Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akceptace ukončení smlouvy? Dobrý sluha, zlý pán

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se čím dál častěji obracejí spotřebitelé s dotazem, co znamená tzv. akceptace, kterou po nich požaduje dodavatel energií před podpisem nové smlouvy. I když jde z pohledu dodavatelů o pozitivní snahu, jak ochránit spotřebitele, může tento požadavek komplikovat a prodlužovat změnu dodavatele.


foto © Alexander Raths - Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Pokuty za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem patří mezi nejčastější a zároveň nejvyšší sankce, kterým spotřebitelé v energetice čelí. Také proto někteří dodavatelé začali před podpisem nové smlouvy vyžadovat, aby jim spotřebitel doručil tzv. akceptaci ukončení smlouvy od předchozího dodavatele. V rámci akceptace původní dodavatel potvrdí, že zákazník smlouvu řádně ukončil a za přechod k jiné společnosti mu nehrozí pokuta.

Bohulibý záměr ale může skončit problémem, pokud původní dodavatel se spotřebitelem z jakéhokoliv důvodu nekomunikuje nebo mu odmítne akceptaci vystavit, přestože smlouva mezi ním a spotřebitelem skutečně končí.

Chápeme snahu dodavatelů uchránit spotřebitele před pokutami, o tom nemůže být pochyb. Zároveň ale apelujeme na zdravý rozum, aby se taková ochrana neobrátila proti spotřebitelům samotným. Jestliže si je zákazník jistý tím, že předchozí smlouvu řádně ukončil, ale akceptaci nemůže doložit, dodavatelé by na ní trvat neměli. V opačném případě staví zákazníka do obtížně řešitelné situace,“ upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Z právního hlediska je totiž odstoupení od smlouvy (nebo její výpověď) jednostranným aktem. Když tedy spotřebitel smlouvu řádně ukončí, nepotřebuje žádné potvrzení od dodavatele k tomu, aby ukončení platilo. Dodavatel mu na druhou stranu není povinen jakékoliv takové potvrzení vystavit, ačkoliv seriózní společnost by s tím neměla mít problém.

Stejně tak zákonnou povinnost vyžadovat akceptaci ukončení smlouvy nemá ani nový dodavatel, ke kterému spotřebitel přechází. Když bude zákazník na zahájení dodávek trvat, přestože akceptaci nemůže nijak doložit, měl by mu dodavatel vyhovět,“ radí Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Možností, jak nového dodavatele ujistit, že jsme s původním dodavatelem vše vypořádali, je také doložení data ukončení závazku ze smlouvy. To už je údaj, který spotřebiteli původní dodavatel poskytnout musí, jestliže ho o něj požádá. Nevyhovění takové žádosti je přestupkem, pro který zná energetický zákon sankci.

 
 
Reklama