Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kdy může zákazník změnit dodavatele bez sankcí

Lidé se potýkají s vysokými cenami elektřiny a plynu. Některým zákazníkům dodavatel již oznámil jejich zvýšení, jiným doběhl závazek a čeká je prodloužení smlouvy s nárůstem cen. Mnoho dodavatelů kompletně přechází na ceníky podle burzy. Obranou zákazníků může být změna dodavatele. Proto si připomeňme, kdy lze ukončit smlouvu bez sankcí.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nedá se říci, že změnou dodavatele lze nyní ušetřit tak, jako tomu bývalo ještě před rokem. Změna dodavatele musí dnes být chápána jako obrana před extrémně vysokými, nepřiměřenými cenami. Zatímco rozdíly v jednotkových cenách elektřiny nebo plynu ještě před rokem byly několik stovek, dnes je to několik tisícikorun. Prostě, když už je energie tak drahá, tak proč místo 5 000 Kč/MWh elektřiny si neúčtovat rovnou osm tisíc Kč, míněno bez DPH. Proto je v zájmu spotřebitelů,aby se o své ceny energií zajímali a případně se zdražení bránili. Není to složité. Pro změnu dodavatele stačí jen si vybrat nového dodavatele s přijatelnou nabídkou a uzavřít s ním smlouvu. Vše ostatní zařídí nový obchodník. Zákazník nemusí nic víc zařizovat, tedy až na změnu platebního příkazu v bance kvůli novým zálohám. Je lépe investovat ušetřené peníze do snížení spotřeby energií z veřejných zdrojů, než peníze zbytečně vyhazovat.

Dobrá nabídka se dá ještě najít

Poctiví obchodníci včas (30 dnů před změnou cen) oznámí svým zákazníkům nové ceny a současně je poučí, že v případě nesouhlasu, mohou zákazníci bez sankcí odstoupit od smlouvy do desátého dne před účinností nových cen. Konkrétní termín ukončení smlouvy si může zákazník (nový dodavatel) určit, podle konkrétní situace v uzavření nové smlouvy.

Toto ustanovení energetického zákona se nyní uplatní, protože v současné době mnoho dodavatelů oznamuje zvýšení ceny elektřiny a plynu zejména pro své stálé zákazníky. Akviziční ceníky pro nové zákazníky nejsou tak početné jako dříve, ale relativně dobrá nabídka se dá ještě najít.

Adresně neoznámená cena neplatí

Nově od začátku ledna platí, že adresně neoznámená změna ceny je neplatná. Zákazník většinou nesleduje ceníky, které dodavatel vydává a v případě neoznámení změny má prakticky jedinou šanci změnu zjistit, když mu dodavatel zvýší zálohy. Zvýšení ceny oznámené pouze zveřejněním nových ceníků na stránkách dodavatele není považováno za adresné zvýšení ceny a to ani v případě, že tento způsob má zákazník dohodnutý s dodavatelem ve smlouvě. Proto by měl zákazník v době, když dostane vyúčtování a najde v něm nové ceny, se kterými nebyl seznámen a s platností v tomto roce, je reklamovat u dodavatele a požadovat jejich opravu na původní cenu.

Konec fixace a prodloužení smlouvy s novými ceníky nemusí obchodník oznamovat

Nově od začátku ledna platí povinnost zveřejňovat údaje o konci závazku v ročním vyúčtování. To pro zákazníka znamená, že ví, kdy mu doposud výhodná cena skončí a pokud nic neudělá, elektřina a plyn se mu v dalším období může výrazně prodražit. Když se konec smlouvy blíží a nastane dříve než za šest měsíců, je možno si vybrat jinou výhodnější nabídku. Je ale možné, že oslovený dodavatel nebude souhlasit s tím, že v době zdražování bude na začátek dodávky pro nového zákazníka čekat tak dlouho. Je třeba se s novým dodavatelem domluvit. Prolongační ceníky pro stávající zákazníky může obchodník vydávat kdykoliv a nemusí na tuto skutečnost klienty předem upozorňovat.

Fixace je drahá a produktů je málo

V současné době vydávají obchodníci méně produktů s fixní cenou a když nabídku vydají, fixní ceny odráží nejistotu na trhu, především obavy z možného nárůstu cen spojeného s možným nedostatkem elektřiny nebo plynu v období fixace. Mnoho dodavatelů dokonce v této nejisté době nenabírá nové zákazníky, což je pochopitelné a nelze se tomu divit. Když se nějaká nabídka objeví, je většinou se závazkem a bez fixace ceny. Nabídky na dobu určitou bez fixace ceny znamenají prakticky stejné postavení zákazníka, jako kdyby zákazník uzavřel smlouvu na dobu neurčitou. Nelze totiž počítat s tím, že když ceny na burze klesnou, tak obchodník bude rychle snižovat ceny. Ceny i u produktů na dobu neurčitou se rozhodně rychle snižovat nebudou. Možným řešením jsou produkty s cenami podle spotového trhu.

Čekáte na zlevnění, nabízí se produkty se spotového trhu, má to ale háček

Rozhodně to není tak, že spotový trh je něco nebezpečného, něco, na čem zákazník tratí. Ano, na spotovém trhu se vyskytují extrémně vysoké ceny, ale také relativně nízké ceny, které jsou pod průměrem klasických ceníků. Spotové ceny jsou jen časově před klasickými cenami. Problémem v posledním období je ale fakt, že většina obchodníků byla nucena zvýšit ceny za zprostředkování obchodu a stálého platu kvůli rostoucím finančním nákladům potřebným na nákup elektřiny nebo plynu.

Zákazník, který má spotový produkt a současně závazek na dobu určitou a chce změnit obchodníka a získat klasický produkt, tak má smůlu. Nemůže smlouvu z důvodu aktuálně vysokých cen na spotu smlouvu ukončit. Ukončit smlouvu může jen v případě, že obchodník zvýší svojí odměnu, ale to obchodník svým stávajícím zákazníkům většinou neudělá. U těchto produktů je třeba uzavírat smlouvu pouze na dobu neurčitou. Bohužel výpovědní lhůta v době nárůstu cen je extrémně dlouhá, zákazník většinou může ukončit smlouvu s výpovědní lhůtou tři měsíce.

Ukončení odběru na odběrném místě je důvodem k ukončení smlouvy bez sankcí

Nově lze ukončit smlouvu z důvodu stěhování se nebo v případě zrušení odběrného místa. Napadá mne situace, kdy ve větším rodinném domě žijí rodiče a potomci a každý má svoje odběrné místo. V rámci úspor, případně pořízení fotovoltaiky, by chtěli využívat pouze jedno z nich.

 
 
Reklama