Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12266-1
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements
Třídicí znak:133003
Schválena:19.9.2012
Vydána:1.10.2012
Účinnost od:1.11.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:204 kB
Opravy:*1 5.20 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2020
Věstník:5/2020
Účinnost od:1.6.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:137 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama