Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak energetická krize změnila trh s elektřinou a plynem

Kdo získal a kdo ztratil zákazníky

Počty změn dodavatelů u nás patřily vždy k nejvyšším v Evropě. Měli jsme a stále máme mnoho dodavatelů, malých, středně velkých i těch největších – dominantních. Uplynulo více jak půl roku od propuknutí krize a tak můžeme bilancovat, jak zamíchala počty dodavatelů elektřiny a plynu.

foto © Sergej Toporkov - Fotolia.com
foto © Sergej Toporkov - Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Uplynulých šest měsíců přineslo výrazné změny na trhu s elektřinou a plynem. Zatímco dříve, v době nízkých cen, se každý dodavatel snažil získat co největší počet zákazníků, protože zákazníci přinášeli prodejcům dlouhodobý zisk a také nákup elektřiny a plynu pro nové zákazníky nebyl problém. Počet odběrných míst byl měřítkem úspěšnosti prodejců. Zákazníci přecházeli od dominantních dodavatelů k alternativním, kteří jim obvykle nabídli lepší podmínky, hlavně nižší ceny. Tento trend v průběhu loňského září a října však skončil.

Ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy trhem výrazně zatřáslo. Téměř milion lidí se rázem ocitl bez dodavatele, společnosti musely reagovat na příliv nových zákazníků a přikoupit za tržní ceny dostatečné množství energie. Postižení zákazníci museli přijmout aktuální tržní ceny a museli jednat rychle, ceny v často aktualizovaných cenících silně rostly. Sice počátkem krize nabízel kdekdo přijetí nových zákazníků, ale to se s postupem času měnilo. Se zdražováním energií a s nejistým vývojem mnoho dodavatelů začalo stahovat akviziční nabídky pro nové zákazníky a obchodníci se snažili zabezpečit svoje stávající zákazníky. Mnoho dodavatelů bylo nuceno něco udělat, aby vůbec přežilo. Záchranou měl být spotový trh. Dnes víme, že i společnosti, které se snažily převést zákazníky na spotový trh se dostaly do potíží a některé skončily. Se zdražováním elektřiny a  plynu se rovněž zvýšily poplatky potřebné na nákup těchto komodit. Nákup energií se stává finančně nedostupným pro malé prodejce.

Začátek tohoto roku znamenal uklidnění trhu, ceny na burze začaly klesat. Válka bohužel přinesla zvrat a nejistotu, vyvolala růst cen energií. Ještě nižší počet prodejců byl schopen nabídnout dodávky, ceny elektřiny i plynu začaly strmě růst. V současné době není na trhu nabídka, která by byla přijatelná pro zákazníky, kteří si doposud užívali nízkých cen. Zákazníci se budou muset zaměřit na úspory v souvislosti se spotřebou energií, na hledání energeticky skromných řešení.

Změna dodavatelů znamená pouze volbu menšího zla. Na druhou stranu existují obrovské rozdíly v cenách jednotlivých dodavatelů a i tak se vyplatí nabídky vybírat.

Zvolil jsem trochu neobvykle období od září 2021 do konce března 2022. Toto období ukazuje změny na trhu zapříčiněné energetickou krizí. Ve statistice Operátora trhu (OTE) jsou počty změn odběrných míst včetně změn týkajících se převodu zákazníků do režimu dodavatele poslední instance a pak změny odběrného místa při přechodu zpět k standardnímu dodavateli. Ve statistice nejsou jen počty zákazníků, jimž dodavatelé zkrachovali, ale i ti, jejichž odběrná místa byla původním dodavatelem převedena na jiné dodavatele. Převod odběrných míst byl a asi ještě bude možností, jak ukončit činnost. Těchto převodů je poslední dobou mnoho, bohužel veřejnost nemusí být o této formě ukončení činnosti informována, když původní dodavatel si nechá jen několik odběrných míst. Pro nás jsou jediným zdrojem informací o těchto převodech stránky dodavatelů, pokud informace zveřejní.

Statistika OTE počtu změn odběrných míst dodavatelů uvádí dodavatele, jejichž počet odběrných míst je větší než 100. Když počet odběrných míst klesne pod tuto hranici a OTE neuvede, že společnost byla ukončena, tak se z přehledu ztrácí.

Elektřina Plyn
2020–2021 2021–2022 2020–2021 2021–2022
Říjen 27 785 55 402 17 627 37 465
Listopad 29 366 362 274 16 651 174 133
Prosinec 27 926 228 336 16 274 114 592
Leden 106 510 182 020 35 679 73 927
Únor 27 722 60 169 14 597 26 488
Březen 30 671 37 375 15 695 17 982

Tab. 1: porovnání počtu změn dodavatele elektřiny a plynu za roky 2020–2021 a 2021–2022 (Zdroj: OTE, a.s.)

Měsíční počet změn odběrných míst od října do února byl zhruba dvojnásobný v porovnání se situací před rokem. V březnu bylo registrováno 6 206 491 odběrných míst elektřiny, v září 21 6 187 853 o téměř 16 tis. více. Zato celkový počet odběrných míst plynu narostl za toto období pouze o necelou tisícovku na 2 814 490 ze zářijových 2 813 514. Pravděpodobně se jedná o trend, kdy pro zákazníky již není vytápění plynem atraktivní a přechází na vytápění elektřinou – tepelnými čerpadly.

Zatímco dříve v čele změn odběrných míst byli dominantní dodavatelé v komoditách, které nejsou jejich hlavním předmětem činnosti, nyní se zákazníci v hojném počtu vraceli k původním dodavatelům, které před lety opustili. Jedná se zejména v elektřině o ČEZ, E.ON a Pražskou energetiku. Je to spojeno jednak s dobrou zkušeností s těmito dodavateli s jednoduchým převodem odběratele z režimu dodavatele poslední instance. Podobně je tomu u plynu. Na předních místech je innogy, E.ON a Pražská plynárenská. Jak jsem již uvedl, s postupujícím časem ubývalo alternativních nabídek.

Dobře si vedli i dříve velmi úspěšní dodavatelé elektřiny i plynu. Například innogy nabral druhý největší počet nových odběrných míst elektřiny a ČEZ získal největší počet přípojek plynu. Tento dodavatel měl ale vůči ostatním nespornou výhodu ve vysokém počtu zákazníků s elektřinou a ti asi využili výhody mít jednoho dodavatele pro obě komodity.

Ze 100 dodavatelů elektřiny, které v tabulce máme, pouze 48 z nich zaznamenalo přírůstek a jen 24 z nich si připsalo více, než 1 000 přípojek. Přitom za nárůstem zákazníků stojí v mnoha případech převod od jiných dodavatelů.

Z 92 dodavatelů plynu, které v tabulce máme, pouze 36 z nich zaznamenalo přírůstek a jen 14 z nich si připsalo více, než 1 000 přípojek. Přitom za nárůstem zákazníků stojí v mnoha případech převod od jiných dodavatelů.

Jako alternativu ke klasickým ceníkům nabízí dodavatel bezDodavatele cenu podle spotového trhu, bez přirážky k obchodní ceně, jen s vyšším stálým platem. Hlavně kvůli vývoji cen na trzích nezaznamenala tato alternativa velký zájem zákazníků, v elektřině přibylo přes tisíc přípojek u plynu přes 400.

Na rozdíl od minulých článků nejsou uvedeny počty odběrných míst v případě lokálních distribučních sítí, protože ve velké většině se stavy neměnily, zákazníci nepřecházeli jinam. Rovněž nejsou v tabulce uvedeni dodavatelé, které čtenáři neznají z Kalkulátoru TZB – info, protože nezveřejňují ceníky.

ElektřinaPlyn
DodavatelZáří 21Březen 22RozdílDodavatelZáří 21Březen 22Rozdíl
ČEZ Prodej, a.s. 24078292695316287487ČEZ Prodej, a.s.454956562024107068
innogy Energie, s.r.o.483738587127103389innogy Energie, s.r.o.1074919116043585516
E.ON Energie, a.s.10961721197644101472E.ON Energie, a.s.22545425924833794
Pražská energetika, a.s.68624774131555068Pražská plynárenská, a.s.35350338462031117
MND Energie a.s.8555713587050313MND Energie a.s.9092111753426613
Pražská plynárenská, a.s.640968072816632CENTROPOL ENERGY, a.s.558806681310933
EP ENERGY TRADING, a.s.412255367312448Pražská energetika, a.s.15910255069596
CENTROPOL ENERGY, a.s.20822321902010797eYello CZ, k.s.14378201535775
LAMA energy a.s.45671555829911EP ENERGY TRADING, a.s.20971250014030
ČEZ ESCO, a.s.1044821137559273TGC Energie s.r.o.613095793449
eYello CZ, k.s.34598438629264LAMA energy a.s.30155328712716
TGC Energie s.r.o.12137190636926ČEZ ESCO, a.s.636683932027
TEDOM energie s.r.o.34042243884První česká energie a.s.18941894
ELGAS Energy, s.r.o.35393539ELGAS Energy, s.r.o.18811881
První česká energie a.s.35083508TEDOM energie s.r.o.24917311482
Nano Green s.r.o.438474223038BIDLI energie, a.s.248238331351
ALPIQ ENERGY SE443973042865Teplárny Brno, a.s.3291092763
AZ Energies s.r.o.169945632864Gazela Energy, a.s.27243435711
BIDLI energie, a.s.602985502521SPP CZ, a.s.1682017498678
SPP CZ, a.s.278850002212Dobrá Energie s.r.o.1653017153623
Teplárny Brno, a.s.85926071748QUANTUM, a.s.59856508523
ARMEX ENERGY, a.s.31200325281328Eneka s.r.o.33303805475
Dobrá Energie s.r.o.31723329231200bezDodavatele a.s.5851003418
FONERGY s.r.o.14680157921112ALPIQ ENERGY SE363748385
bezDodavatele a.s.60516761071FONERGY s.r.o.55995969370
České teplo s.r.o.16492617968Nano Green s.r.o.147477330
ELIMON a.s.57726504732Národní energie a.s.324324
Gazela Energy, a.s.44295054625České teplo s.r.o.13301609279
Národní energie a.s.549549Energie2, a.s.218218
Digital Energy Services s.r.o.358752394ELYN ENERGIE a.s.183183
RIGHT POWER, a.s.223609386Jihlavské plynárny s.r.o.257417160
SFORP s.r.o.510848338SFORP s.r.o.275412137
ELYN ENERGIE a.s.321321Energy For Future, a.s.15722770
Česká energetická budoucnost s.r.o.675876201IN ENERGIE Prodej s.r.o.1746181165
EASY POWER s.r.o.734923189EGO energie s.r.o.12218260
EGO energie s.r.o.295464169Energie s Rozumem, s.r.o.25430955
Hanácká plynárenská s.r.o.207362155Česká energetická budoucnost s.r.o.12216846
Eneka s.r.o.89799123144ENERGO LaR s.r.o.1011032
EFG Green energy s.r.o.143143Východočeská energie s.r.o.201193−8
Energie2, a.s.300409109Strong energy s.r.o.668658−10
Energy For Future, a.s.35842163ELIMON a.s.50185006−12
L.D.Energy, s.r.o.3413347360FREE for YOU s.r.o.832820−12
V-Elektra, a.s.92297654OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.141117−24
Clever Energies s.r.o.68971627Karlovarská plynárenská s.r.o.16331605−28
FREE for YOU s.r.o.2152217725CORASTA s.r.o.12991253−46
Karlovarská plynárenská s.r.o.1380140525PRIMAGAS s.r.o.746662−84
Enbezo s.r.o.28230422Energie na doma s.r.o.581459−122
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.1260127616Hanácká plynárenská s.r.o.393212−181
General Energy a.s.5305531611TRAXELL s.r.o.415234−181
AP ENERGO s.r.o.1401433Utylis Energie s.r.o.38123615−197
CTZ s.r.o.1281280Amper Market, a.s.448240−208
MDI Energy s.r.o.217214−3General Energy a.s.30022790−212
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.173157−16Clever Energies s.r.o.435212−223
Strong energy s.r.o.856838−18NWT a.s.452196−256
QUANTUM, a.s.929899−30Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.837579−258
AH-ENERGY, s.r.o.237197−40Lidová energie s.r.o.1133795−338
free power s.r.o.292219−73AZ Energies s.r.o.14381016−422
VEMEX Energie a.s.1428913693−596GEEN Sale a.s.20191401−618
Moravská plynárenská s.r.o.1148425−723Česká Regionální Energetika a.s.26801952−728
Východočeská energie s.r.o.19571233−724Rodinná energie a.s.18641127−737
Microenergy s.r.o.772−772CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.25501778−772
IN ENERGIE Prodej s.r.o.23791556−823CONTE spol. s r.o.36002680−920
Česká Regionální Energetika a.s.38683026−842VEMEX Energie a.s.87707791−979
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.47523907−845Gas International s.r.o.56034502−1101
Rodinná energie a.s.25611633−928HALIMEDES, a.s.1876442−1434
GEEN Sale a.s.38032834−969Moravská plynárenská s.r.o.2904773−2131
UCED Prodej s.r.o.28551856−999ARMEX ENERGY, a.s.2408419084−5000
Utylis Energie s.r.o.66425632−1010Energie napřímo s.r.o.136−136
NWT a.s.1488385−1103Hradecké Plynárny s.r.o.145−145
Gas International s.r.o.60294320−1709A-PLUS Energie obchodní, a.s.151−151
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.48702472−2398UCED Prodej s.r.o.216−216
CORASTA s.r.o.4024128−3896Enbezo s.r.o.233−233
Amper Market, a.s.84244167−4257MDI Energy s.r.o.283−283
Energie Pro s.r.o.0Česká energetická a plynárenská s.r.o.324−324
Sysel Energie a.s.0Manta Energy a.s.369−369
K-Gas s.r.o.103−103První moravská plynární s.r.o.384−384
Green Lights s.r.o.106−106Energie pro Tebe a.s.420−420
Nezávislá energie s.r.o.111−111Ray Energy a.s.478−478
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.124−124Czech Energy s.r.o.635−635
Energie napřímo s.r.o.174−174První rodinná a.s.984−984
ENCO group, s.r.o.223−223Blue-Gas s.r.o.1066−1066
A-PLUS Energie obchodní, a.s.256−256Brodská plynárenská s.r.o.1171−1171
Energie s Rozumem, s.r.o.393−393Zelená elektřina s.r.o.1582−1582
Česká energetická a plynárenská s.r.o.499−499Františkovy energie s. r. o.1789−1789
První moravská plynární s.r.o.499−499ZFP Energy, a.s.2075−2075
ENERGO LaR s.r.o.546−546Český Energetický Dodavatel a.s.2961−2961
Zelená elektřina s.r.o.1244−1244Lumius, spol. s r.o.3262−3262
Manta Energy a.s.1576−1576Kolibřík energie, a. s.10441−10441
Františkovy energie s. r. o.1876−1876Energie ČS, a.s.19611−19611
Ray Energy a.s.2498−2498Europe Easy Energy a.s.21058−21058
První rodinná a.s.2627−2627X Energie, s.r.o.25851−25851
CONTE spol. s r.o.3071−3071COMFORT ENERGY s.r.o.36229−36229
Český Energetický Dodavatel a.s.4262−4262BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.189579−189579
ZFP Energy, a.s.4470−4470
Lumius, spol. s r.o.7966−7966
Kolibřík energie, a. s.18398−18398
Europe Easy Energy a.s.38687−38687
Energie ČS, a.s.46650−46650
X Energie, s.r.o.64220−64220
COMFORT ENERGY s.r.o.69851−69851
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.401934−401934

Tab. 2: Pořadí dodavatelů podle změny počtu přípojek elektřiny a plynu (Zdroj: OTE)

 
 
Reklama