Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
BIM - Informační model budovy

Co je BIM

BIM je zkratka anglického termínu Building Information Modeling nebo také Building Information Management. Do češtiny jej překládáme nejčastěji jako Informační model budovy. BIM je proces spolupráce specialistů, při kterém vzniká tzv. digitální dvojče stavby.


© Fotolia.com

Informační model budovy může zahrnovat veškeré fáze budovy, od fáze definice investičního záměru, přes fázi projekční přípravy, fázi výstavby, fázi samotného užívání budovy, fázi případné změny dokončené budovy až po fázi demolice budovy. Čas se často označuje za tzv. čtvrtý rozměr modelu – 4D. Někdy jsou připojovány i další dimenze, jako cena (5D model), udržitelnost (6D model) atd.

BIM jako spolupráce

Do procesu BIM v ideálním případě vstupují všechny zainteresované strany. V projekční fázi to jsou investor, architekt, projektant, oboroví specialisté (statik, rozpočtář, akustik, tepelný technik, energetik atd.), v dalších fázích se připojí zhotovitel, uživatel budovy, správce budovy atd. Je zřejmé, že pokud mají všechny tyto skupiny osob účinně spolupracovat na jednom projektu, je nutné dodržovat určitá pravidla spolupráce. Velmi důležité je sdílení informací. V souvislosti se sdílením informací v BIM mluvíme o tzv. společném datovém prostředí (anglicky Common Data Environment, zkr. CDE). Společné datové prostředí například využijí projektanti, kteří pracují společně na jednom modelu budovy, ale také specialisté, kteří na práci projektantů navazují činnostmi ve svých oborech, nebo investor, který díky tomu má přehled o vývoji projektových prací.

BIM jako komunikace Software

Pro účinnou spolupráci různých účastníků BIM je také velmi důležitá standardizace různých procesů. Jedním z potřebných standardů je například komunikační formát mezi jednotlivými softwary. Ve fázi projektu například musí spolupracovat projektant s celou řadou různých specialistů. Projektant tvoří model budovy v nějakém 3D CAD programu, specialisté využívají odborné programy pro své obory, ať už jde o statika, rozpočtáře, energetického specialistu a jiné. Do odborných programů musí specialista zadat nějaké informace o budově. Tyto informace jsou součástí modelu v 3D CAD programu projektanta. Odborný program proto musí umět komunikovat s 3D CAD programem. Jazykem komunikace mezi SW je standardizovaný komunikační formát pro výměnu dat. Nejpoužívanějším formátem je IFC (Industry Foundation Classes).

BIM a standardizace

Pro účinné využití metody BIM při projektování je nutné si mezi zúčastněnými správně definovat, v jakém standardu BIM vznikne projekt. Zpravidla je potřeba definovat podrobnost grafického modelu, stanovit si zásady tvorby modelu a také definovat, jaké negrafické informace je potřeba vkládat do modelu. Dohoda, která definuje standard projektu BIM, se nazývá zpravidla BIM Execution Plan (BEP). Do českého jazyka to můžeme přeložit jako Prováděcí plán pro BIM.

Podrobnost grafického modelu

Grafický model budovy je možné zpracovat v různém stupni podrobnosti. Někdy může stačit budovu modelovat zjednodušené jindy potřebujeme velmi podrobný model. Jako příklad lze uvést podrobnost sádrokartonové příčky. Ta může být modelována jako jeden kvádr. Ve větší podrobnosti může být modelována po jednotlivých vrstvách, ale bez podrobného vykreslení nosných kovových profilů a kotvících prvků. V největší podrobnosti už můžeme podrobně modelovat nosné profily a jednotlivé kotvy. Pro definici podrobnosti grafického modelu používáme tzv. LOD (level of detail).

 
 
Reklama