Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 13 0101
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety technique. Steam and hot water piping. General requirements concerning design
Třídicí znak:130101
Schválena:25.4.1983
Účinnost od:1.1.1984
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:843 kB
Změny:a 6.88 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:věstníková změna
Vydána:1.6.1988
Věstník:6/1988
Účinnost od:1.8.1988
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:128 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama