Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se měnily ceny elektřiny a plynu na přelomu roku

Ceny elektřiny a plynu od roku 2016 významně rostou. Růst velkoobchodních cen zpočátku neměl vliv na ceny energií pro domácnosti u obchodníků, protože ti měli nakoupenou levnou energii z předcházejících let. Změny cen na přelomu roku byly většinou formální a v cenících se často vyměnily jen státem regulované ceny. Letos je však situace naprosto jiná.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Elektřina

Na přelomu roku 2017 a 2018 se objevily první signály o zvýšení cen energií pro domácnosti. Nejvýraznější signál zazněl od E.ONu, který velmi dopředu avizoval zvýšení cen elektřiny u standardní produktové řady. Zvýšení cen tehdy nebylo příliš vysoké a jednalo se zhruba o stokorunu za megawatthodinu. Jiní velcí obchodníci na tento krok tehdy většinou nereagovali. Reakce přišla na přelomu roku 2017/2018 od menších obchodníků. Zvýšená hladina cen elektřiny v distribučním území E.ON znamenala navyšování cen obchodníků na zmíněném území v nových nabídkách pro nové zákazníky v průběhu roku 2018.

Velkoobchodní ceny silové elektřiny však od první poloviny roku 2018 výrazně rostly, což mělo za následek zvýšení cen silové elektřiny v polovině roku 2018 u téměř všech významných obchodníků, kteří ještě na přelomu let 2017 a 2018 nezdražovali. Byla to druhá vlna zdražování. Pokud se obchodníci rozhodli zvýšit ceny v průběhu roku, bylo navýšení ceny silové elektřiny tentokrát vyšší a činilo i více než 200 Kč za megawatthodinu.

Po výrazném zvyšování velkoobchodních cen v průběhu podzimu bylo jasné, že na přelomu roku 2018-2019 zdraží téměř všichni, s výjimkou těch, kteří se k tomuto kroku rozhodli ke konci podzimu. Ale těch nebylo mnoho.

Plyn

Velkoobchodní ceny plynu sice od začátku roku 2016 nedosahují rekordně nízkých hodnot, ale až do začátku léta nerostly závratným tempem. Většina obchodníků nemusela sahat ke změnám ceníků, zvýšení cen plynu pro domácnosti se týkalo jen nejlevnějších ceníků a aukčních nabídek.

Zhruba od konce jara 2018 velkoobchodní ceny plynu prudce rostly, ale poslední dva měsíce zase mírně klesají nebo se drží na stabilní úrovni. Na vývoj velkoobchodních cen plynu sice někteří obchodníci v  průběhu roku 2018 reagovali zdražením a to i výrazným, ale jejich tržní podíl nebyl nikterak významný.

I u plynu se dalo očekávat zdražení ke konci roku, i když ne tak radikální jako u elektřiny. Na první pohled v průběhu podzimu zmizely pouze z trhu nejlevnější nabídky a začaly být atraktivní dříve cenově průměrné nabídky.

Výhled pro domácnosti do budoucna

Při posuzování současné ceny je nutné se zároveň podívat do budoucnosti, zda hrozí další zvyšování cen nebo zda nové ceny zůstanou stabilní, tak jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti. I když stát se může všelicos, tak zatím z pohledu burzovních cen na následující tři roky ceny silové elektřiny neslibují významný nárůst proti těm, které jsou dnes.

Stejná situace je u plynu, také zde by velkoobchodní ceny plynu již neměly významně růst. U obou komodit lze zatím očekávat spíše zvýšení cen u nejlevnějších nabídek tak, jak dochází zásoby levnější energie z dřívějších nákupů.

Postřehy ze změny cen

Letošní přecenění bylo hromadné, bez taktizování, bez toho, aby jeden obchodník čekal, jaké ceny nastaví jiní a potom si vydá vlastní ceny. Většina ceníků byla zveřejněna již do 5. prosince a ani později se neobjevilo příliš mnoho změn v již vydaných cenících.

Změny cen se ale netýkaly všech zákazníků. Změny cen na přelomu roku se dotkly především stávajících neaktivních zákazníků, kteří nemají potřebu sledovat náklady za spotřebovanou energii a měnit dodavatele. Odhaduji, že stále větší skupina zákazníků nakoupila energie s fixní cenou na určitou dobu a tím si zajistila, že na přelomu roku se jich zdražení nedotkne a že se odsune na pozdější termín.

Poprvé od změny energetického zákona a od začátku hromadného nabízení produktů s fixní cenou se tyto nabídky staly vzhledem k očekávanému růstu cen přínosné a atraktivní pro zákazníky.

Všeobecné zvýšení cen pomohlo skomírajícím aukčním nabídkám, které máme v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Dříve neatraktivní, příliš vysoké ceny se díky posunu cen na trhu staly atraktivnějšími.

Někteří dodavatelé, především ti levnější a atraktivnější pro vybíravé zákazníky, museli řešit problém, jak zabránit odchodu těchto zákazníků. Řešením, které bylo poprvé vyzkoušeno na přelomu let 2017/2018, bylo zavedení dvojích cen. Jednak levnějších cen pro stávající zákazníky a dražších cen pro nově uzavřené smlouvy. Počet dodavatelů s takto koncipovanou cenovou politikou letos výrazně vzrostl. Velcí dodavatelé tuto cenovou taktiku mají zavedenou již dávno.

V nově vydaných cenících se nemění jen ceny, ale také názvy ceníků. Po vzoru ČEZu, který v roce 2017 kompletně změnil názvy svých produktů, se k této taktice přiklání i řada dalších obchodníků. Místo tradičních nicneříkajících názvů (Komfort, Garance atd.) jsou stále populárnější názvy blíže určující vlastnosti produktů jako například Smlouva na neurčito, Smlouva na rok atd.

Sice ještě platí, že nabídka dominantních dodavatelů je z principu dražší než jsou konkurenční nabídky alternativních dodavatelů, ale mám pocit, že nabídky alternativních obchodníků jsou stále častěji dražší, než ceníky hlavních dodavatelů. Záruka nižších cen (garance) tiše přestává platit.

Zdražení na etapy

I po přecenění lze na trhu nalézt velmi atraktivní ceny, otázkou je, na jak dlouho vydrží obchodníkům stávající ceník. V době růstu cen obchodníci mění ceníky častěji než v době poklesu cen. To platí pro ceníky bez fixace ceny.

Někteří obchodníci se rozhodli zdražovat na etapy. ČEZ zdražil elektřinu již v průběhu roku a nyní zvýšil ceny pouze u jednotarifu a u distribučního tarifu Víkend. Zdražení jednotarifu pro většinu zákazníků již nebylo tak výrazné.

Podobně E.ON od 1. ledna zdražil dvojtarifní distribuční tarify a od 1. února dorovnává ceny i u jednotarifů.

Ceny plynu

Ceny plynu překvapivě nebyly zvyšovány v tak hojné míře, jak se předpokládalo na začátku podzimu během velkého růstu burzovních cen. Větší dodavatelé zatím od zvyšování cen upustili s výjimkou innogy, který ale zvyšoval ceny jen nepatrně. Zvyšování ceny se týkalo především nejlevnějších nabídek. Někdo dokonce ve zdražování (na podzim) přestřelil a přes noc se z jednoho z nejlevnějších dodavatelů stal jeden z nejdražších.

Ceny měsíčního paušálu se velmi výrazně zvedají

V současné době by zákazník již těžko hledal ceníky s nulovým stálým platem. I ti, kteří stálý plat neúčtovali, jej nově zavádějí a ostatní měsíční paušál razantně zvyšují i o sto procent. Zdražení komodity doprovází zdražení paušálu. Je to ale logické zejména proto, že stálý plat se v době poklesu velkoobchodních cen a stagnace cen pro domácnosti nemohl z obchodních důvodů měnit a také mezitím stoupla inflace a náklady obchodníků na administrativu.

Negativní jevy spojené s přeceněním

Jedním z problémů z pohledu našeho Kalkulátoru byla aktuálnost údajů. Obchodník sice oznamuje zvýšení ceny zákazníkovi adresně, tak jak má, ale nové ceny, které oznamuje zákazníkovi, ještě nezveřejňuje na svých webových stránkách. Zákazník pak v dobré víře, že získá nové ceny, se obrací na náš portál a tam poptává podle něj lepší ceny od konkurence. Zklamáním je reakce nového dodavatele, který zákazníkovi již také nabízí vyšší ceny, než ty, které si zákazník vybral.

Několik málo obchodníků má schválně stále vyvěšeny na webových stránkách nižší ceny, to platilo ještě několik dnů před Novým rokem, ale již celý poslední měsíc nabízí beze studu jiné, vyšší ceny, které samozřejmě nezveřejnil.

Naopak pozitivním jevem je stále širší nabídka smluv bez závazku s kratší výpovědní lhůtou než jsou tři měsíce. Projevuje se stále jasnější diferenciace mezi slušnou a pro zákazníka podvodnou nabídkou. Podvodná nabídka se lépe pozná.

Dalším pozitivním jevem je snižování počtu akčních nabídek. To znamená těch, kdy zákazníci do konce roku mají krásné ceny, které se po Novém roce výrazně zhorší.

Jaká je tedy cena elektřiny a plynu odpovídající situaci na trhu?

Jde o to, aby zákazník, který si vybere nízkou cenu elektřiny nebo plynu bez garance ceny, počítal s tím, že tato cena bude s velkou pravděpodobností v průběhu příštího roku opět zvyšována. U silové elektřiny cena vyšší než 1 500 Kč za megawatthodinu, pokud se nic nepředvídatelného nestane, může vydržet celý rok. Naopak u levných cen 1 100 – 1 300 Kč/MWh musí zákazník počítat se zdražením v průběhu roku.

U plynu je tato hranice přibližně 700 Kč/MWh. V obou případech ale záleží na výši stálého platu.

Srovnání cen elektřiny některých dodavatelů

V následujících tabulkách je srovnání cen elektřiny a plynu několika vybraných dodavatelů. Srovnání je vypočítáno s cenami k 1.1.2018 a 1.1.2019 (s výjimkou E.ONu a innogy).

Zákazník s průměrnou spotřebou si může udělat představu, o kolik v roce 2019 zaplatí více.

Tab. 1: Porovnání zvýšení cen elektřiny několika dodavatelů při roční spotřebě domácnosti 2 000 kWh, v distribuční sazbě D02d a distribuční oblast ČEZ
DodavatelCeník2017/20182018/20192017/20182018/2019Změna v %Zvýšení nákladů
pro domácnosti
včetně DPH
Amper MarketHome1110391299492688318619603
Bohemia EnergyGarance10986015526029163824311099
CentropolOptimum1193501289702986341814523
Comfort EnergyHome Prim11506015297930204006331193
ČEZNa neurčito12136015528131464076301125
E.ONElektřina1377581622653450402417695
ElimonSvěží domácnost1199421599422902370228968
Energie ČSAklient102001110102040234015363
Europe Easy EnergyeDomácnost950401299492380318634975
eYelloSingle1090401290592660328824760
FosfaSmart11095515596528783898351234
innogyStandard1273481273483122312200
PREKomfort1192761371793296369012477

Ceny jsou bez DPH mimo posledního sloupce.

Tab. 2: Porovnání zvýšení cen elektřiny několika dodavatelů při roční spotřebě domácnosti 1 000 kWh ve vysokém tarifu a 9 000 kWh v nízkém tarifu a v distribuční sazbě D45d a v distribuční oblasti ČEZ
DodavatelCeník2017/20182018/20192017/20182018/2019Změna v %Zvýšení nákladů
pro domácnosti
včetně DPH
Amper MarketHome12059953915481287491062813719293740
Bohemia EnergyGarance140412156014651352601305914353101566
CentropolOptimum14281241501535131770131971422881248
Comfort EnergyHome Prim139612086016181521791298816255253953
ČEZNa neurčito14481261601495138069135171474391483
E.ONElektřina180113715821221615651483617437183147
ElimonSvěží domácnost127911794217591589421239416564345046
Energie ČSAklient125010504513701170551124012560121597
Europe Easy EnergyeDomácnost11309404015481287491007013719364415
eYelloSingle129010904015901290591158013908202817
FosfaSmart12591096017091389151112314390293953
innogyStandard14191235601419123560132541325400
PREKomfort142012227916331405791336615226142251

Ceny jsou bez DPH mimo posledního sloupce.

Tab. 3: Porovnání zvýšení cen plynu několika dodavatelů při roční spotřebě domácnosti 20 MWh v distribuční oblasti GasNet
DodavatelCeník2017/20182018/20192017/20182018/2019Změna v %Zvýšení nákladů
pro domácnosti
včetně DPH
SPPuSPPořím bez závazku6651297149914848154684750
Bohemia EnergyGarance869,01100869,01100185801858000
CentropolOptimum944,01100944,01100200802008000
Comfort EnergyHome Prim849,6100849,6100181921819200
ČEZNa neurčito6804068040140801408000
E.ONStandard809,6142863142178961896461292
ElimonSvěží domácnost74999859991616818368142662
Energie ČSAklient7609076090162801628000
Europe Easy EnergyeDomácnost6804068040140801408000
eYelloSingle7604079859156801666861195
FosfaSmart6790749151358015160121912
innogyStandard854,6106,2897106,2183661921451026
Pražská plynárenská 837,2110837,211018064180640 

Ceny jsou bez DPH mimo posledního sloupce.

 
 
Reklama