Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1490
Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building valves - Combined temperature and pressure relief valves - Tests and requirements
Třídicí znak:135803
Schválena:18.1.2016
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:457 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama