Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1333
Potrubní součásti - Definice a volba PN

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pipework components - Definition and selection of PN
Třídicí znak:130009
Schválena:29.10.1997
Vydána:1.2.1998
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.11.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1333:1996
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:39 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama