Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Tomáš Kupsa
 

© Fotolia.com

BIM Execution Plan

2.1.2019 | Ing. Tomáš Kupsa
Projekt BIM může mít různé podoby, například v závislosti na grafické podrobnosti projektu nebo v závislosti na množství vložených negrafických informací. Předem je třeba definovat požadované vlastnosti projektu uzavřením BIM Execution Plan (BEP) nejčastěji jako součásti smlouvy o dílo.

Nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky

27.6.2011 | Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o., člen TNK č. 43 Tepelná ochrana budov
V lednu jsem publikoval článek o připravované revizi ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Vyjádřil jsem se ke změnám jednotlivých kapitol. Od té doby došlo k dalšímu posunu ve vývoji revize normy. Mění se princip stanovení požadavku na teplotní faktor konstrukce a bezpečnostní přirážka teplotního faktoru. Probíhá diskuse o požadavku na vnitřní povrchovou teplotu oken.
diskuse: 1 příspěvek, 24.01.2012 13:27
ČSN 73 0540-2 TZB-info

Revize ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky

17.1.2011 | Ing. Tomáš Kupsa
V technické normalizační komisi č.43 se připravuje revize požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [1], která má v blízké době vejít v platnost. K návrhu revize normy se již v různých jejích fázích vyjadřovalo mnoho subjektů a připomínky byly podrobeny poměrně rozsáhlé diskuzi. Návrh revize normy je stále ještě ve stavu rozpracovaném, a není tedy určen široké veřejnosti. Směřuje ale již do své závěrečné fáze a je možné popsat alespoň některé očekávané změny.

Požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce podlah na zemině, řešení podlah s ohledem na tento požadavek

1.2.2010 | Ing. Martin Varga, Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o.
Od roku 2000 platí norma ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, která až do roku 2008 souběžně s normou ČSN 06 0210 sloužila k hodnocení podlahových konstrukcí objektů na zemině. Použití ISO normy přináší zcela nové principy konstruování, diametrálně odlišné od po několik desetiletí používaných konstrukčních zásad a doporučení.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 27.10.2012 16:11
 

Témata 2019

Tabulky a výpočty