Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 1591-5
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 5: Calculation method for full face gasketed joints
Třídicí znak:131551
Schválena:10.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:630 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama