Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
BIM - Informační model budovy

Co znamená pojem LOD v BIM?

Level of detail (LOD) byl původní název konceptu, který vzniknul v USA ve firmě VicoSoftware. AIA (American Institute of Architects) jej převzala a přejmenovala jej na Level of Development (LOD), který tento pojem vystihuje lépe a obsahuje jak grafickou, tak informační podrobnost modelu. Level of detail je totiž nejčastěji interpretován pouze jako grafická podrobnost modelu. Naopak v Anglii NBS (National Building Specification) sestavila vlastní systém a nazvala jej Level of Definition (LOD), který je velmi podobný, ale komplexnější. Velmi často dochází k záměně těchto pojmů a je doporučeno zkratku LOD využívat pouze pro Level of Development nebo Level of Definition.

© AdobeStock
© AdobeStock

Některé příručky BIM využívají označení grafické podrobnosti jako „Grade of Detail“ (GOD). Je možné se setkat i s označením „Depth of Detail“ (DOD). Jednotlivé úrovně Level of Development (LOD) mohou mít různě nadefinovanou grafickou podrobnost jednotlivých prvků.

Zkratky

LOD
= Level of Development nebo Level of Definition – grafická a informační podrobnost modelu

V některých příručkách se můžeme setkat také s názvy:

LOMD
= Level of Model Definition – grafická a informační podrobnost modelu
DOD
= Depth of Detail – grafická podrobnost modelu
GOD
= Grade of Detail – grafická podrobnost modelu
LOD
= Level of Detail – starý název
LOI
= Level of Information – informační podrobnost modelu

Level of Development/ Level of Definition

Level of Development/ Level of Definition je doporučení, které umožňuje odborníkům ve stavební praxi přesně specifikovat a jasně naformulovat požadavky (grafickou a informační podrobnost) na informační model stavby v různých fázích návrhu. Není však nezbytně měřítkem množství informací a grafické podrobnosti a je možné si jej v zadání upravovat. Nikde v zákoně nebo vyhlášce není stanoveno, co všechno mají jednotlivé prvky obsahovat za informace, protože v každém projektu mají jednotlivé informace různou důležitost a také mohou být různé požadavky na úroveň grafické podrobnosti, a tak je nutné vždy definovat pro každý prvek požadované informace a jeho grafickou podrobnost. Tyto požadavky investor specifikuje při sestavování BEP (BIM Execution Plan) a v rámci BIM Protokolu, který definuje grafické a negrafické vlastnosti samostatně. Takto definované zadání je pro investora i projektanta přijatelnější, jelikož jsou zde jasně specifikovány požadavky na finální výstup.

Grafická podrobnost modelu

Grafická podrobnost je jen jedna část informace o daném prvku a obvykle je považována za nejméně důležitou. Při vytváření virtuálního modelu stavby dochází ke zjednodušování grafické podoby jednotlivých prvků. Je to kvůli faktu, že vymodelování vizuálně přesného prvku může být velmi časově náročné a takto vytvořený prvek může zatížit model zbytečnými detaily. Z logiky věci vyplývá, že není rozumné vyžadovat model o konkrétní hodnotě LOD.


 

Příklad: Pokud budu zpracovávat projekt na novou technologii ve stávajícím objektu, kde nebude k dispozici model stavby, může stačit pro prvky stavby např. LOD 2/200 a pro některé prvky technologie LOD 3/300 a pro některé třeba i LOD 4/350 nebo vyšší.

Informační podrobnost modelu

Jedná se o množství informací, které by měly obsahovat jednotlivé prvky v modelu v různých fázích návrhu. Nejjednodušší způsob je zapsání do přehledné tabulky. V tabulce se pro každou fázi projektu (DUR, DPS, DSP, DSPS, ...) nadefinují požadované informace. Zde je nutné zdůraznit, že méně je někdy více. Není nutné, aby model obsahoval celou řadu informací jen proto, že je obsahovat může. Tento způsob by byl ekonomicky neefektivní.


 

Systémy

U nás se můžeme setkat se dvěma systémy. Anglickým (UK), který je definován NBS (National Building Specification) nebo Americkým (US), který byl definován AIA (American Institute of Architects). Oba systémy jsou velmi podobné a liší se pouze názvoslovím a drobnými detaily.

US – zde platí, že LOD = Level of Development

Systém US je založen na grafické podrobnosti a vlastnostech každého prvku. Se zvyšujícím LOD se zvyšuje míra grafické podrobnosti i míra informací jednotlivých prvků až do úrovně LOD 500. Avšak definice je jen do úrovně LOD 400, která sama o sobě je již velmi nadstandardní a používá se jen velmi zřídka z ekonomických důvodů.

Specifikace:
https://bimforum.org/lod/

UK – zde platí, že LOD = Level of Definition

nebo můžeme také narazit na označení: LOMD = Level of Model Definition

Zatímco UK systém je založen na postupných fázích projektu od přípravy až po užívání, kde se grafická podrobnost a data, která by měl každý prvek obsahovat, odvíjejí od požadavků investora. Se zvyšujícím se LOD se zvyšuje míra grafické podrobnosti, která může dosáhnout až LOD 5, i míra informací jednotlivých prvků až do úrovně LOD 6, případně i vyšší definované investorem.

Specifikace:
https://toolkit.thenbs.com/

I tak můžeme systémy orientačně porovnat do tabulky:

UKUSFáze projektuPopis
LOD 1LOD 100PřípravaModel popisuje pouze základní funkční požadavky objektu a jeho zastavěnou plochu. Stavbu zde reprezentuje pouze 2D objekt nebo předpokládaný objem prvku.
LOD 2LOD 200StudieModel obsahuje základní výměry ploch a objemů, orientace ke světovým stranám a osazením do terénu. Ekvivalent dokumentace je dokumentace pro umístění stavby (DUR).
LOD 3LOD 300Rozpracovaný návrhModel obsahuje návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, jejich přibližný tvar, velikost, umístění, orientaci atd. Ekvivalent dokumentace je dokumentace pro stavební povolení (DSP).
LOD 4LOD 350Finální návrhModel obsahuje jednotlivé prvky, které mají konkrétní rozměry a zkoordinované profese. Ekvivalent dokumentace je dokumentace pro provedení stavby (DPS).
LOD 5LOD 400
LOD 500
RealizaceModel obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí. Každý prvek obsahuje technická data od výrobců a dodavatelů. Ekvivalent dokumentace je dílenská dokumentace.
Tato podrobnost se využívá ojediněle. Například ve chvíli, kdy výstupem dokumentace má být vizualizace.
LOD 6UžíváníModel obsahuje konkrétní zrealizované konstrukce dle skutečného stavu. Takto zpracovaný model je vhodné využívat pro samotnou údržbu a provoz skutečného objektu. Ekvivalent dokumentace je dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
LOD 7Fáze optimalizaceModel je využíván pro optimalizaci nákladů spojené s provozem a údržbou daného objektu. Grafická data se již nemění.

Příklady definice jednotlivých prvků modelu:

LOD 1 / 100
= Prvek je definován 2D plochou
LOD 2 / 200
= Zde se nachází prvek
LOD 3 / 300
= Zde se nachází prvek o konkrétních rozměrech
LOD 4 / 350
= Zde se nachází prvek o konkrétních rozměrech a s těmito funkcemi a vlastnostmi
LOD 5 / 400, 500
= Je to tento konkrétní prvek
LOD 6 / –
= Tento prvek má tyto rozměry, funkce, vlastnosti, výrobce, dodavatele, jeho revize,…
LOD 7 / –
= Prvek je využíván FM pro prohlížení, přiřazují se k němu další data a mohou se k němu vázat jednotlivé dokumenty (revize, fotografie, technické listiny,…)
 
 
 
Reklama