Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61514-2 ed. 2
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Industrial process control systems - Part 2: Methods of evaluating the performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs mounted on an actuator valve assembly
Poznámka:S účinností od 2016-08-01 se nahrazuje ČSN EN 61514-2 (13 4590) z října 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:134590
Schválena:25.2.2014
Vydána:1.4.2014
Účinnost od:1.5.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1499 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama