Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10497
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Testing of valves - Fire type-testing requirements (ISO 10497:2010)
Třídicí znak:133006
Schválena:7.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.2.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1312 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama