Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12266-2
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements
Třídicí znak:133003
Schválena:5.4.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:544 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama