Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ERÚ zveřejnil regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2019

Regulované ceny v elektroenergetice na hladině velmi vysokého a vysokého napětí klesnou o 4 %, resp.o 2,2 %, na hladině nízkého napětí dojde k navýšení v průměru o 2,1 %. Regulované ceny v plynárenství pro velkoodběratele porostou přibližně o 0,5 %, pro maloodběratele klesnou téměř o 2,5 %, v průměru za obě kategorie dojde k poklesu o 0,6 %.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Regulované složky cen energií se v příštím roce podle tiskové zprávy změní minimálně, tj. o jednotky procent. Svou stabilitou tak alespoň částečně vykompenzují dopady prudkých výkyvů, které do koncových cen přenáší neregulovaná složka, jejíž výši stanoví dodavatelé na základě velkoobchodních tržních cen. Patrný je tento efekt zejména u elektřiny na hladině nízkého napětí, kde regulaci podléhá – podle typu odběru – přibližně 55 % z výsledné ceny. U plynu je odpovídající podíl u maloodběratelů a domácností zhruba 25 %, v průměru pro všechny kategorie zákazníků přibližně 22 %.

Příklad změny plateb způsobených změnou regulovaných i neregulovaných cen

Běžná domácnost s dodavatelem a distributorem ČEZ, která používá elektřinu na svícení a pro běžné spotřebiče a spotřebuje za rok 2 000 kWh elektřiny, zaplatí přibližně o 951 Kč za rok více, z toho regulovaná část plateb představuje 293 Kč, což je zhruba jedna třetina zvýšení. Vlivem zdražení cen silové elektřiny u obchodníka se změní poměr jednotlivých složek celkové ceny, zvýší se podíl neregulované složky na celkové částce z 37 na 40 %.

Obr.1: Podíl jednotlivých složek na celkové ceně za elektřinu v roce 2018
Obr.1: Podíl jednotlivých složek na celkové ceně za elektřinu v roce 2018
Obr.2: Podíl jednotlivých složek na celkové ceně za elektřinu v roce 2019
Obr.2: Podíl jednotlivých složek na celkové ceně za elektřinu v roce 2019

Zvýšení regulovaných cen v uvedeném příkladu jde na vrub plateb za jistič a zvýšení plateb za distribuci. Naopak proti zdražení působí platby za systémové služby.

Jak se změní platby u zákazníků v jiných distribučních oblastech uvádí následující tabulka. Jedná se vždy o zákazníka dominantního dodavatele se základním produktem. Mnohým zákazníkům podraží elektřina a plyn mnohem více než uvedené příklady. Jedná se o případy, kdy zákazníci měli extrémně levný produkt , který jim obchodník zvýší na nyní průměrnou cenu.

Tab 1: Příklady zvýšení cen elektřiny a plynu
Tab 1: Příklady zvýšení cen elektřiny a plynu

V druhém příkladu domácnosti používající elektřinu na topení přímotopy se spotřebou ve vysokém tarifu 1 000 kWh a v nízkém tarifu 10 000 kWh, kteří jsou u dodavatele a distributora ČEZ. Jim se zvýší roční platby o 400 Kč za rok, celkem domácnost zaplatí 34 169. Ale zákazníci, kteří bydlí v distribuční oblasti E.ON zaplatí v roce 2019 o 3 800 Kč.

Podle ERÚ v oblasti elektroenergetiky klesne výše regulovaných cen nejvíce u odběratelů připojených na hladinu velmi vysokého napětí (o 4 %) a vysokého napětí (o 2,2 %). Hlavním důvodem je pokles ceny za systémové služby a snížení složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, které na těchto napěťových hladinách mají vyšší váhu. Opačným směrem působí rostoucí cena za zajišťování přenosu a distribuce elektřiny, která se silněji projevuje na hladině nízkého napětí a regulovaná složka zde poroste (o 2,1 %).

V ceně za přenos a distribuci elektřiny se odráží rostoucí ceny silové elektřiny, které se projevují nárůstem nákladů na krytí ztrát. Významný dopad na cenu za přenos a distribuci elektřiny mají také investice do nových vedení a transformoven, které zajistí zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny," přibližuje změny Pavel Círek, ředitel Odboru regulace elektroenergetiky ERÚ.

V oblasti plynárenství klesne regulovaná složka v celorepublikovém průměru o 0,6 %. Mírný růst (o 0,5 %) čeká velkoodběratele. Naopak maloodběratelé a domácnosti by si v průměru měli u regulované složky polepšit o 2,48 %. Při zprůměrování všech typů odběru bude pokles nejvýraznější na distribučním území E.ON Distribuce (o víc než 5 %).

Regulované ceny související s dodávkou plynu pro rok 2019 jsou významně ovlivněny především výší korekčních faktorů, které vznikly neočekávaně dlouhou zimou v minulém roce, a tím pádem zvýšenou spotřebou plynu. Provozovatelé plynárenských sítí z důvodu vyšší skutečné spotřeby plynu, než byla plánována, vybrali od zákazníků více prostředků, než bylo úřadem stanoveno. Rozdíl mezi plánem a skutečností se promítá do regulovaných cen pro rok 2019 tak, aby bylo zajištěno, že zákazníci v regulovaných cenách nehradí více, než vyžaduje bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských soustav," upřesňuje Petra Grigelová, ředitelka Odboru regulace plynárenství ERÚ.

Zájemci o srovnání změny plateb na tento a na následující rok mohou využít Kalkulátoru cen energií TZB-info změnou volby období dle obrázku.


 
 
Reklama