Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Indikativní ceny ve čtvrtém čtvrtletí

Indikativní ceny plynu zveřejňované Energetickým regulačním úřadem jsou nástrojem regulátora pro usměrnění cen plynu pro domácnosti. Dříve bylo snadné ceny ovlivňovat, protože ceny plynu klesaly. Jak se ale změnil počet obchodníků nabízejících své produkty pod cenou regulátora v době cenového růstu?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Indikativní cena plynu byla zavedena regulátorem jako jeden z nástrojů pro donucení obchodníků snížit ceny plynu domácnostem v době, kdy velkoobchodní ceny plynu výrazně klesaly a ceny pro domácnosti stagnovaly. Jejich zavedení předcházely debaty o regulaci cen plynu pro domácnosti. Energetický regulační úřad za předsednictví Aleny Vitáskové chtěl také rozšířit indikativní ceny i na dodávky elektřiny.

Indikativní ceny plynu nebyly nikdy závazné pro obchodníky, jejich hlavní funkcí byla pomoc spotřebitelům při posuzování nabídek, zda ta či ona nabídka je výhodná, nebo je naopak předražená.

U obchodníků se ale nápad s indikativními cenami nesetkal příliš s pochopením, za všechny bych zmínil reakci společnosti innogy, která podle nich nesmyslnost zavedení indikativních cen odůvodňovala různými náklady na zabezpečení dodávky, různými specifikacemi produktů nebo různou skladbu doplňkových služeb. Naopak Moravské naftové doly zavedení indikativních cen přivítaly, protože podle jejich vyjádření pomáhají spotřebitelům v orientaci v nabídkách obchodníků.

O indikativních cenách jsem psal zhruba před čtvrt rokem. Přiměl mě k tomu námět z Energetického regulačního úřadu ohledně statistiky počtu obchodníků prodávajících plyn levněji, než je indikativní cena plynu. Pravděpodobným záměrem této statistiky bylo zjistit, zda indikativní ceny působí na dodavatele a ti se snaží dostat svoje nabídky cenově pod tuto hranici.

Indikativní ceny vyjadřují ceny

V nedávné době ceny plynu stagnovaly a změny indikativních cen plynu byly otázkou pouhých korun. V té době se projevil význam indikativních cen plynu, kdy se dodavatelé snažili být alespoň s jedním produktem pod touto cenovou hranicí.

V době současného růstu cen plynu na trzích a zároveň v době, kdy maloobchodní ceny nerostou takovým tempem, mohou být počty nabídek proti minulosti zkreslené. Naštěstí se poslední indikativní ceny stanovovaly koncem srpna, v době, kdy ještě ceny plynu na trzích nerostly takovým tempem jako na podzim, takže nevznikl významný rozdíl mezi cenami na trhu a indikativními cenami.

Následující indikativní ceny se budou zveřejňovat koncem listopadu a jistě budou podstatně vyšší než ty dnešní. Předpokládá se, že většina obchodníků zdraží a možná to bude šance pro indikativní ceny plynu, aby se pro první kvartál příštího roku staly vodítkem při stanovování nabídkových cen obchodníků na následující rok.

Co statistiky ukázaly

Obchodníků i jednotlivých nabídek ve srovnání s předchozími indikativními cenami přibylo. Nejedná se ovšem o snahu obchodníků řídit se indikativní cenou, ale o posunutí indikativní ceny plynu na vyšší úroveň.

Pouhým posunutím hranice na vyšší úroveň se dostalo do statistiky více dodavatelů i jednotlivých nabídek. Naopak někteří dodavatelé vydali nové aktuální ceny a tak se jim podařilo ze statistiky zmizet. Vyšší přesuny v počtech nastanou v průběhu prosince a je dosti pravděpodobné, že v prosinci budou pod úrovní těchto indikativních cen pouze aukční nabídky.

Nový početPředešlý početObchodníciObchodníci ubyliObchodníci přibyli
Aukční nabídky45Skautská energie , dTest, aukční centrum, Energofin, eCentre 
Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou pod indikativní cenou1311Bohemia Energy, Obecní plynárna, Energie na doma, Enra Services, X energie, Rodinná energie, Energie Pro, innogy, Elimon, Centropol,Stabil Energy, Brodská plynárenská, ČEZ, E.ON, Elimon, Maxim EnergieHalimedes, Moravská plynárenská, EP Energy Trading, Fonergy, Energy BeesX Energie, Energie Pro, innogy, Centropol, Stabil Energy, E.ON, Maxim Energy, ČEZ
Dodavatelé se všemi zákazníky pod indikativní cenou1610Fosfa, Eneka, České Teplo, Energy Bees, Czech Energy, MND, A-Plus, NWT, Fonergy, RAY, Europe Easy Energy, Blue-Gas, A-Plus, ElGas, Dobrá energie, Free for You123ušetři, Carbounion Bohemia, PrimagasEnergy Bees, A-Plus, NWT, Fonergy, RAY Energy, ElGas, Dobrá energie,
Celkový počet dodavatelů3326   

Aukční nabídky tvoří v této statistice samostatnou skupinu, protože jsou tvorbou cen jedinečné na trhu a protože se jedná o celkem nesrovnatelné nabídky i mezi sebou. Hlavním rozdílem je termín stanovení jejich cen. Starší nabídky jsou při růstu cen pochopitelně levnější. Naopak nejnovější aukční nabídky mohou být cenově vyšší než jsou současné indikativní ceny.

U obchodníků s alespoň jednou nabídkou pod indikativními cenami je třeba se dívat na ceny ostatních produktů dodavatele, jestli ostatní produkty nejsou nápadně drahé a zda existuje smluvní vztah mezi levnou a drahou nabídkou například tím, že po určité době se zákazníkovi změní ceník a za plyn zaplatí více, než na začátku smlouvy. Někteří dodavatelé sice v tabulce figurují, ale podle oficiálních zdrojů není jisté, zda prodávají plyn za ceny, které mají zveřejněny na webových stránkách, protože stránky již dlouho neaktualizovali. V této skupině jsou zpravidla jedním svým produktem dodavatelé, kteří jsou v poslední době velmi kritizovaní a kteří mají naprosto nepřijatelné obchodní podmínky pro zákazníky.

Z hlediska zákazníka, který vybírá levného dodavatele, je nejlépe vybírat obchodníka ze třetí skupiny, která uvádí obchodníky, již prodávají všem svým zákazníkům za ceny pod úrovní indikativních cen. Vždy jsem tvrdil, že levný obchodník musí vždy být levný a nemůže se z něj přes noc stát drahý obchodník, protože by přišel o zákazníky. Toto pravidlo zdá se již neplatí stoprocentně, jak ukazují nové ceny obchodníků, kteří přeceněním vypadli z tabulky. Alespoň z pohledu nedávných nízkých cen.

Indikativní ceny jsou bezprostředně po jejich vydání zveřejněny v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Bude zajímavé sledovat, jak se tato statistika bude měnit v prosinci tohoto roku a  jak se změní počty nabídek a obchodníků s cenami pro úrovní nových indikativních cen v lednu příštího roku.


 
 
Reklama