Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
BIM - Informační model budovy

CDE – Common Data Environment

CDE – Common Data Environment je jediný zdroj informací, který určený ke shromažďování, správě a šíření informací pro všechny, kteří se podílí na projektu. Výhodou je usnadnění práce mezi jednotlivými týmy, definuje vždy jedinou platnou verzi informace, a tím zamezuje chybám, duplicitám a nedorozumění.

© AdobeStock
© AdobeStock

Informací v CDE mohou být dokumenty (2D dokumentace, 3D model, fotografie, texty, tabulky, naskenované dokumenty) a jejich vlastnosti a také veškerá korespondence a procesy s nimi spojené.

CDE sdružuje na jediném místě kompletní dokumenty daného projektu. Jeho definováním určíme základní charakteristiku a požadavky pro předávání, sdílení informačních modelů stavby, jejich archivace a pozdější správu stavby.

V zadání na CDE se definuje:

  • Základní požadavky na funkčnost
  • Technické řešení
  • Řízený přístup a certifikace
  • Bezpečnost
  • Možnost spolupráce s jinými systémy
  • Podpora jednotlivých formátů dokumentů
  • Podpora, možnosti funkčního rozšíření systému

Tento dokument zadavateli poskytne odborné informace, aby se mohl správně rozhodnout pro výběr CDE, jelikož tento systém by měl poté provázet stavbu během jejího životního cyklu. Poté se CDE stane jak archivem aktuální dokumentace, tak také správcovským nástrojem, přes který se budou aktualizovat všechny informace (včetně 3D modelu napojeného na doplňující negeometrická data) spojené s provozní fází objektu a dostupné 24 hodin denně.

Příkladem prostředí CDE je např.

Autodesk BIM 360 Docs

Autodesk BIM 360 Docs je cloudová služba Autodesku pro správu stavebních dokumentů. Uživatelům ve stavebním průmyslu poskytuje virtuální pracovní prostor, ve kterém mohou vytvářet, spravovat, připomínkovat a sdílet nejrůznější 2D a 3D typy projektových dokumentů, výkresů a modelů. BIM 360 Docs pomáhá šetřit čas a snižovat rizika a chyby při realizaci stavebních projektů.

Autodesk BIM 360 Design

Umožňuje distribuovaným projektovým týmům spolupracovat v reálném čase na sdílených modelech Revitu. Pomáhá projektovým týmům omezovat chyby a urychluje předání produktů. Je to cloudová služba pro online sdílení dat, projektovou spolupráci a správu dat, postavená na nové cloudové platformě BIM 360.

Trimble connect

Je to nový způsob spolupráce a sdílení informací o BIM projektech pro architekty, projektanty, generální dodavatele, investory i provozovatele staveb. Snižuje náklady, šetří čas a zvyšuje efektivnost mezioborové spolupráce.

 
 
Reklama