Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15848-1
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves
Třídicí znak:133009
Schválena:29.5.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15848-1:2006, ISO 15848-1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:679 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama