londýně a celé vodohospodářské komunitě připomínáme výročí události z roku 1858 zvané Velký zápach (The Great Stink).

2.8.2018
ASIO, spol. s r.o.

Důležitá pro nás byla vždy vize – viz grafické zobrazení a pod ní slova důvěra, odbornost a odpovědnost. Zejména pojem důvěra byl pro nás nosným.

19.7.2018
ASIO NEW, spol. s r.o.

Již několik let se zabýváme dodávkami čistíren odpadních vod pro objekty s omezeným přístupem a pro objekty bez možnosti připojení elektrické energie.

9.7.2018
ASIO

ASIO NEW je neúnavným propagátorem udržitelného přístupu k řešení urbanizace a životního prostředí všeobecně. Hospodaření se srážkovými vodami se začalo brát jako součást strategie boje proti změnám klimatu a ASIO NEW je díky svému komplexnímu a vizionářskému přístupu připraveno nabídnout ověřené výrobky v celém spektru opatření, a to v té nejlepší kvalitě.

5.7.2018
ASIO NEW, spol. s r.o.

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní.

19.6.2018
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Důležitá pro nás byla vždy vize (viz grafické zobrazení) a pod ní slova důvěra, odbornost a odpovědnost. Zejména pojem důvěra je pro nás nosným.

7.6.2018
ASIO

Dlouhá období sucha, výskyt velkých srážkových událostí, drogy, pesticidy a dusičnany v pitné vodě jsou diskutovaná témata, která se vztahují k našemu životnímu prostředí.

4.6.2018
ASIO

Bílou vodu je potřeba uchovávat tak, aby se minimalizovala možnost k růstu mikroorganismů a trofizace. Přednostně je vhodné akumulační nádrž umístit v zemi nebo v suterénu budovy a tak, aby byl chráněn vůči průniku denního světla.

21.5.2018
ASIO

Dešťové vody je potřeba uchovávat tak, aby se minimalizovala možnost k růstu mikroorganismů a trofizace. Přednostně je vhodné akumulační nádrž umístit v zemi nebo v suterénu budovy a tak, aby byl chráněn vůči průniku denního světla.

14.5.2018
ASIO, Radek Líška

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře.

7.5.2018
ASIO

Šedou vodu je potřeba uchovávat tak, aby se minimalizovala možnost k růstu mikroorganismů a trofizace. Přednostně je vhodné akumulační nádrž umístit v zemi nebo v suterénu budovy a tak, aby byl chráněn vůči průniku denního světla. Z hygienických důvodů není vhodné šedou vodu akumulovat déle než jeden den (24 h).

26.4.2018
ASIO

Celá sestava je navržena a sestavena, aby samostatně dokázala pracovat po celou dobu směny bez potřeby manipulace a pomohla tak 15-ti až 20-ti násobně snížit náklady města na odvoz přebytečného kalu.

12.4.2018
ASIO

Zákazník se při koupi čistírny odpadních vod rozhoduje z mnoha hledisek. Jedním z těch hledisek, a to podstatným, je i likvidace kalu fekálním vozem.

29.3.2018
ASIO

Videozáznam z on-line semináře (webináře), tentokrát na téma "Srážkové vody a hospodaření s dešťovými vodami".

19.2.2018
Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.

Srážkové vody se s výhodou dají zachytit a využít přímo na pozemku, kde tyto vody vznikají. Srážkové vody se dají využít po jednoduchém mechanickém přečištění pro závlahu nebo jako vody provozní pro splachování WC, úklid, mytí auta nebo praní prádla.

8.2.2018
ASIO

Představení výrobků a technologií, pozvánky na semináře, záznamy z webinářů, ... přihlaste se pro odběr novinek.

30.1.2018
ASIO, Ing. Jan Vacek, Ing. Vladimír Jirmus

Navrhování budov vždy musí vycházet z mnoha požadavků: z představy investora, z prostorových a technických možností stavební lokality, z možností napojení na inženýrské sítě atd. Napojení na veřejné rozvody pitné vody a na kanalizaci ale není vždy možné. A je na specialistech „vodařích“, aby si s těmito ztíženými podmínkami poradili.

25.1.2018
ASIO

I když se snažíme žít co možná nejekologičtěji, bez určitých technických vymožeností se prostě neobejdeme, a ani většinou nechceme.

Zdroj: Fotolia.com - Francis Bonami
9.1.2018
ASIO

V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi podělíme. Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou téměř až do domu. Vítejte na tradičních jarních seminářích společnosti ASIO. S námi jste u zdroje informací.

19.10.2017
ASIO

Každé 2 roky se v Poděbradech sejdou vodohospodářští odborníci, aby si oficiálně i neoficiálně vyměnili informace.

28.9.2017
ASIO

Společnost ASIO, spol. s r.o. podnikající v oblasti dodávek vodohospodářských výrobků, expandující do zahraničí, zabývající se též výzkumem hledá vhodné kandidáty na níže zmíněné pozice.

26.9.2017
ASIO

Cirkulární ekonomika. Všichni o ní vykládají, ale málokdo ví, co si přesně pod tímto pojmem má představit. Přihlaste se na semináře ASIO a budete vědět víc než ostatní. Představíme principy cirkulární ekonomiky jasně, prakticky a se zaměřením na udržitelné příležitosti na lokální úrovni. Část seminářů bude vyčleněna na novinky v legislativě pro vodní hospodářství.

24.8.2017
ASIO, spol. s r.o., Ing. Ondřej Unčovský

Ivančická čistírna odpadních vod (ČOV) prošla v letech 2011 – 2012 zásadní rekonstrukcí. Ta zajistila navýšení kapacity a zlepšení kvality čištění odpadních vod z Ivančic a také Oslavan, které byly na ČOV nově připojeny. ČOV je situována na východní konec Ivančic do blízkosti řeky Jihlavy. Údolí řeky se za ČOV zužuje, což vytváří ideální podmínky k pachovým incidentům. Jihovýchodní větry, jež jsou během léta časté, vynášejí zápach z ČOV přímo na Ivančice.

24.8.2017
ASIO

První dodávka filtračních boxů putovala do objektu vodojemu, kde klasické pozinkované filtrační boxy korodovali vlivem vlhkého prostředí v kombinaci se zbytkovým chlórem ve vzduchu.

21.8.2017
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž toalety jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích. Například Německo oficiálně ustoupilo od snahy odkanalizovat celou zemi centrálně už v devadesátých letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové počínání bylo jak neekonomické, tak i neekologické a „neudržitelné“.

25.7.2017
Ing. Vladimír Jirmus, ASIO

Víte, že havarijní únik vody je nejčastější pojistná událost? Možná se to stalo už i vám. Ráno odejdete do zaměstnání a po návratu zjistíte, že máte vytopený dům. Stačí opravdu málo: prasklá hadička přívodu vody do toaletní nádržky, uvolněná hadice k pračce, netěsnící spoj u kohoutku s vodou. Likvidace takovéto škody jde mnohdy do desetitisíců či statisíců korun.

24.7.2017
ASIO, Ing. Vladimír Jirmus

Možná se to stalo už i Vám. Ráno odejdete do zaměstnání a po návratu zjistíte, že máte vytopený dům. Stačí opravdu málo: prasklá hadička přívodu vody do toaletní nádržky, uvolněná hadice k pračce, netěsnící spoj u kohoutku s vodou. Prevence je přitom vždy levnější než následné likvidování škody.

29.6.2017
ASIO

Chraňte svůj majetek od poškození vodou! AS-WaterOwl rozpozná Vaše návyky při spotřebě vody a poskytne Vám doporučení, jak jí šetřit.

17.5.2017
ASIO

Ministerstvo životního prostředí 29. května spustí dotační program Dešťovka, který je zaměřený především na hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech. Cílem je motivace majitelů domů k šetření pitné vody. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky.

11.5.2017
ASIO

Ministerstvo životního prostředí 29. května spustí dotační program Dešťovka, který je zaměřený především na hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech. Cílem je motivace majitelů domů k šetření pitné vody. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky (šedé vody).

9.3.2017
ASIO

Čistírna odpadních vod s typovým označením HSBR je určena pro čištění splaškových odpadních vod z bytových domů, hotelů a jiných zdrojů znečištění s kapacitou od 51 do 300 ekvivalentních obyvatel.

1.3.2017
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Způsoby využití srážkové vody a šedých vod a požadavky na kvalitu vyčištěných šedých vod by pak měly být v duchu zásad udržitelnosti doporučeny a popsány v platné legislativě vč. například Stavebního zákona.

23.2.2017
ASIO

Univerzitní kampus v Brně Bohunicích je rozsáhlý areál sloužící studentům a také jako sídlo několika významných výzkumných institucí.

23.2.2017
ASIO

Způsoby využití srážkové vody a šedých vod a požadavky na kvalitu vyčištěných šedých vod by pak měly být v duchu zásad udržitelnosti doporučeny a popsány v platné legislativě vč. například Stavebního zákona.

Ilustrační obr., zdroj: článek TZB-info Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich
19.1.2017
Ing. Martina Polášková, ASIO, spol. s r.o.

Smyslem recyklace je úspora vody, znovuvyužití nutrientů a redukce odpadu. Příklad využití odtoku z komunální ČOV a jeho úprava na vodu pitnou je v Belgii. Řešení je vhodné v případě nedostatku vody ve zdrojích. U recyklace vody pro zemědělství a průmysl chybí požadavky na kvalitu recyklované vody.

12.1.2017
ASIO

Dešťová voda zachycená ze střech aj. zpevněných ploch má mnoho využití - od zalévání zahrady až po využití v domě nejen na splachování, praní a úklid, ale dokonce po úpravě už i na sprchování.

19.12.2016
ASIO

Plastové jímky na dešťovou vodu AS-MONA s nepřekonatelným poměrem cena/výkon šetří peníze a přírodu. Nádrže na vodu AS-MONA jsou samonosné jímky vhodné pro sběr dešťové vody a její následné využití na zahradě nebo v domácnosti.

14.11.2016
Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.

Stále častěji se v praxi setkáváme s lokalitami, které nejsou napojeny na veřejné sítě a je třeba je řešit individuálně. Zároveň přibývá i technických řešení umožňujících se s tímto úkolem vypořádat co nejefektivněji a s přihlédnutím k individuálním požadavkům. Rozsah řešení pak odpovídá potřebě – od malých úspor ve spotřebě až po totální náhradu pitné vody, od využití šedých vod na splachování až po jejich úplnou recyklaci.

11.11.2016
ASIO

Nejen v přírodě, ale i v industriálním a domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy, které jsme se naučili úspěšně maskovat pomocí parfémů či deodorantů. Se zápachem se ale setkáváme i ve vodním hospodářství.

3.11.2016
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Finance ze zcela nového dotačního programu jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských částech, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není možné ji postavit z technických důvodů. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů Kč. Co na to výrobci?

8.9.2016
ASIO

V mnoha oblastech je k dispozici dostatek dešťové vody v perfektní kvalitě v množství schopném pokrýt celkovou spotřebu vody a při tom se skoro nevyužívá.

6.9.2016
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Zvýšený zájem o využívání srážkových vod je učebnicovým příkladem reakce na loňskou a letošní mediální kampaň o suchu. Paradoxní proto je, že slibný vývoj ze začátku roku narušili politici (s podporou novinářů), kteří vyhlásili, že tato řešení budou podporována dotacemi; logicky tak potencionální investoři začali vyčkávat, co bude.

31.8.2016
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Využití srážkových vod se v ČR prosadilo především po loňských problémech se suchem, a to i přes to, že nemáme obdobně účinné ekonomické mechanismy jako Němci, kteří z odvádění srážkových vod platí a za využití srážkových vod mají platby snížené. Ekonomický tlak tak u nás nebyl prvotním důvodem pro zvýšení zájmu.

1.8.2016
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Novinkou mezi domovními čistírnami odpadních vod je čistička AS-IDEAL PZV, která je ideálním řešením na ohlášení i pro vypouštění do zásaku. Je vhodná hlavně tam, kde není možné odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace, vodoteče, trativodu apod. Využití najde především pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.

26.7.2016
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Nové nařízení vlády NV 57/2016 Sb., které řeší vypouštění do vod podzemních, zpřísňuje požadavky na odtokové parametry – zejména co se týče forem dusíku. Z hlediska technologického to znamená navýšení objemů čistíren odpadních vod, změny v procesech, a tím pádem i novou certifikaci nebo hledání vhodného výrobku na trhu, dostupného okamžitě.

14.7.2016
ASIO

Úkolem semináře je seznámit účastníky s aktuálními problémy v oblasti nakládání s odpadními vodami a jejich řešením po stránce technologické a legislativní.

23.6.2016
ASIO

Jak lze pro svou spotřebu využívat na 100% dešťovou vodu, a to v celém rozsahu …od mytí až po pití? Použijte svůj dům k zachycení dešťových srážek, které jsou nám doslova darem z nebes. S využitím zachycené dešťové vody a systému AQUALOOP budete téměř nezávislí na dodávkách pitné vody.

2.6.2016
ASIO

Příspěvek se zamýšlí nad možnostmi úspor, které přináší energetické plánování a obecně komplexní přístup k řešení energetické optimalizace objektů a budov.

1.6.2016
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milion lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren. Toto číslo je výsledkem ekonomických analýz a odhadů zdůvodňujících posun v rozhodování mezi centrálními a decentrálními řešeními.

19.4.2016
ASIO

Máte poloprázdnou pokladničku? Nemůže to být tím, že v ní máte dírku a peníze Vám z ní, obrazně řečeno, tečou do kanálu? Nemusíte být daleko od pravdy. Ve skutečnosti je to tak.

7.4.2016
ASIO

Nevíte jak vybrat a poskládat vhodnou kombinaci výrobků pro Váš dům? Máte strach, aby jste při objednávání na něco nezapomněli?

24.3.2016
ASIO

Stále častěji se setkáváme a budeme setkávat s tím, že dům nebude moci být napojen na veřejnou kanalizaci, a to ani splaškovou ani dešťovou a budeme řešit otázku co s vodou.

10.3.2016
ASIO

Zápach samozřejmě není možné klasifikovat jako klasický odpad v souladu s legislativou o odpadech. Zápach však vzniká při celé řadě technologických a výrobních procesů a je odpadem těchto procesů.

8.3.2016
ASIO

Díky loňskému nedostatku srážek, suchu a negativním předpovědím o vývoji počasí se stále více lidí zajímá o využití srážkových vod nejen k zálivce, ale i o její použití jako provozní vody na splachování toalet, praní nebo případně na sprchování.

8.3.2016
ASIO

Díky loňskému nedostatku srážek, suchu a negativním předpovědím o vývoji počasí se stále více lidí zajímá o využití srážkových vod nejen k zálivce, ale i o její použití jako provozní vody na splachování toalet, praní a (v některých případech) na sprchování.

9.2.2016
Projekt vodavdome.cz společnosti ASIO

Z kohoutků v kuchyních, koupelnách nebo na zahradě proteče denně několik hektolitrů vody. Asi polovina z toho se dá ušetřit, pokud si osvojíme několik zásad a budeme se snažit důsledně je dodržovat. Často se jedná o drobnosti, ale jak se říká, „na detailech záleží“. Výsledkem bude nejen finanční úspora.

25.1.2016
ASIO

Ať už pro vás hospodaření s dešťovými vodami znamená příležitost nebo velký problém, ASIO nabízí snadné řešení obou situací. Zařízení od firmy ASIO využijete nejen u rodinných domů, ale také pro větší aplikace, jako jsou kancelářské budovy, výrobní objekty, hotely, kasárna, správní střediska nebo třeba mateřské školky.

18.1.2016
ASIO

Způsobů, jak co nejlépe hospodařit s vodou je mnoho. Každý ji denně používá. 41 tipů Vás může inspirovat nejen k finanční úspoře, ale i k ochraně této základní suroviny nezbytné pro život a přírodu. Přibližně polovina vody se může ušetřit, pokud se budeme řídit několika zásadami.

21.12.2015
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Vyhlášení NEJinovátor 2015 proběhlo 25. 11. 2015 v Centru AdMaS. Druhý ročník nebyl pro nás už tak úspěšný, ale i třetí místo v NEJinovátor 2015 úspěchem je, když si uvědomíme, kdo v hodnocení skončil za námi. Děkujeme pořadatelům za hezký připravený večer a ceny.

3.12.2015
ASIO

Je název nových seminářů připravovaných na jaro 2016, reagujících především na novou legislativu a v podstatě navazujících na letošní podzimní semináře.

19.11.2015
ASIO

Pod hvězdnou oblohou v planetáriu brněnské hvězdárny převzali ceny zástupci deseti nejlepších malých a středních firem, umístěných v jedenáctém ročníku soutěže TOP MSP 2015.

22.10.2015
ASIO

Nové úložiště, které pojme až sto milionů metrů filmového materiálu i další cenné položky – třeba velkoplošné plakáty a vzácné tisky – poskytne snímkům komfortní podmínky.

13.10.2015
ASIO, Jan Němeček

ČOV Vojslavice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Obec Vojslavice je malá – 100 trvale bydlících obyvatel občas doplňují chataři (cca 20 EO). Jedná se o komunální ČOV, která je nově postavená na stávající jednotné kanalizaci. Nová technologie ASIO (převzatá z AS-VARIOcomp N) vystřídala již vysluhující čistírnu DČB.

8.10.2015
ASIO, spol. s r.o.

Před několika málo týdny byl do ostrého provozu spuštěn nový web voda v domě.cz, jehož posláním je přiblížit i úplným laikům možnosti, jak šetřit vodu nejen v domě, ale třeba i na chatě nebo chalupě.

30.9.2015
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Jednou z možností jak uspořit pitnou vodu a zároveň i náklady na čištění vody je závlaha recyklovanou vodou. Novinkou jsou závlahové systémy umožňující využití odpadních, biologicky nepředčištěných odpadních vod pro podzemní závlahu. Více používané jsou nadzemní kapkovací závlahy a nejvíce pak ještě závlaha postřikem.

29.9.2015
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Předčištěné odpadní vody je možné využít po část roku také na závlahu. Výhodné je to mj. tam, kde není možné vypouštět do vod povrchových nebo podzemních, čímž se současně šetří náklady na případné odvážení vody. Stupeň předčištění závisí na způsobu závlahy.

24.9.2015
ASIO

Společnost patřící k vedoucím přepravním a logistickým poskytovatelům v Evropě nás oslovila s požadavkem návrhu technologie na úpravu vody v nově budovaném areálu logistického centra v Syrovicích.

14.9.2015
ASIO, Ing. Michal Šubrt

Jedna z předních přepravních a logistických společností v Evropě nás požádala o návrh technologie na úpravu vody v nově budovaném logistickém centru v Syrovicích. Vzhledem k odlehlosti areálu nebylo možné dopojení na vodu z vodovodního řádu, proto se firma rozhodla realizovat vrt a zásobovat se vodou z vlastního zdroje.

31.8.2015
ASIO, Mgr. Petra Kaderková

Před několika málo dny byl do ostrého provozu spuštěn nový web voda v domě.cz, jehož posláním je přiblížit i úplným laikům možnosti, jak šetřit vodu nejen v domě, ale třeba i na chatě nebo chalupě. V menu si lze vybrat z několika možností podle toho, jakou vodu chceme využívat – zda dešťovou vodu, šedou vodu ze sprch, van a umyvadel nebo kombinaci obojího.

17.8.2015
Ing. Ondřej Unčovský, ASIO

V nedávné době byla dokončena rekonstrukce ČOV Benešov v rámci stavby „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“. V rámci stavby byla realizována i technologie dezodorizace (odpachování) haly mechanického předčištění. Zařízení na likvidaci zápachu je v provozu již zhruba dva měsíce.

5.8.2015
ASIO

Když se dnes zeptáte zájemců o domovní čistírnu odpadních vod, kterou vlastnost by na ní upřednostnili, tak většina hned s bez rozmyšlení řekne: „Hlavně, aby byla levná,“ … a po chvilce dodá: „abych se o ni nemusel starat...“

31.7.2015
ASIO

Zařízení AS-PULZ je sice nazváno pulzní vypouštěč, ale stejně tak může fungovat jako pulzní napouštěč. Podívejte se na video s animací.

15.7.2015
ASIO, Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Přednáška ve videu uvnitř článku prezentuje výsledky výzkumných projektů umožňujících recyklaci vody a tepla přímo v budovách. Projekty tak naplňují představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“. Udržitelná řešení těchto problémů je třeba řešit v návaznosti na zvýšení cen energie, intenzity produkce oxidů uhlíku, a snížení emisí plynů z městských aktivit.

29.6.2015
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Ví se, že tuk v kanalizaci působí problémy a je nutno jej z vody odstranit – otázkou je, na jakou úroveň. Nízká koncentrace, často požadovaná jako odtoková koncentrace, je klasickými lapáky tuků navrhovanými podle Evropské normy nedosažitelná, lapáky s flotací nebo lepší separací jsou zase pro majitele malých restaurací nebo barů příliš nákladné.

18.6.2015
ASIO

Nádrže na moč jsou několika typů, jednoduché – jako jímky na vyvážení a vícekomorové pro případ hygienizace moči na místě – půl roku je moč sbírána,půl roku se stabilizuje a pak je využita na hnojení.

21.5.2015
ASIO, spol. s r.o.

V tomto konkrétním projektu nebylo možné pokrýt celou spotřebu vody (pro 4 osoby) pouze dešťovou vodou. Skoro 30 m3 vody ročně je možno získat recyklací vody šedé, svedené ze sprchy a z umyvadel.

18.5.2015
ASIO, Ing. Adam Bartoník

Recyklace vody se začíná prosazovat i na místech, kde se doposud čištění odpadních vod skoro neřeší, natož pak vodu ještě znovuvyužít. Jedna z prvních instalací na řeckém ostrově Korfu proběhla během dubna. Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická s nitrifikací, složená ze dvou biologických linek pracujících v režimu SBR.

14.5.2015
ASIO, spol. s r.o.

Ve dnech 19.-21.05.2015 se na PVA uskuteční výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015. Rádi bychom vás touto cestou pozvali do expozice ASIO, spol. s r.o. - hala 4, stánek 81.

5.5.2015
ASIO, Ing. Ondřej Unčovský

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je svým rozsahem a také díky své poloze mezi Dejvicemi, Bubenčí a Trojou vždy na „ráně“, co se týče obtěžování hlukem a zápachem. Není proto divu, že při rekonstrukci kalové koncovky (stavba: „ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace“) stávající vodní linky padla volba na nejspolehlivější dezodorizační technologii, která je v současné době na trhu.

23.4.2015
ASIO, spol. s r.o.

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace.

13.4.2015
ASIO, Ing. Adam Bartoník, ASIO, spol. s r.o. a Ing. Oliver Ringelstein, INTEWA GmbH

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r.o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle nařízení EU použitelnou pro tělesnou hygienu, která kvalitou musí odpovídat vodě pitné, a to pomocí nové technologie.

25.3.2015
ASIO, Ing. Petr Straka

Čistírna odpadních vod pro 160EO je umístěna ve vysokohorském prostředí italských Alp ve výšce 2813 m n.m. a zajišťuje čištění odpadních vod produkovaných na turistické chatě Marinelli-Bombardieri.

12.2.2015
ASIO

Technologie úpravy pitných vod, legislativa v oblasti pitných vod, obecné principy úpravy vod, nejčastější problémy s pitnou vodou a jejich odstranění, metody úpravy vod od domácností po průmysl.

29.1.2015
ASIO

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Už i pro rok 2015 máme pro vás termíny a témata …

15.1.2015
ASIO

Legislativa i vize v oblasti řešení měst navádějí k přechodu od lineárního způsobu zacházení s vodami a zdroji k tzv. cyklickému přístupu, který více vyhovuje požadavkům na udržitelnost.

6.1.2015
ASIO

Projektujete, schvalujete, realizujete kusové vodohospodářské výrobky a chcete získat rychle přehled o novinkách v oboru, chcete vědět, která je nejlevnější fungující domovní čistírna, jak vyřešit podle nejnovějších poznatků odvádění odpadních vod z objektů obývaných občasně? Tak pro Vás jsou určeny semináře 100+1. Proč právě 100+1?

10.12.2014
ASIO

Legislativa i vize v oblasti řešení měst navádějí k přechodu od lineárního způsobu zacházení s vodami a zdroji k tzv. cyklickému přístupu, který více vyhovuje požadavkům na udržitelnost. Základní schéma v sobě zahrnuje co největší využití srážkové vody a recyklaci vod a odpadů, a to jak v celkovém, tak i lokálním pohledu.

20.11.2014
ASIO

Inovativní řešení v oblasti domovních čistíren odpadních vod, vegetačních čistíren odpadních vod, separace tuků a olejů, hospodaření se srážkovými vodami, využití šedých vod.

10.11.2014
Bc. Štěpánka Waisová

Posouzením úspor na vodném a stočném zpětným využitím šedé vody v menším hotelu v Krušných horách se ukázalo, že doba návratnosti se pohybuje kolem 10 let s úsporou na vodném cca 20 000 Kč/rok. Řešení je ekonomické, ale i šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům.

6.11.2014
ASIO

Ocenění si vážíme a bereme jej jako podporu v našem snažení o naplnění naší vize založené na důvěře, odbornosti a inovativním přístupu k čištění odpadních vod.

10.9.2014
ASIO, Jan Němeček

Jednou z realizací membránových čistíren společnosti ASIO je nově vybudovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N/D/ULTRA v obci Ježená. Důvody pro výběr membránové čistírny, tj. čistírny s vyšším než nařízením vlády požadovaným standardem, jsou různé – málo vodný tok, potřeba chránit nějaký přírodní útvar, vypouštění do vod určených k rekreaci a další.

28.8.2014
ASIO

Téměř při všech fázích nakládání s odpadní vodou a odpady je pravděpodobná možnost vzniku zápachu. Obvykle je tento zápach velmi nepříjemný, což je dáno charakterem látek, které jsou zdrojem zápachu.

14.8.2014
ASIO

Připravili jsme pro vás, kteří se nemohli webináře zúčastnit, videozáznam. Odprezentovány byly možnosti recyklace vody, využití vody srážkové a další.

13.8.2014
ASIO, Ing. Stanislav Piňos

Plavecké areály patří ke stavbám s vysokou energetickou náročností a podstatnou položkou jejich provozu jsou náklady na dodávku pitné vody. Níže uvedený případ je konkrétní ukázkou možného řešení snížení provozních nákladů.

26.6.2014
ASIO, Ing. David Šmídek

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území. Vodní zákon společně se stavebním zákonem proto ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami.

19.6.2014
ASIO, spol. s r.o.

Byla dodána již druhá fotokatalytická jednotka pro průmyslovou ČOV v areálu Nová Mosilana a.s.

17.5.2014
Národní stavební centrum s.r.o.

Přednášky např. Přírodní principy, materiály a soběstačnost ve výstavbě, Zelené střechy - řešení pro udržitelnou a zdravou budoucnost, využité šedé a srážkové vody v budovách.

8.5.2014
ASIO

Na co je třeba při výběru domovní čistírny odpadních vod klást důraz? Asi nejdůležitější je co nejmenší obsah nerozpuštěných látek na odtoku - jejich únik může zakolmatovat (ucpat) trvale póry v zemině a voda nebude mít jak zasakovat a způsobí zamokření okolí domu.

24.4.2014
ASIO, spol. s r.o.

Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy a to jak mechanické – zanášení kanalizace, tak i hygienické – zápach.

5.3.2014
ASIO

Připravuje se nový programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro období 2014 - 2020. Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán navrhuje pro strukturu OP ŽP celkem šest prioritních os a osmnáct specifických cílů.

27.2.2014
ASIO, spol. s r.o.

AS-DEHYDRÁTOR slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu.

26.2.2014
ASIO, Ing. Adam Bartoník

Recyklace vody jak v domácnostech, tak především v hotelech, obchodních centrech, administrativních budovách je rozšířena v mnoha zemích. Zde se můžeme setkat s certifikací budov dle mezinárodních standardů – LEED, BREAM, SBToolCZ. Tento článek pojednává o dvou instalacích technologie AS-GW/AQUALOOP.

13.2.2014
ASIO, spol. s r.o.

Dotace pro malé obce, ASIO webináře, WATEREUSE SYMPOSIUM 2013, ČOI – kontroly DČOV, Norský Sarpsborg, Sinice na brněnské přehradě, HDV na Slovensku, TOP MSP 2013, WEFTEC 2013, Projekt NANOFLOC.

28.1.2014
ASIO

Tradiční jarní semináře společnosti ASIO „Čištění komunálních vod od A do Z“ budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod, a to od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíníme nejnovější poznatky z oblasti vegetačních i „strojních“ ČOV a informace o nových polutantech.

24.12.2013
ASIO, spol. s r.o.

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2014 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

9.10.2013
ASIO, Ing. Oldřich Pírek

2 v 1, jako výraz spojení dvojí výhody v jednom výrobku, přesně vystihuje funkci inovovaných akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDAFLOW, které rozvíjí funkci dlouhodobě úspěšně používaných bloků AS-NIDAPLAST. Rozvodná drenáž díky inovaci umožňuje i horizontální proudění v bloku, takže je možné ji umístit přímo mezi bloky do kteréhokoliv místa.

1.10.2013
ASIO, spol. s r.o.

Připravili jsme pro ty z vás, kteří se zajímáte o šedé vody pomocný výpočet v Excelu zpracovaný na základě návrhu normy ČSN 75 6780 a našich zkušeností.

19.9.2013
Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Jan Blažíček, Petra Gütterová, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Druhým dnem včera pokračoval veletrh For Arch 2013 a souběžné veletrhy For Therm, For Wood, Bazény, sauny a spa, For Waste a FS Days. V druhém článku přinášíme některé zajímavosti a fotogalerii z veletržních hal. Byly uděleny ceny GRAND PRIX a čestná uznání. Portál TZB-info také rozdal ceny ve čtenářské anketě Zlatý@TZB-info.

3.9.2013
ASIO, spol. s r.o.

Odpadní, dešťová nebo podzemní voda může znamenat velký problém, není-li efektivně sváděna do kanalizace a odváděna samospádem mimo obecní objekty či pozemky.

12.8.2013
ASIO, Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek

Z pohledu udržitelné sanitace by voda, živiny i energie v odpadní vodě obsažené měly být recyklovány. Pro tento přístup se často užívá akronym NEW. Za tímto účelem se často voda dělí podle typu znečištění tak, aby pak její využití bylo co nejekonomičtější, a z důvodu lepší komunikace se jednotlivým typům vod přiřazují barvy – color of water.

23.7.2013
ASIO, spol. s r.o.

Máme pro Vás řešení! Filtry dešťové vody AS-PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2.

9.7.2013
ASIO, spol. s r.o.

Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky.

19.6.2013
ASIO, Oldřich Pírek

Úpravou dešťové vody rozumíme každý přirozený nebo uměle vyvolaný proces, který způsobuje snížení látkového zatížení. Zatím asi nejpropracovanější systém navrhování mají v Německu. Nadhled nad možnosti předčištění si můžeme udělat po prostudování směrnic DWA-M 153.

30.4.2013
ASIO

Dělení vod má svůj vzor i důvod – ve spoustě případů je ekonomičtější je rozdělit hned v místě jejich vzniku a podle jejich charakteru s nimi pak hospodařit v duchu NEW nebo v duchu udržitelného rozvoje..

9.4.2013
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Domovní čistírny odpadních vod a jejich vypouštění do podzemních vod je téma, o kterém se stále hovoří. V reakci na toto živé téma si do debaty dovolujeme vnést i neanonymní firemní názor. Probereme, na co je třeba při výběru domovní ČOV určené k vypouštění do podzemních vod klást důraz.

21.3.2013
ASIO, spol. s r.o.

Abychom byli schopni uvedené zásady dodržet, je důležité chápat systém hospodaření s vodou jako celek a brát v úvahu všechny vstupy a výstupy s vodou spojené – vodu, energii a látky v ní obsažené.

21.2.2013
ASIO

Z obsahu: Webináře (on-line semináře), ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012, Novinky v nabídce firmy ASIO pro využití dešťových vod, Fotoaktivní nátěry s ftalocyaniny proti biologickým nárůstům, ...

17.1.2013
ASIO

Již v lednu začíná tradiční „kolečko“ po ČR, seminář se zabývá zejména novými řešeními při odvádění a využívání srážkových a šedých vod (recyklace) a v neposlední řadě využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a návratnost řešení.

26.12.2012
ASIO

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu. Hlavním důvodem pro recyklaci „šedých“ vod (vody ze sprch a koupelen) je především jejich méně náročná úprava a lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo.

19.12.2012
ASIO, Ing. Karel Plotěný, Ing. Adam Bartoník

Hlavním důvodem pro recyklaci "šedých" vod (vody ze sprch a koupelen) je jejich malé znečištění, tj. jejich méně náročná úprava, možnost využití tepla, které je v nich obsaženo, ale také vliv na prestiž budovy a zavádění systémů hodnocení (certifikace) budov z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

12.12.2012
ASIO, Ing. Stanislav Piňos

Snížení provozních nákladů a spotřeby energií se v současné době stává prioritou nejen pro uživatele domů, ale i pro provozovatele vodohospodářských a čistírenských infrastruktur. Nový přístup k energii, recyklaci vody a nutrientů se snaží naplňovat firma ASIO, a to nejen při dodávkách technologií, ale i rozšířením nabídky a úpravou stávajících výrobků.

11.12.2012
ASIO, spol. s r.o.

Recyklace šedé vody pomocí systému AS-GW/AQUALOOP umožňuje velice sofistikované řešení, které kombinuje biologické čištění a ultrafiltraci.

20.11.2012
ASIO, spol. s r.o.

Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Přitom využití se přímo nabízí ...

13.11.2012
ASIO, spol. s r.o.

Jedná se o kompaktní čistírny šedých vod jak pro rodinné domy a bytové domy. Velikostní řady čistíren jsou od 4 až po 144 EO.

10.11.2012
ASIO, spol. s r.o.

Šedé vody, ČOV Otnice, ASIO a domovní ČOV ve Francii, Wells 2012, Revize domovní ČOV na ohlášení, pozvánka na semináře "jaro 2013" na téma "Srážkové vody aneb colors of water", ...

30.10.2012
ASIO, spol. s r.o.

Nezbytné je to zejména v areálech, kde se tráva seče a drtí jako zelené hnojivo a ponechává se tlít na místě, protože o seno již není ze strany zemědělců zájem a jeho odvážení na skládku je nákladné.

23.10.2012
ASIO, spol. s r.o.

Jak je vidět z výše vyobrazeného, došlo téměř k 100% úspoře potřebného prostoru. Původní návrh vyžadoval 211 m2 a nově navržená ČOV pouze 112 m2, tj.

16.10.2012
ASIO, spol. s r.o.

Centralizované řízení systémů decentralizovaného čištění odpadních vod pomocí telemetrie představuje především pro malé obce excelentní řešení problémů s čištěním odpadních vod.

2.10.2012
ASIO, spol. s r.o.

V průběhu jarních měsíců na šlapanické skládce vyrostla budova, ukrývající technologii umožňující předčistit průsakové vody ze skládky a ASIO, spol. s r.o. u toho bylo jako generální dodavatel stavby.

18.9.2012
ASIO, spol. s r.o.

V současnosti nejběžněji používanou technologií je membránová filtrace, která zabezpečí dostatečnou hygienizaci odpadní vody. U membránových ČOV je nejúčinnější nasazení membrán přímo v aktivaci.

7.8.2012
ASIO, spol. s r.o.

Stávající aplikace a dosavadní výsledky zkoušek dokazují, že lze využít tento systém čištění pro různá média a koncentrace látek v odpadních vodách a jejím použitím lze redukovat stavební náklady.

31.7.2012
ASIO, spol. s r.o.

Příklad realizace recyklace vod v nádržích umístěných v terénu je z Potsdami, ze studentských kolejí – čistí se zde 6m3/den vod ze sprch a vyčištěná bílá voda se vyžívá na splachování a zálivku.

24.7.2012
ASIO, spol. s r.o.

Současný ekonomický a technický stav úrovně malých a středně velkých typů čistíren odpadních vod otevírá cestu k netradičnímu řešení v obcích do 2000 EO s využitím decentralizovaného systému.

20.7.2012
ASIO, spol. s r.o.

Publikace se snaží vyčerpávajícím způsobem zahrnout oblast čištění odpadní vody a hospodaření se srážkovými vodami zejména pro decentrální systémy.

17.4.2012
ASIO, spol. s r.o.

Hledáme vedoucího realizačního týmu, který má zkušenosti s řízením zakázek v oblasti stavebnictví (minimálně 5 let) a s vedením týmu lidí podílejících se na úspěšné realizaci těchto zakázek.

12.3.2012
Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Vosáhlo, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Arsen je prvek, který se vyskytuje v organické i anorganické formě. Anorganický arsen se nejčastěji do vody dostává vymýváním a zvětráváním z hornin, z odpadních vod a atmosférickou depozicí. Je velice často běžnou součástí podzemních i povrchových vod. Byly prokázány jeho karcinogenní účinky.

1.2.2012
ASIO

Témata: Kilojouly 2102 – Zaječí, Čerpání odpadních vod – Systém separace pevných látek, 160 let hospodářské komory v Brně, Block 6 – aneb Berlín a šedé vody, ČOV Klaro Easy.

11.1.2012
ASIO

Únorový cyklus seminářů představí novinky - TNV 75 9011, hospodaření se srážkovými vodami, bude se mluvit o metodickém pokynu MŽP k NV 416/2011, o nových možnostech pro čerpání odpadních vod. Semináře i konference společnosti ASIO jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a odbornou veřejnost.

9.1.2012
Ing. Jan Moronga, Povodí Moravy, s.p., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Botanický ústav AVČR, Ing. Jiří Palčík, Ph.D., ASIO, spol. s r.o.

Problém znečištění povrchových vod živinami, především fosforem a důsledky masového rozvoje sinic se stává stále vážnějším. Nadměrný přísun živin naplavenin a organických látek vede ke zhoršování kvality vody a vede k rozvoji vodního květu sinic a tím k omezení nejen rekreačního využití nádrží.

27.12.2011
ASIO, spol. s r.o.

Společnost ASIO děkuje za spolupráci v roce 2011 a přeje Vám v nastávajícím roce 2012 Energii ze všech zdrojů.

15.12.2011
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Vzhledem k parametrům charakterizujícím „dobrý stav vod“ a vzhledem k závazkům ČR při vstupu do EU je jasné, že až dojde na lámání chleba (tedy vyhodnocení závazků) a hledání viníků, jedním z nich bude doprava a současný stav, kdy se vody z komunikací čistí většinou jen „jako“.

9.12.2011
Ing. Oldřich Pírek, ASIO

Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Většina znečišťujících látek je touto drenáží odvedena dále do kanalizace a není zadržována v blocích.

1.11.2011
J. Palčík, R. Sládek, K. Plotěný, ASIO, spol. s r.o., ASIO

V poslední době patří mezi aktuální otázky kvality vody povrchových nádrží i potlačování rozvoje vodního květu sinic. Jak je již dlouhodobě známo, zvýšený výskyt sinic je způsobený především zvýšenou koncentrací fosforu v tocích, potažmo ve vodních nádržích.

1.11.2011
J. Palčík, R. Sládek, K. Plotěný, ASIO, spol. s r.o., ASIO

V poslední době patří mezi aktuální otázky kvality vody povrchových nádrží i potlačování rozvoje vodního květu sinic. Jak je již dlouhodobě známo, zvýšený výskyt sinic je způsobený především zvýšenou koncentrací fosforu v tocích, potažmo ve vodních nádržích.

19.10.2011
ASIO, Ing. Oldřich Pírek

Oblast těchto výrobků vesměs používaných jako objekty na kanalizaci byla v našich zemích donedávna zabezpečována nádržemi plastovými, případně tzv. plast-betonovými, což prezentuje kombinaci plastového korpusu s vloženou ocelovou výztuží (coby „ztraceného“ bednění) s dodatečnou betonáží na stavbě.

10.5.2011
ASIO

Stále častěji se budeme v praxi setkávat s lokalitami, kde jsou omezené prostorové možnosti a kvůli malé vodnosti toků bude nutno zároveň splňovat ty nejpřísnější limity. Jednou z možností, jak takové zdánlivě neřešitelné situace řešit, je použití membránových technologií (MBR).

5.5.2011
ASIO

Potřebujete pomoci s čištěním odpadních vod, hospodařením s dešťovou vodou, úpravou vod, čištěním vzduchu? Navštivte naši expozici na WATENVI 2011 (pavilon P, stánek 118). Budeme se těšit.

14.3.2011
ASIO, spol. s r.o.

ASIO, spol. s r.o. na výstavě IBF představí sestavu výrobků umožňující využití srážkových a vyčištěných odpadních vod (volná plocha G, stánek 004). Srdečne vás zveme.

recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
4.2.2011
ASIO, Ing. Marek Holba, Ph.D.

Vnos fosforu do povrchových vod je jak z bodových, tak z difuzních zdrojů. Vyšší koncentrace fosforu poté vede k procesu zvýšené trofizace nádrží, jež je indikována nárůstem planktonních sinic, řas a vodních makrofyt. Za účelem ochrany povrchových vod je dle Nařízení vlády 61/2003 ve znění 229/2007 Sb. nařízeno fosfor odstraňovat u čistíren odpadních vod větších než 2 000 EO.

18.1.2011
ASIO

Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.

1.12.2010
ASIO, Karel Plotěný

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

13.10.2010
ASIO

ASIO s.r.o. hledá na pozici obchodně - technologického zástupce v oblasti návrhu a prodeje čistíren odpadních vod a ostatních vodohospodářských výrobků obchodníka pro zahraničí a obchodníka pro ČR.

5.10.2010
ASIO, Ing. Oldřich Pírek

V rámci řešení bezpečného odvedení srážkových vod v případě velkých až extrémních srážek již dnes není žádnou novinkou budování podzemních akumulačních objektů pomocí plastových bloků. Tento způsob budování podzemních retenčních nádrží však vyvolává u rozhodujících osob obavy z možnosti nekontrolovatelného zanášení takovéto nádrže sedimenty.

1.10.2010
ASIO

Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.

8.9.2010
ASIO, Michal Plotěný

Rychlý odtok srážkové vody z území souvisí s povodněmi, s neschopností udržet vodu v krajině, s intenzitou dešťů, způsoby zacházení s vodou a s její cenou. Problematika hospodaření s vodou se dá vykládat z několika stran: etické, ekologické, ekonomické a našly by se i další.

13.8.2010
ASIO

ASIO přináší řešení, která vám nejen ušetří náklady za vodu. Rychlý odtok srážkové vody z území souvisí s povodněmi, neschopností udržet vodu v krajině, s intenzitou dešťů, se způsobem zacházení s vodou a s její cenou.

26.7.2010
ASIO

Mechanický zemní filtr slouží jako dočištění odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod (DČOV) nebo septiků.

1.5.2010
ASIO

Velká jarní sleva 20% na domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K a AS-VARIOcomp 5K ECO. Ceny po slevě jsou 37 400,- Kč a 33 300,-Kč bez DPH.

29.3.2010
ASIO, Michal Plotěný

Článek představuje sestavu výrobků, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a tím k úspoře financí investora.

9.3.2010
ASIO

Nevíte si rady, jaký výrobek pro zpracování odpadních vod je pro Vás nejvhodnější? Po vyplnění a odeslání dotazníku Vám odborníci ze společnosti ASIO navrhnou řešení!

19.1.2010
ASIO

Zveme Vás na tradiční semináře, určené pro projektanty, státní správu, provozovatele ČOV a ostatní odbornou veřejnost. Konají se v deseti městech ČR, tentokrát na téma ČOV, povrchové a srážkové vody.

26.11.2009
ASIO

Listí spadlo ze stromů a za námi jsou i podzimní semináře. Přišel tedy čas začít bilancovat. V Evropě je dle údajů asi 2200 čistíren s membránami všech velikostí a naplňují se tak některé prognózy. Například v Německu počítají s tím, že až 10% odpadních vod bude čištěno na membránách.

30.10.2009
ASIO

ASIO - Membrány po lopatě 2009. Aneb všechno, co dnes víme o membránách. Nejaktuálnější informace o vývoji, navrhování, projektování, provozování ČOV. Seminář s mezinárodní účastí, 3. a 4.11., Brno a Praha

5.10.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

Co se týká legislativy, část výrobková (normy) je na slušné úrovni, problém je povolování, i když je nutno říct, že jsou vodoprávní úřady a pracovníci povodí, kteří i přes legislativní „díry“ dokáží vystupovat rozumně, což pak ale bez opory v zákonech není zas až tak jednoduché.

17.9.2009
ASIO

Akční nabídka společnosti ASIO, spol. s r.o. DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, JÍMKY, VODOMĚRNÉ ŠACHTY, SEPTIKY ASIO akční nabídka.pdf

7.9.2009
Ing.Jiří Palbuchta, Asio spol. s r.o.

Zachytávání a oddělování žlutých a dešťových vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech (dešťové vody) je reálné. Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.

18.8.2009
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Slibné aplikace jsou např. recyklace různých drahých nebo těžkých kovů, nátěrových pigmentů, farmaceutický a potravinářský průmysl. V oblasti klasického čištění odpadních vod je nejvíce aplikací na jatkách, při zahuštění nebo odvodnění kalu, ale především u bioplynových stanic.

3.8.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

V těchto dnech putuje z vlády do parlamentu návrh novely "Vodního zákona" 254/2001 Sb. Hlavní změny pro menší investory se týkají povolování vypouštění odpadních vod např. z domovních čistíren. Změny spočívají v tom, že bude možné zasakovat při zohlednění místních podmínek i z větších objektů, a v tom, že se změní při povolování výrobků s označením CE přístup k povolování.

22.5.2009
ASIO

Společnost ASIO, spol. s r.o. Vás srdečně zve na mezinárodní vodohospodářskou výstavu WATENVI, pořádanou v termínu od 26.05. do 28.05.2009 v Brně na BVV.

21.3.2009
ASIO

Společnost ASIO, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na výstavu URBIS INVEST (expozice na volné ploše C3, stánek číslo 10) konanou 21.4 - 25.4.2009 v Brně na BVV.

12.2.2009
ASIO, Ing. Milan Uher

Vlivem vzrůstajících nákladů na vodné a stočné se začíná do popředí dostávat problematika ekologického a přitom ekonomického řešení vodního hospodářství. To platí nejen v oblasti komunálních (obecních) čistíren odpadních vod, ale mnohdy už i u samotné stavby či rekonstrukce rodinného domu nebo chalupy.

2.12.2008
ASIO, Lukáš Šefraný

Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a je mu věnováno více pozornosti. Zatímco "vůně" venkova je tolerována, jiné druhy zápachu se stávají zdrojem právních sporů a politického boje... a společenská objednávka na řešení problému zápachu je tudíž na světě.

20.11.2008
ASIO, Ing. David Šmídek

Zadlažďovací poklopy AS-NERO od firmy ASIO, spol. s r.o je určeny k zakrytí otvorů v podlahách nejrůznějších objektů pro komerci, bydlení a průmysl. Svou konstrukcí umožňují splnit architektům, projektantům, stavebním firmám a provozovatelům různé požadavky na funkčnost.

20.10.2008
ASIO

Fotokatalytická oxidace (PCO) a ionizace (IAO) jsou moderní technologie, které jsou schopny dokonale potlačit potenciální nebezpečí vzniku problémů se zápachem.

14.10.2008
Ing. Milan Uher, ASIO

Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy,a to jak mechanické - zanášení kanalizace, tak i hygienické - zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod, kde zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu, a následně tedy i účinnost a odtokové parametry.

10.7.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Základem znovuvyužití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Např. na úrovni domácností dělíme na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její recyklace.

30.4.2008
ASIO

Firma ASIO, spol. s r.o. Vás ráda uvítá na výstavě Vodovody a kanalizace 2008, která se koná od 20. do 22.5.2008 na BVV Brno. Firmu ASIO najdete v pavilonu B na stánku č. 65. Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

31.3.2008
ASIO

Firma ASIO, spol. s r.o. Vás zve na konference Cyanobakterie 2008 a Vodovody a kanalizace, které se konají ve dnech 2. - 3. 4.2008 v Brně.
Více informací na www.asio.cz.

11.3.2008
ASIO

Firma ASIO, spol. s r.o. Vás všechny zve na konferenci DEŠŤOVÉ VODY, která se koná 12.-13.3.2008 v Bratislavě.

14.2.2008
ASIO

Poslední termíny seminářů firmy ASIO - Jaro 2008: nové technologie pro klasické ČOV; biologické rybníky, zasakování, závlaha, odpar; financování - přehled dotačních titulů; legislativní, systémová a technická řešení pro decentrální odvádění splaškových a dešťových vod.

10.9.2007
ASIO

Hledáte vhodnou domovní čistírnu odpadních vod pro svůj dům? Navštivte naši expozici v hale 2, stánek C 13 na veletrhu FOR ARCH (18.-22.9.2007). V expozici najdete i další vodohospodářské výrobky vhodné pro váš RD.

9.8.2007
ASIO

Firma ASIO Vás zve na konferenci NOVÉ TECHNOLOGIE PRO OBECNÍ ČOV (kalové hospodářství, odstranění zápachu, nové technologie vám ušetří až 50% objemu ČOV!), která se koná 13.11.2007 v Konferenčním centru VŠCHT Praha.

7.8.2007
ASIO

Firma ASIO, spol. s r.o, výrobce a dodavatel vodohospodářských zařízení, Vás zve na podzimní semináře.

25.6.2007
Ing. Karel Plotěný, ASIO

U ČOV s membránami je dobře biologicky vyčištěná voda filtrována přes membránu, která zabrání průchodu nerozpuštěných látek. Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody, pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí a pod.) až na pitnou vodu.

16.4.2007
Ing. Oldřich Pírek, ASIO

Před návrhem nádrží je třeba získat o navrhovaném zařízení všechny technické a technologické podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení požadovaného konstrukce. Od návrhu, přes posouzení až po samotnou výrobu. V závěru článku je uveden příklad rozsahu nutných informací.

7.2.2007
ASIO

Firma ASIO pořádá pro pracovníky projekčních kanceláří a pro pracovníky činné ve státní správě akreditované semináře pro ČKAIT a státní správu: Novinky v legislativě, inovační technologie pro ČOV a problematika srážkových vod.

22.12.2006
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Domovní čistírny se staly součástí řešení pro odvádění odpadních vod a namísto toho, abychom odstranili největší slabinu a sice zabezpečení provozování, tak pro jistotu úřady udělaly krok zpět a raději nařizují jímky na vyvážení.

9.5.2006
ASIO

Firma Asio Vás zve k návštěvě expozice na výstavě Vodovody a kanalizace 2006 (BVV Brno) v pavilonu B stánek č. 68 a na firemní vodohospodářské semináře ve dnech 23.-25.5.2006.

14.3.2006
ASIO

Stejně jako každý rok připravila firma ASIO několik nových výrobků a rozšíření nabídky stávajících výrobků o nové typy. Jedná se například o odvodňovací systémy AS-BIRCO, domovní čistírny odpadních vod AS-VARIO nebo čištění vzduchu fyzikálně - chemickými způsoby.

21.2.2006
ASIO

Zimní sleva 5000,- Kč na ČOV AS-VARIOcomp 5K a 10K objednané a zaplacené od 1.1.2006 do 31.3.2006. Spolu se slevou získáte navíc ZDARMA enzymatický biopřípravek AS-BIOACTIV.

25.10.2005
redakce

V tisku proběhla zajímavá zpráva o stavbě ČOV v obci Třebusice, která vyvolala sporné názory a která nabízí řadu otázek okolo domovních čistíren důležitých pro majitele nemovitostí i starosty. O názor jsme požádali Ing. Jana Topola z firmy Topolwater, Ing. Plotěného z Asociace čistírenských expertů a firmy Asio.

30.5.2005
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Dostatečný objem kalového (vyhnívacího) prostoru u domovních ČOV je jedním z významných parametrů, které mají být podle evropské normy u prokazování shody vždy posouzeny. Zatímco v zahraničí je mu přisuzován velký význam, v ČR je často znevažován.

25.5.2005
ASIO, Ing. Karel Plotěný

V posledních letech výrazně klesla cena membrán a zároveň se podařilo několikanásobně prodloužit jejich životnost. Dá se očekávat, že v krátké době se z mikrofiltrace stane technologie běžně používaná i na čištění komunálních odpadních vod a tedy, že mikrofiltr se objeví i u domovních čistíren. Na ověřování této technologie a budování zázemí pro servis pracuje také firma ASIO.

18.5.2005
ASIO, Ing. Oldřich Pírek

Zpevněné a zastavěné plochy zabraňují doplňování zásob podzemní vody, kmenové stoky většiny měst jsou přetížené, a proto vzniká silný tlak na omezení odtoku dešťové vody. Článek nabízí řešení, které umožňuje pronikání dešťové vody z utěsněných povrchů do půdy a v porovnání se štěrkem potřebuje méně než 1/3 obvyklého objemu. Dešťová voda může volně pronikat dnem a bočními otvory v tunelu do půdy.

9.5.2005
Ing. Karel Plotěný, ASIO

V našich normách není detailně popsáno, jak dimenzovat např. domovní čistírnu. V řadě zemí je přímo v normě tabulka, která uvádí, jak stanovit počet ekvivalentních obyvatel. Tato skutečnost chrání projektanta ve sporech v případě atypického využívání objektu.

15.4.2005
ASIO, Ing. Karel Plotěný

Praxe v provozování této čistírny ukázala, že jednoduchost čistírny vede v celkovém efektu ke snížení nákladů na provoz a servis. Zjednodušení v tomto případě ale není na úkor výsledného efektu čištění. Platí zde, že méně je někdy více.

11.4.2005
ASIO

Firma ASIO, spol. s r.o., specialista na čištění odpadních vod si Vás dovoluje při příležitosti stavebního veletrhu URBIS 2005, konaného ve dnech 19.-23.4.2005, pozvat do své expozice na volné ploše C3, stánek 04.

8.3.2005
ASIO

Firma Asio spol. s r.o. poskytuje v rámci zimních slev slevu 4 % na malé ČOV AS-VARIOcomp 5, 10 K zaplacené do 31.3.2005.

21.9.2004
ASIO, Ing. Milan Uher

K tolik často zmiňované otázce čistoty recipientů není možno přistupovat pouze z pohledu počtu budovaných ČOV a kvality jejich čistírenských procesů, ale i počtu a technické úrovně ostatních objektů na kanalizační síti. Stokové objekty, které bezesporu patří k těm, jenž nejvíce ovlivňují recipient z hlediska čistoty, jsou odlehčovací komory.

31.8.2004
ASIO

Nejčastěji se v praxi setkáme s řešením využívajícím dešťovou vodu na zavlažování, a to buď manuální nebo automatické s pomocí časově řízeného automatu nebo na základě měřené vlhkosti půdy. Dále se zachycená voda využívá jako užitková na praní apod. a to zejména v oblastech, kde je podzemní voda tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. V některých případech už byla zachycená voda využita k mytí vozidel. Jistě se však najdou i další způsoby využití. A tak v poslední době stále více roste poptávka po využití dešťových vod.

17.8.2004
ASIO, Karel Plotěný

Nová dvouplášťová konstrukce nádrží je použitelná nejen pro klasické skladovací nádrže, ať už se jedná o podzemní nádrže pro skladování srážkových vod, žumpy či septiky, ale je použitelná i pro skladovací nádrže na chemikálie či technologické vody.

10.8.2004
ASIO, Karel Plotěný

Vyhovující likvidace odpadních vod je v současné době více než aktuální. Volba typu ČOV musí odpovídat nejen základnímu typu kanalizace - gravitační nebo s čerpáním, ale i např. nutnosti snižování obsahu fosforu, odstraňování dusíku, respektovat hladinu podzemní vody, prostorové umístění, případné přísnější požadavky vodohospodářských orgánů a vyřešit skladování kalu, případně i jeho hygienizaci.

8.4.2004
ASIO

Pozvánka na výstavu URBIS, která se koná ve dnech 20.-24.4.2004
Firma ASIO, spol. s r.o. Brno, výrobce a dodavatel zařízení pro čištění odpadních vod, si Vás dovoluje pozvat do své expozice na VP C3, stánek 06.

27.8.2003
ASIO

Při rozhodování o způsobu likvidace odpadních vod se v praxi zpravidla rozhoduje mezi jímkou, septikem, čistírnou a samozřejmě vypouštěním do kanalizace - pokud již existuje. Vysvětlení pojmů ale i podrobnější pohled i z hlediska legislativního shrnuje článek firmy ASIO, která čističky nejen vyrábí ale intezivně se technické i legislativní problematice věnuje.

12.8.2003
ASIO

V poslední době se stále více setkáváme např. s vodou z kondenzačních kotlů vypouštěnou na čistírnu, která způsobí přechodné snížení pH a tak nefunkčnost čistírny. Problémy s teplou vodou lze očekávat tam, kde je prádelna nebo větší kuchyně. Špatné zkušenosti máme i s relaxačními středisky, zejména tam, kde jsou vany, je totiž prováděna desinfekce tak důkladně, že je pak kompletně vyrušena biologie.

15.6.2003
Martin Šrámek, ASIO

V lednu letošního roku dodala firma ASIO, spol. s r.o. strojní vybavení čistírny odpadních vod pro město Corte na ostrově Korsika. V rámci spolupráce se zahraniční partnerskou firmou z Francie se uskutečňují již třetím rokem podobné dodávky čistíren odpadních vod téměř po celém ostrově.