Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

bylo nalezeno 113 norem

ČSN EN 1333
Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN
Třídicí znak:130009
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN 1333
Potrubní součásti - Definice a volba PN
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130009
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN 13 0010
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
Třídicí znak:130010
Účinnost od:1.7.1990
Změny:a 12.90

ČSN EN ISO 6708
Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN
Třídicí znak:130015
Účinnost od:1.12.1996

ČSN 13 0020
Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 13480-1
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2018
Změny:*A1 11.19

ČSN EN 13480-1
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.12.2012
Změny:*A1 2.06, *A2 12.08

ČSN EN 13480-1
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13480-2
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2018
Změny:*A1 5.19, *A2 5.19, *A3 5.19, *A7 10.20

ČSN EN 13480-2
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 2.07
Změny:*A2 6.11, *A1 6.11

ČSN EN 13480-2
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13480-3
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2018
Opravy:*1 3.19
Změny:*A2 3.21, *A3 3.21

ČSN EN 13480-3
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 5.06, *2 2.07, *3 8.07, *4 9.07
Změny:*A1 2.06, *A2 7.07, *A3 1.10, *A4 12.10

ČSN EN 13480-3
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13480-4
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 13480-4
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 2.07, *2 7.07

ČSN EN 13480-4
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13480-5
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2018
Opravy:*1 3.19
Změny:*A1 10.19

ČSN EN 13480-5
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 2.07, *2 7.07
Změny:*A1 3.12

ČSN EN 13480-5
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13480-6
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 11.06
Změny:*A1 7.06

ČSN EN 13480-6
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 13480-8
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 13480-8
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:130020
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN 13 0072
Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
Třídicí znak:130072
Účinnost od:1.8.1991

ČSN 13 0101
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování
Třídicí znak:130101
Účinnost od:1.1.1984
Změny:a 6.88

ČSN 13 0108
Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy
Třídicí znak:130108
Účinnost od:1.1.1976

ČSN 13 0555
Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek
Třídicí znak:130555
Účinnost od:1.5.1991

ČSN EN 1092-1
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
Třídicí znak:131170
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 1092-1
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131170
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 1092-1+A1
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131170
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.11.2018
Opravy:*1 3.18

ČSN EN 13555
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním
Třídicí znak:131510
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 1514-1
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1514-3
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1514-4
Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.10.2013

TNI CEN/TR 1591-5
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 1591-1
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.6.2015
Opravy:*1 5.18

ČSN EN 1591-1
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 1591-4
Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 12560-2
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 14901-2
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)
Třídicí znak:132080
Účinnost od:1.7.2020

ČSN 13 3000
Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
Třídicí znak:133000
Účinnost od:1.1.1983
Změny:a 5.89, *2 9.96

ČSN EN 736-1
Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 736-1
Armatury. Terminologie. Část 1: Definice typů armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.10.2018
Opravy:UR 11.96

ČSN EN 736-2
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 736-2
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN EN 736-3
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2008

ČSN EN 736-3
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133001
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.10.2008
Změny:*A1 5.02

ČSN EN 12627
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
Třídicí znak:133002
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 12266-1
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
Třídicí znak:133003
Účinnost od:1.11.2012
Opravy:*1 5.20

ČSN EN 12266-2
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky
Třídicí znak:133003
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 19
Průmyslové armatury - Označování kovových armatur
Třídicí znak:133004
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 19
Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133004
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN 13 3005-1
Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
Třídicí znak:133005
Účinnost od:1.7.1994

ČSN 13 3005-2
Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na značení regulačních ventilů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133005
Účinnost od:1.2.1985
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133006
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN ISO 22109
Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily
Třídicí znak:133007
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 16668+A1
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
Třídicí znak:133008
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 16668+A1
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133008
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 16668
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133008
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 15848-1
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN ISO 15848-2
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
Třídicí znak:133009
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 1267
Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
Třídicí znak:133010
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 12516-1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.9.2015
Opravy:*1 12.07, *2 3.11

ČSN EN 12516-2
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 12516-4
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 12516-1+A1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 12516-4+A1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
Třídicí znak:133011
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 12760
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
Třídicí znak:133015
Účinnost od:1.3.2017

ČSN 13 3020
Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
Třídicí znak:133020
Účinnost od:1.12.1993

ČSN EN 558+A1
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 558
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 558
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:133031
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2012
Opravy:1 5.11

ČSN EN 16722
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci
Třídicí znak:133036
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 13709
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
Třídicí znak:133040
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 28921-1
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky
Třídicí znak:133045
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN ISO 28921-2
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu
Třídicí znak:133045
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN ISO 5210
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
Třídicí znak:133090
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 5211
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
Třídicí znak:133091
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 8659
Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody
Třídicí znak:133201
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 16767
Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury
Třídicí znak:134030
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 16767
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli a z litiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134030
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 1983
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli
Třídicí znak:134107
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 13547
Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi
Třídicí znak:134112
Účinnost od:1.7.2014

ČSN 13 4309-1
Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice
Třídicí znak:134309
Účinnost od:1.5.1993

ČSN 13 4309-2
Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky
Třídicí znak:134309
Účinnost od:1.6.1994

ČSN 13 4309-3
Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
Třídicí znak:134309
Účinnost od:1.6.1994

ČSN 13 4309-4
Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
Třídicí znak:134309
Účinnost od:1.5.1994

ČSN EN ISO 4126-1
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.12.2014
Změny:*A1 5.17, *A2 1.20

ČSN EN ISO 4126-1
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.3.2014
Opravy:*1 6.07

ČSN EN ISO 4126-1
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 4126-2
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN ISO 4126-2
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:1.10.2019
Opravy:*1 6.05

ČSN EN ISO 4126-2
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN ISO 4126-3
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN ISO 4126-4
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 4126-4
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN ISO 4126-4
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 4126-5
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.12.2014
Změny:*A1 5.17

ČSN EN ISO 4126-5
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN ISO 4126-5
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 4126-6
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 4126-6
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 4126-7
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.3.2015
Změny:*A1 5.17

ČSN EN ISO 4126-7
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Všeobecné údaje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN ISO 4126-7
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:134310
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury
Třídicí znak:134510
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 61514-2 ed. 2
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy
Třídicí znak:134590
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 1487
Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky
Třídicí znak:135800
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN 1490
Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky
Třídicí znak:135803
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN 13774
Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení
Třídicí znak:136110
Účinnost od:1.11.2014
Opravy:*1 9.15

ČSN EN 1253-5
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:136366
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.6.2018

 
 
Reklama