Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
BIM - Informační model budovy

IFC – Industry Foundation Classes

IFC – Industry Foundation Classes je formát souboru s příponou .ifc, který slouží jako výměnná platforma pro přenos modelu BIM a jeho informací. IFC je mezinárodně uznávaný a běžně používaný formát, který je neustále vyvíjen a zdokonalován organizací BuildingSmart.

© AdobeStock
© AdobeStock

Prakticky každý software, který je určen pro práci s BIM, podporuje export i import do .ifc. Tento formát se snaží všechny aplikace propojit, aby mezi sebou mohly spolupracovat. Jeho obsahem jsou jak grafické znázornění, tak data jednotlivých prvků.

U grafického znázornění modelu můžeme narazit na první zádrhel. Pokud vyexportujeme .ifc z jedné aplikace a importujeme do druhé, bude grafická podoba modelu zachována. Avšak ne již jeho editace. Prvek by měl zůstat správně zařazen do stejné kategorie, ale jeho úpravy budou omezeny na minimum. Každý program, ve kterém byl model vytvořen, pracuje na jiném principu modelování, proto není možné pomocí výměnného formátu přenést i chování prvků v jednotlivých aplikacích. Při přenesení modelu pomocí .ifc nezískáme tedy komplexně upravitelný model pro další práci. Model ve formátu .ifc nejčastěji využíváme jako prostorovou referenci.

Data modelu vyjadřují všechny informace, které jsme uvedli do modelu ke konkrétnímu prvku. Vzhledem k tomu, že každý modelovací program má vlastní datovou strukturu, může se stát, že některé atributy, které jsme vytvořili dodatečně mimo ty standardní, se nemusí vyexportovat. Pokud chceme vyexportovat i další atributy než ty, které se nám povedly, je potřeba je namapovat ručně. Ruční mapování je však náročné na znalost .ifc struktury a je lepší se poradit s někým, kdo dané problematice rozumí.

Vždy je nutné se předem rozhodnout, k jakému účelu budou BIM data sloužit (zda pro výstavbu, pozdější spravování pomocí FM apod.). Například při využívání FM je vhodná datová struktura COBie (Construction Operations Building information Exchange), což je vlastně výměna informací o budově, mezi realizací a její provozní fází v jejím životním cyklu.

Požadavek na předání modelu ve formátu .ifc neurčuje, jaká data mají být v modelu obsažena a jaká má být grafická podrobnost. K tomuto slouží např. Model View definitions (MVD).

U každého uživatele BIM modelu jsou různé požadavky na grafický vzhled a množství dat. Ne vždy je totiž vhodné exportovat kompletní model se všemi atributy. S velkým objemem dat a detailním modelem se pomaleji pracuje a je náročný na hardwarovou vybavenost. MVD je ukládáno do xml formátu (MVDXML) a definuje, které atributy jsou povoleny. Slouží také jako kontrola modelu.

Tento formát umožňuje:

  • Kontrolu atributů a jejich hodnot
  • Import a export dat do předpřipravených tabulek
  • Vyzývat uživatele k doplnění informací
  • Filtrovat části projektu (ZTI, VZT atd.)

Nejčastěji používané MVD pro export do .ifc:

  • IFC 2x3 Coordination View 2.0 – sdílení informací mezi hlavními profesemi, např pro předání stavební části modelu projektantu TZB pro další práci.
  • IFC4 Reference View – je určen pro využití jako externí reference a nepředpokládá se jejich zpětný export do výchozí aplikace, např. pro kontrolu kolizí, výkazy nebo pro simulaci výstavby.
  • IFC4 Design Transfer View – je určen pro všechny případy, kde se předpokládá další editace modelu. Obsahuje parametry z disciplín. Slouží např. pro předání modelu pro další práci nebo jako výstup k archivačním účelům
  • Existují i další verze. Každá z nich je určena pro určité potřeby a pracovní postup.

Pokud se naučíme formát .ifc a jeho definování správně využívat, může nám velmi pomáhat a stát se účinným nástrojem.

Software pro prohlížení IFC:

Na trhu je dostatek programů, které umožňují prohlížení ve formátu .ifc.

Některé jsou dostupné zdarma nebo po registraci nebo jsou placené. Placené verze umí mnohdy mnohem více, a to včetně připomínkování.

Za zmínku stojí např.:

Autodesk viewer

Univerzální on-line prohlížeč. Nestahuje se, ani se neinstaluje.

BIM Vision

Prohlížeč ifc. V základní verzi je zdarma (lze připojit jen 2 soubory najednou). Placená verze je mnohem šikovnější.

 
 
Reklama