Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak se pozná nesolidní dodavatel

V Kalkulátoru cen energií TZB – info máme spoustu nabídek, některé z nich se zdají být atraktivní. Zákazník by si je rád vybral, ale současně s výběrem jej napadne, zda vybraný dodavatel je solidní, jestli v nabídce není nějaký háček. Jak se nesolidní nabídka nebo dodavatel vůbec pozná? Kde je hranice solidnosti?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Energetický regulační úřad nedávno zveřejnil tzv. Desatero, ve kterém spotřebitelům radí, co dělat a na co si dát pozor. Toto desatero je zaměřeno obecněji a spíše na chování zákazníků ještě před změnou dodavatele a potom v případě, že naletí na podvodnou nabídku.

Zde mi jde spíše o vyjádření, kde leží hranice mezi slušnou nebo neslušnou nabídkou, jaké obchodní podmínky jsou dobré, zákazníkům vstřícné nebo naopak obchodníkovi jde o něco jiného, než o vzájemný prospěch obou stran. Článek má za cíl pomoci zákazníkům orientovat se v nabídkách.

Zákazník nemusí pročítat mnoho dlouhých, maličkými písmeny napsaných paragrafů, stručný výpis nejdůležitějších obchodních podmínek najde zájemce v Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátoru), ve výpisu obchodních podmínek.

Protože není vše ideální, neobsahuje každá nabídka v Kalkulátoru informace o podmínkách určitého produktu. Je to z toho důvodu, že na sebe někdy naráží dvě protikladné snahy. Je to jednak naše snaha zveřejnit co nejvyšší počet nabídek, aby co možná nejvyšší počet zákazníků měl pohodlné srovnání. To je ale v protikladu s názorem některých obchodníků, kteří o srovnání nestojí a v Kalkulátoru ani nechtějí být.

Zákazník by měl najít na stránkách dodavatele všechny potřebné dokumenty

Potřebné dokumenty by měly být snadno dostupné bez toho, aby je zákazník musel dlouze hledat. To je dnes velký problém, často i pro mne. Určitě by měly být dokumenty dostupné jednoduše na několik kliknutí s tím, že zájemce od počátku ví, kam klikáním směřuje. Neměl by hledat dokumenty prohlížením všech stránek webu dodavatele, až na ně narazí.

Jaké dokumenty jsou potřeba

Samozřejmě v první řadě jsou to ceníky produktů, které obchodník aktuálně nabízí. Ale i ceníky produktů, které jsou nabízeny pro stávající zákazníky. Zákazník by měl mít možnost se se svými cenami seznámit nejen v době vyúčtování. Často se stává u nesolidních dodavatelů, že dodavatelé vydávají spoustu ceníků nových produktů, které když přestanou být aktuální, tak zmizí z webových stránek a dodavatel ceníky stávajícím zákazníkům aktualizuje bez zveřejňování.

Zákazník by měl být seznámen s dalším ceníkem a tím je ceník doplňkových služeb, který uvádí ceny služeb obchodníka, které zákazník musí zaplatit navíc, když o ně požádá. Ideální je ceník doplňkových služeb umístěný na jeden dokument s ceníkem komodity, ale může být i zvlášť na jednom místě mezi ostatními dokumenty.

Všeobecné obchodní podmínky rámcově upravují vztah mezi zákazníkem a obchodníkem. Pro spotřebitele je důležité hledat především kapitolu o ukončení vztahu a osmluvních sankcích pokud nejsou v ceníku doplňkových služeb.

Na hlavních stránkách obchodníků čtenář čte, jak skvělé podmínky mu obchodník nabízí, důležité je ale podívat se do smlouvy. Vzor smlouvy by měl být také zveřejněn, protože to je nejdůležitější ujednání. Ve smlouvě může být ujednáno něco jiného, než co píše obchodník v propagačních materiálech. V poslední době není mnoho dodavatelů, kteří smlouvy zveřejňují.

U solidních dodavatelů zájemce nalezne informace pro zákazníka ke konkrétnímu produktu, kde je uvedeno vše potřebné. Zveřejňování těchto informací je zatím ale v počátcích.

Co uhodí do očí na první pohled?

V první řadě je to délka závazku. Délka závazku by měla být maximálně tak dlouhá, jak jsou obchodovány kontrakty na burze, to je do tří let. Pokud zákazník v Kalkulátoru uvidí závazek na více jak tři roky, nejedná se o solidní nabídku. V nabídkách Kalkulátoru máme závazek i na deset let, tyto nabídky patří zpravidla k těm nejdražším.

Zákazník by měl být ve střehu u smluv, kde není uvedený závazek. Nesolidní dodavatel v podmínkách často uvádí, že pokud závazek není uveden, pak se smlouva uzavírá třeba na pět let.

Druhou věcí, kterou je potřeba sledovat, je termín pro oznámení, že zákazník nechce prodloužit smlouvu. Když už automatické prodloužení existuje, tak by nemělo být časově ohraničeno takovým způsobem, že jej lze podat například pouze ve čtvrtém měsíci před koncem smlouvy. Oznámení by zákazník měl mít možnost podat kdykoliv během smlouvy až do určitého termínu před koncem smlouvy (obvykle tři měsíce).

Ceny v ceníku doplňkových služeb

Samozřejmě, že obchodník má právo vyžadovat platbu za služby poskytnuté navíc. Tyto platby ale mají být úměrné nákladům obchodníka, nemají být trestem. Například poplatek tisíc korun za opis smlouvy je vysloveně nehorázný.

Součástí ceníků doplňkových služeb jsou i  někdy sankce za porušení obchodních podmínek nebo deaktivační poplatky. Jedná se o jednání, kdy zákazník podepíše smlouvu s jedním obchodníkem a ještě v době, kdy smlouva nenabyla účinnosti, zákazník podepíše smlouvu dalšímu obchodníkovi. Pak jsou sankce spojovány s nedodržením závazku, předčasným ukončením smlouvy. Rekordní sumou za porušení podmínek je částka 18 tisíc Kč za jedno odběrné místo a jedno porušení.

Někteří obchodníci slibují zaplacení sankcí původnímu dodavateli za zákazníka, když zákazník k nim přejde. Věc má ale háček v podobě požadavku na vrácení peněz použitých na zaplacení sankce, když zákazník u nového obchodníka nedodrží závazek. Zákazník pak ještě musí počítat s vysokou pokutou nového obchodníka.

Ceny za elektřinu a plyn

Ceny alternativních dodavatelů by měly být nižší, než je aktuální cena standardní nabídky dominantního dodavatele. Pokud obchodník prodává energie dráž než dominantní obchodník, rozhodně není nabídka pro zákazníka cenově výhodná.

Závěr

Myslím si, že trh s energiemi pro domácnosti se zlepšuje a že je na lepší úrovni, než byl před několika lety. Bohužel existuje skupina obchodníků, která má jednoho majitele a roste díky svým agresivním obchodním praktikám velmi rychle. Zákazníci, kteří jim naletí, pak mají malou šanci, že budou platit méně.

 
 
Reklama