Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozor na prolongace: Zkontrolujte si ceny energií dříve, než přijdete o veškeré úspory

Ceny elektřiny a plynu jsou nyní extrémně vysoké. Někteří dodavatelé bez ohledu na to ceny ještě zvyšují nad rámec současných tržních cen. Standardní ceníky mohou obsahovat i ceny kolem 10 000 Kč/MWh u silové elektřiny a téměř 4 000 u plynu za megawatthodinu bez DPH. Tyto ceny můžete mít i vy a nemusíte o tom vědět.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Někteří dodavatelé to se zvyšováním cen přehánějí, nestačí jim zvýšit cenu úměrně růstu cen na burze. Neseriózní dodavatelé klidně zákazníkům naúčtují téměř dvojnásobek současné nákupní ceny. Setkáváme se s cenou silové elektřiny blížící se k deseti tisícům a v případě plynu cenou vyšší než čtyři tisíce za megawatthodinu.

Pokud dodavatel oznámí podle zákona zvýšení ceny v případě vydání nového ceníku, může zákazník odstoupit od smlouvy a najít si nového výhodnějšího dodavatele. Změna se i nyní vyplatí. Problém je ten, že změnu ceníků někteří dodavatelé oznámí lidem dříve, než je zveřejní na svých webových stránkách, lidé pak nemají možnost si porovnat nové ceníky s cenami na trhu prostřednictvím nabídek v Kalkulátoru cen energií TZB–info.

Na tuto možnost je ale Kalkulátor připraven. Díky funkci Individuální cenová nabídka, kterou zákazník nalezne v editoru pro zadání údajů pro porovnání nabídek v políčku pro výběr dodavatele. Když zájemce dosadí ceny silové elektřiny nebo plynu bez DPH a cenu stálého měsíčního platu z nového ceníku, rovněž bez DPH. Výsledkem je porovnání jeho ceníku s dostupnými nabídkami na trhu. Zájemce si může vybrat z několika nabídek na trhu, u vybraných dodavatelů je v Kalkulátoru doplněna možnost poptat dodavatele přímo ze srovnání.

Obr. 1: zadání individuálních cen pro cenové srovnání
Obr. 1: zadání individuálních cen pro cenové srovnání

Problém může nastat ve chvíli, kdy obchodník změnu ceny vůbec zákazníkovi neoznámí, to platí od začátku letošního roku. Podle novely energetického zákona v takovém případě je změna ceny neplatná a platí původní cena. Protože lidé změnu zjistí až v ročním vyúčtování, je třeba vyúčtování ihned reklamovat. Nemyslím si ale, že v době bezprecedentního růstu cen zašle obchodník jen požadavek na zvýšení záloh bez vyúčtování. Když by se to stalo, zákazník by měl opět reklamovat u dodavatele toto zvýšení, když se neví a nesouhlasí se se zvýšením ceny. Chtěl bych upozornit, že dodavatel musí reklamaci dodavatel vyřídit do 15 dnů, v případě vyúčtování má obchodník povinnost zaplatit ještě automatické odškodnění ve výši 750 Kč za každý den zpoždění. Jinak dodavatel má nově povinnost vyúčtovat dodávku energií nejméně jednou za 12 měsíců, což lze také reklamovat. V případě potíží by se měl zákazník bez váhání obrátit na Energetický regulační úřad s žádostí o pomoc.

Pastí může být prolongace

Zvýšení cen je nyní na denním pořádku, proto bych toto varování nepsal, koneckonců se každý má starat o své účty a výše plateb si hlídat. Jenže jsou případy, kdy dodavatel změní zákazníkovi cenu a nemusí mu to oznámit. Jedná se o automatické prodloužení. Zákazníkům skončí původní závazek, a protože nejsou aktivní a nesjednají si lepší ceny, dostanou standardní nebo prolongační ceník. Cena za energie v tomto ceníku může být nesrovnatelně vyšší, než u ceníků, které obchodníci nabízí novým zákazníkům. Ceny silové elektřiny se mohou blížit k deset tisícům korun bez DPH u elektřiny a až k 4 000 Kč/MWh v případě plynu. Domácnostem se mohou zvýšit platby za topení z 30 000 za klidně rok až na 200 000 tisíc za rok. Odstoupení kvůli zvýšení cen není možné.

V kalkulátoru jsou ceníky určené stávajícím zákazníkům viditelné prvních deset dnů po zveřejnění, zájemce ale může si najít ceníky u svého dodavatele a u nás v Kalkulátoru si pak ceny porovnat. Někteří dodavatelé jaksi zapomínají zveřejňovat všechny nebo alespoň ceníky pro stávající zákazníky. Je potřeba kontaktovat dodavatele a informovat se na své ceny. Některým dodavatelům se není možné dovolat a na e-maily neodpovídají. Zde platí, že je potom třeba se obrátit opět na Energetický regulační úřad s tím, že obchodník nekomunikuje a že potřebujete zjistit cenu, jakou vám bude ve vyúčtování fakturovat. Informovat zákazníky je jednou ze základních povinností dodavatelů.

Nerozhodujte se ihned, nechte si poslat ceníky, v Kalkulátoru prozkoumejte možnosti úspor při platbách a zvolte další postup. Prolongační ceníky jsou určeny k prodloužení smlouvy na dobu určitou u zákazníka, který se včas nerozhodne ukončit dodávky podle původního končícího závazku. Lze se s dodavatelem domluvit, většina obchodníků vám nabídne lepší cenu, než doposud máte. Když obchodník lepší cenu nenabídne, můžete jednostranně ukončit smlouvu, na základě čehož vám bude účtována pokuta, většinou něco kolem 6 000 tisíc korun za jednu komoditu. Protože se jedná o oboustranný akt, musí souhlasit s ukončením smlouvy i původní dodavatel. Je pak na vás, zda se ukončení smlouvy i s pokutou vyplatí.

Uvedené problémy se mohou týkat všech stávajících zákazníků, kteří nejsou aktivní a nestarají se, kolik za energie platí. Může se jednat také o ceníky z  aukcí nebo ceníky pro zákazníky, které obchodník převzal.

 
 
Reklama