Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ASIO NEW, spol. s r.o.

www.asio.cz
logo Asio

Asio - přehled sortimentu výrobků

Čistírny odpadních vod

AS-VARIOcomp K - čistírna odpadních vod

AS-VARIOcomp K

Typová řada domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD, pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.

další informace

AS-VARIOcomp K ULTRA

ČOV vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná a dešťovou vodou a použitelná i jako užitková voda v domácnosti.

další informace

AS-VARIOcomp N - čistírna odpadních vod

AS-VARIOcomp N

Typová řada domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 30 do 150 ekvivalentních obyvatel. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.

další informace

AS-VARIOcomp D - čistírna odpadních vod

AS-VARIOcomp D

Čistírna odpadních vod pod typovým označením AS-VARIOcomp D je určena pro města a obce od 400 do 5000 ekvivalentních obyvatel. Při návrhu jsme uplatnili dlouholeté zkušenosti z dříve dodávaných atypických čistíren a upřednostnili jsme stabilitu čistícího procesu zajištěnou nízkozatěžovanou aktivací, vysokou účinnost čištění, která je založena na inovativním uspořádání technologie v dosazovací nádrži a minimalizaci provozních nákladů převážně spojených s kalovou koncovkou.

další informace

průmyslová ČOV

Čištění vod z průmyslu

Společnost ASIO, spol. s r.o. dále nabízí i technologie pro čištění vod z průmyslu.

  • papírenský
  • dřevařský
  • nábytkářský
  • stavební
  • textilní
  • tiskařský
  • automobilový
další informace

Septiky, žumpy, filtry, plastové a nerezové nádrže

plastová nádrž
Nádrže od společnosti ASIO, spol. s r.o. jsou vyráběny z homogenních desek polypropylenu nebo polyetylenu a jejich kopolymerů, případně z nerezavějící oceli - technologií svařováním. Na přání odběratele mohou být opatřeny technologickými přepážkami, otvory a přírubami pro napojení potrubí. Standardně jsou řešeny jako uzavřené s neporůzným víkem (možno uzpůsobit technologickým potřebám dle požadavku odběratele).

Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Jsou vodotěsné dle ČSN 75 0905. Návrh konstrukce a statické ověření nádrží je prováděno moderní výpočetní metodou konečných prvků.


další informace

Požární nádrž AS-PP

Požární nádrž AS-PP

Požární nádrž je nádrž určená k uložení do terénu, vyrobená ze stěnových prvků. Nádrž je vodotěsně svařena. Na základě projektové dokumentace lze dodat samonosné i nesamonosné (nutné obetonování) provedení. Návrh konstrukce a statické ověření požárních nádrží provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

další informace

Průmyslová nádrž

Nádrže pro průmysl

Plastové nádrže využijete takřka ve všech odvětvích průmyslové výroby - od chemického průmyslu až po průmysl potravinářský. V nabídce proto najdete plastové nádrže určené k rozpouštění a míchání kapalin, nádrže pro skladování kapalin, požární nádrže a další.

další informace

Zemní filtr

Zemní filtr

Zemní filtr se standardně osazuje za septik nebo domovní čistírnu odpadních vod a slouží jako třetí stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů.

další informace

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda může znamenat příležitost, jindy velký problém. V naší nabídce najdete řešení pro obě situace. Plastové nádrže slouží k uskladnění dešťové vody a jejímu následnému využití (užitková voda), odvod dešťové vody (odvodnění parkoviště) nebo rychlé vsakování dešťové vody zajišťují drenážní systémy, které účinně odvádějí dešťovou vodu z povrchu zpevněné plochy.

další informace

AS-KRECHT

AS-KRECHT

AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

další informace

AS-NIDAFLOW

AS-NIDAFLOW

Systém AS-NIDAFLOW se skládá z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze libovolně přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovací bloky se umístí pod povrch, kde díky nim vznikne dostatečně velký retenční prostor pro zadržení, akumulaci a následné vsakování dešťové vody – ta je do bloků přiváděna prostřednictvím drenážního potrubí.

další informace

AS-REWA - nádrž na deštovou vodu

AS-REWA

Plastové nádrže na srážkovou vodu AS-REWA jsou ideální pro uskladnění a následné využívání dešťové vody. Zároveň jsou vyrobené z odolného plastu, nádrž na dešťovku vám díky tomu bude sloužit řadu let.

další informace

AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER ECO je plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody. Jednotka může být instalována ve sklepě, v garáži nebo v přízemní technické místnosti každého rodinného domu. Dešťová voda je do jednotky čerpána z akumulační nádrže, přes nasávací hadici, a je dále rozvedena až k zahradnímu zavlažování, toaletě nebo k plnění pračky. Pokud není v akumulační nádrži dostatek dešťové vody, jednotka AS-RAINMASTER ECO automaticky přepne na zásobování pitnou vodou z řádu, takže se nikdy nestane, že byste byli bez zdroje vody.

další informace

AS-PURAIN

AS-PURAIN

Filtry dešťové vody AS-PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2. Díky principu vodního skoku se filtry čistí samovolně.

další informace

Lapáky tuků a škrobu

Lapáky tuků obecně slouží k separaci tuků z odpadních vod.

AS-FAKU lapák tuků

AS-FAKU

Lapáky tuků a oleje pro restaurace, kuchyně, hotely, školy, nemocnice jsou používány pro odstranění tuků z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Nedochází tak k odvedení tuku do kanalizace.

Lapák tuků

automatický lapák tuků AS-FAKU FOZ

AS-FAKU FOZ

Oblíbeným zařízením, které se nejčastěji používá právě v provozech, kde mohou nastat hygienické problémy při otevření lapáku, je tzv. automat lapák tuků. Ten je zkonstruován tak, aby byly vždy zajištěny co nejlepší hygienické podmínky – hlavní část lapáku tvoří plastová nebo nerezová vodotěsná nádrž se soustavou norných stěn a přepážek, která je doplněná o systém automatického nebo poloautomatického vyklízení.

Lapák tuku

Odlučovače

odlučovač lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin

Pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod. Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, stavebních dvorů apod., zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin (dále LK) nebo by mohlo dojít k většímu úniku LK do povrchových vod.

Dílčí zařízení:
  • lapače kalu (pro malé, střední a velké množství kalu)
  • odlučovače (pro různě velké stupně znečištění)
  • sorpce
další informace

AS-ASLI

Odlučovače těžkých kovů, nátěrových hmot a lepidel

Technologie AS-ASLI - umožňuje čistit vody znečištěné nátěrovými hmotami (NH) a lepidly (L) a současně takto získané NH a L z vody zpětně recyklovat do původních barev a lepidel.

DEPO CLEAN - čištění odpadních vod s obsahem těžkých kovů

další informace

Vodoměrné šachty

vodoměrná šachta
Slouží k osazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenových desek technologií svařováním, vyztužených proti tlaku zásypové zeminy.
Typ A = tzv. samonosné provedení svou konstrukcí po mechanické a statické stránce vyhovuje pro osazení v zeleném pásu, v pochůzných plochách a v plochách se stáním a občasným pojezdem osobních automobilů.

Typ B = určený pro obetonování, plastová šachta slouží jako ztracené bednění a vodotěsná vložka pro vlastní betonovou konstrukci šachty. Tento typ je určen pro osazení do komunikací, v případě výskytu spodní vody nebo jiných vysokých nároků na statické zebezpečení.

další informace

Čerpací stanice AS-PUMP

Čerpací stanice AS-PUMP jsou určeny pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod, případně dalších kapalin z domácnosti a jiných objektů do tlakové nebo gravitační kanalizace. Jsou vyráběny z polypropylenu, což zaručuje jejich chemickou odolnost. Nejsou však vhodné pro přečerpání kapalin I.-II. třídy hořlavosti. Na přání je možné dodat čerpací stanice s potvrzením o jejich hygienické nezávadnosti pro potravinářské účely. Čerpací stanice je možné umístit jak do terénu, tak i do technických podlaží budov nebo sklepů jako volně stojící na podlaze.

čerpací stanice AS-PUMP

AS-PUMP

Domovní čerpací stanice AS–PUMP jsou určené pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Jednotlivé typy čerpacích stanic jsou uzpůsobené pro bezproblémový a dlouhodobý provoz v domácnostech, respektive u rodinných domů či chat, kde je potřeba efektivně a co nejjednodušeji řešit přečerpávání vody do kanalizace.

další informace

čerpací stanice AS-PUMP

AS-PUMP

Čerpací stanice AS-PUMP jsou velmi odolné, vyrobené jsou z pevného polypropylenu, což kromě mechanické odolnosti zajištuje také odolnost chemickou. Nejsou však vhodné k přečerpávání kapalin první a druhé třídy hořlavosti.

další informace

Šedé vody

V této oblasti může firma ASIO, spol. s r.o. nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro optimalizace vodního hospodářství, návrh ekonomicky vhodné technologie pro čištění šedých vod, ekonomické zhodnocení navrhované technologie úpravy šedé vody, detailní zpracování provozních nákladů, návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu, posouzení vhodnosti instalace pro různé typy objektů. Uplatnění v následujících oblastech: rodinné domy, bytové domy, wellness centra, bazény, lázně, administrativní budovy, hotely, průmyslové podniky, sportovní centra.

další informace

šedé vody - AS-GW AQUALOOP

AS-GW AQUALOOP

Jedná se o kompaktní čistírny šedých vod jak pro rodinné domy a bytové domy. Velikostní řady čistíren jsou od 4 až po 144 EO. Jedná se typové prvky, které jsou výhodně kombinovatelné a tím pádem vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Se zvyšující se cenou pitné vody je znovuvyužití vody stále důležitější. Úsporná a k životnímu prostředí šetrná technologie, pomocí systému AS-GW, je velice nenáročná na spotřebu energie a nezávislá na klimatických podmínkách.

další informace

čistírna na šedé vody AS-GW/SiClaro

AS-GW/SiClaro

Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou určeny pro recyklaci šedých vod ve větších objektech, jako jsou bytové domy, nákupní centra, wellness, koleje, hotely a průmyslové budovy. Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou navrženy na průtok od 1 do 30 m3/den. Tato technologie je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících objektů.

další informace

AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-RAINMASTER FAVORIT

Jednotka s plně automatizovaným řízením a monitorováním kombinované s čerpadlem pro opětovné využívání dešťových a šedých vod. Jednotka pro velké rodinné domy, bytové domy, provozovny a průmyslové objekty.

další informace


Editovat prezentaci výrobků