Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12516-4+A1
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel
Třídicí znak:133011
Schválena:23.1.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1383 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama