Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 13 0020
Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic industrial piping - Part 7: guidance on the use of conformity assessment procedures
Třídicí znak:130020
Schválena:4.4.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TR 13480-7:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:467 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama