Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 736-1
Armatury. Terminologie. Část 1: Definice typů armatur

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valves. Terminology. Part 1. Definition of types of valves
Třídicí znak:133001
Schválena:14.5.1996
Vydána:1.9.1996
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.10.2018
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 736-1:1995
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:470 kB
Opravy:UR 11.96 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.11.1996
Věstník:11/1996
Účinnost od:1.12.1996
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:66 kB
 

 
 
Reklama