Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obchodníci, kteří nabízejí ceny plynu vyšší, než je Indikativní cena ERÚ

Indikativní ceny plynu zveřejňované Energetickým regulačním úřadem jsou nástrojem regulátora pro usměrnění cen plynu pro domácnosti. Zákazníci se mohou podle nich orientovat při výběru dodavatele nebo při kontrole vyúčtování. Indikativní cena ERÚ říká, zda ta či ona cena je férová nebo zákazník platí zbytečně mnoho. Jak se změnila tato cena pro první čtvrtletí a kteří obchodníci prodávají plyn pod nebo nad touto cenou?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Indikativní cena plynu byla zavedena regulátorem jako jeden z nástrojů pro donucení obchodníků snížit ceny plynu domácnostem v době, kdy velkoobchodní ceny plynu výrazně klesaly a ceny pro domácnosti stagnovaly. Jejich zavedení předcházely debaty o regulaci cen plynu pro domácnosti. Energetický regulační úřad za předsednictví Aleny Vitáskové chtěl také rozšířit indikativní ceny i na dodávky elektřiny. Indikativní ceny plynu nebyly nikdy závazné pro obchodníky, jejich hlavní funkcí byla pomoc spotřebitelům při posuzování nabídek, zda ta či ona nabídka je výhodná, nebo je naopak předražená.

Zpočátku, v době nízkých a stabilních cen, bylo snadné určit, která cena je pro zákazníky výhodná a která ne. V době zdražování by se měl spotřebitel dívat více do budoucnosti a poměřovat cenovou nabídku s úrovní a trendem cen, které jsou na burzách. V době zdražování někteří obchodníci již zdražili a někteří se k tomuto kroku chystají, ale ceny ještě nezveřejnili. Zkrátka posuzování výše cen v tomto období je náročnější a výsledek je méně jednoznačný. Z tohoto důvodu píši článek až nyní, ne na začátku čtvrtletí, aby bylo více zřejmé, jak ceny plynu budou v tomto roce vypadat a jak se posunula cenová hladina.

K porovnávání nemusí sloužit jen Indikativní ceny ERÚ, je vhodné také používat graf vývoje cen plynu z Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) a to i přestože se zde neprodává plyn pro domácnosti nebo obchodníkům, ale státním organizacím a obcím. Ceny jsou ale konečné se všemi poplatky a promítají se do nich aktuální ceny na burzách. Údaje o vývoji cen mají zájemci možnost najít jednak na stránkách ČMKB nebo na stránkách Kalkulátoru cen energií TZB-info. Tato informace o ceně říká, že pokud zákazník najde na trhu výhodnější nabídku než je cena na ČMKB, a cena je fixována, tak se jedná o velmi výhodnou nabídku. V současné době, kdy ceny plynu klesají, se ale jedná o velmi nízké ceny, které u dodavatelů pro domácnosti zákazník těžko najde.

Dalším nástrojem pro posuzování cen mimo Indiaktivní ceny ERÚ jsou ceny, které máme v Kalkulátoru a jsou přímo závislé na vývoji na spotovém trhu. Jedná se o produkt společnosti Bohemia Energy Energie A++, který je závislý na spotových cenách s určitou cenovou přirážkou pro obchodníka. V kalkulátoru je uvedena průměrná cena za posledních dvanáct měsíců. Ceny plynu, které jsou v okolí této ceny jsou pro zákazníky bezpochyby výhodné.

Posledním nástrojem posuzování výhodnosti cenové nabídky jsou ceny tzv. aukčních společností, v Kalkulátoru se jedná o společnosti Energofin a eCentre, které vyjadřují, jakou cenu jsou obchodníci v současné době ochotni nabídnout. Naopak ceny dTestu a Skautské energie jsou nyní nízké a byly sjednány v období nízkých cen jako fixní, tak nemohou vyjadřovat aktuální cenové poměry na trhu s plynem pro domácnosti.

Ceny plynu na trhu již třetí měsíc po sobě klesají a nyní jsou přibližně na úrovni z léta minulého roku. Ceny pro domácnost jako u veškerého zboží sice kopírují velkoobchodní trh, ale obchodníci se do zlevňování nepohrnou. Důvodem je, že nejlevnější nabídky nenabízí tržně významní hráči, ale dodavatelé s nevelkým počtem odběrných míst a bez ambice získat získat velký počet nových zákazníků. Velké společnosti jsou schopny velmi úspěšně prodávat plyn za poměrně vyšší ceny bez nutnosti lákat zákazníky na nízkou cenu.

Co statistiky ukázaly

V prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím kvartálem ceny plynu mírně klesaly, což bylo způsobeno vývojem cen na velkoobchodním trhu. Ceny plynu se ale důsledkem předchozího zdražování držely na vyšší úrovni, tak se čekalo, že i obchodníci budou pokračovat ve zvyšování cen. Ve skutečnosti ale ne všichni dodavatelé na přelomu roku a v prvním kvartálu zvyšovali ceny a tak se stalo, že pod nově (vyšší) nastavenou Indikativní cenu ERÚ se dostalo mnohem více nabídek a i obchodníků.

Graf 1: Vývoj cen plynu na ČMKBK pro konečnou spotřebu (Zdroj: ČMKBK)
Graf 1: Vývoj cen plynu na ČMKBK pro konečnou spotřebu (Zdroj: ČMKBK)

Při pohledu na přiloženou tabulku nejvíce zaujme nárůst počtu obchodníků alespoň s jednou nabídkou pod indikativní cenou. V předchozím čtvrtletí jich bylo pouze 13 a před tím 11 a nyní 39. Posunutí indikativní ceny směrem vzhůru mělo za následek, že se do této kategorie dostalo mnohem více obchodníků, kteří mají své ceníky v této cenové oblasti. V těchto počtech jsou vedle obchodníků se všemi ceníky pod indikativní cenou, také ti, kteří mají jeden velmi levný ceník a ostatní ceníky mají téměř nejdražší na trhu a o tom, za jakých podmínek má zákazník levnou cenu se nezmiňují. Při výběru dodavatele by měl zákazník také zvážit cenový rozptyl jednotlivých ceníků obchodníka, levné nabídky a extrémně drahé nabídky nepůsobí důvěryhodně.

Zákazníka by měl zajímat především třetí řádek, kde jsou obchodníci, kteří mají veškeré své nabídky pod úrovní indikativních cen. Jedná se o obchodníky pouze s jedním ceníkem nebo s několika málo ceníky, se kterými stačí pokrýt svojí nabídku. U těchto obchodníků má člověk jistotu, že spotřebitel nebude zbytečně platit více než musí a lze je jednoznačně doporučit. V tomto čtvrtletí se jejich počet zvýšil na 18 z předchozích 16.

V posledním řádku jsou vyčísleni a vyjmenováni obchodníci, kteří nemají ani jeden ceník pod úrovní Indikativních cen. To znamená, že jejich ceny jsou zbytečně vysoké. Jsou zde jednak obchodníci, kteří jsou zde stále, ale také ti, kteří dříve byli považováni za levné, ale ceny během velkoobchodního zdražování zvýšili příliš. Určování cen pro obchodníky nebylo snadné, protože obchodníci musí oznámit své ceny 30 dnů před jejich účinností a Energetický regulační úřad v tu samou dobu zveřejňuje Indikativní ceny.

S klesajícími velkoobchodními cenami se stávají atraktivnější nabídky aukčních společností v našem kalkulátoru. Ty jsou nyní více poptáváni než v období růst cen plynu.

 I.Q 19IV.Q 18III.Q 18Dodavatelé
Aukční nabídky545Skautská energie , dTest, aukční centrum, Energofin, eCentre
Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou pod indikativní cenou 391311Halimedes, Centropol, Xenergie, Quantum, Vemex, Energie na doma ,Brodská plynárenská, Lama Energy, E.ON ,Pražská plynárenská, Energie ČS ,Bohemia Energy, Maxim Energy, Innogy, Rodinná energie, Moravská plynárenská, Karlovarská plynárenská, Gas International, EP Energy Trading, Obecní plynárna, Yello Energy, Clever Energies. Energie na druhou ,SPP, Energy Bees, NWT, Europe Easy Energy, Free for You, Eneka, In Energie, Czech Energy, Carbounion Bohemia, Fosfa, České teplo, Fonergy, MND, Ray Energy, Blue-Gas, ElGas
Dodavatelé se všemi zákazníky pod indikativní cenou 181610Energie na druhou, SPP, Energy Bees, NWT, Europe Easy Energy, Free for You, Eneka, In Energie, Czech Energy, Carbounion Bohemia, Fosfa, České teplo, Fonergy, MND, Ray Energy, Blue-Gas, ElGas
Dodavatelé se všemi ceníky nad indikativní cenou23  Stabil Energy, Strong Energy, Lidová energie, ČM Energetika, Energie PRO, Utylis Energie, Česká regionální energetika, Primagas, První rodinná, Zero Energy, Armex Energy, AZ Energies, Slovenské elektrárne, Conte, Elimon, ČEZ Prodej, Geen, A-Plus, General Energy, ZFP Energy, Comfort Energy, MDI Energy, Dobrá energie

Tab.1: Počet obchodníků pod i nad Indikativní cenou obchodníka při roční spotřebě 20 MWh v distribuční oblasti GasNet

Graf 2: Vývoj cen od zavedení Indikovaných cen plynu (Zdroj dat: ERÚ)
Graf 2: Vývoj cen od zavedení Indikovaných cen plynu (Zdroj dat: ERÚ)
 
 
Reklama