Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15848-2
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 2: Production acceptance test of valves
Třídicí znak:133009
Schválena:22.10.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:915 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama