Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.


15.2.2005
Ing. Dagmar Kopačková

V areálu Výstaviště v Praze Holešovicích se konal od 9. do 11.2.2005 seriál stavebních výstav Pragotherm, Frigotherm, Pragoregula/Elexpo a nově Coneco Praha. Z vystavených exponátů jsme pro Vás vybrali informace o topných panelech s akumulací společnosti Mirava, novinky o zplynovacích kotlích na dřevo a dotacích na ně společnosti Atmos a novinky v nabídce plynových kotlů Protherm.

4.2.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Společnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" a pořádá doprovodný seminář v Praze a v Brně. Sešit projektanta doplněný o speciální CD bude k dispozici pouze na tomto semináři.

31.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

V únoru slaví 75 let Ing. Miroslav Kotrbatý, nositel Výroční topenářské ceny za rok 2004 za celoživotní projektovou, vývojovou, publikační, osvětovou a znaleckou činnost v oboru tepelné techniky.

31.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Následující článek byl přednesen jako příspěvek na konferenci TZB-2004 v rámci dne Nízkoenergetická výstavba 25.11.2004 na veletrhu Aqua-therm v Praze. Příspěvek upozorňuje na rostoucí náklady na zásobování vodou a tudíž rostoucí význam kvalifikovaných rozhodnutí v oblasti zdravotní techniky v relaci ke snižujícím se nárokům na energii na vytápění NED.

24.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Ve většině měst a obcí si lidé a firmy budou muset připlatit za dodávky pitné vody. Podle odhadů vodohospodářských společností se cena vodného a stočného zvýší zhruba o 6 %. Fixní náklady spojené s údržbou a provozem zařízení rostou, avšak vyfakturovaná spotřeba nikoliv a pokles spotřeby vody je tak paradoxně důvodem pro zvyšování ceny vody.

17.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Vzhledem k vysoké připravenosti projektů z oblasti čištění městských odpadních vod a kanalizací rozhodla Evropská komise o navýšení finančních prostředků pro rok 2004 na téměř dvojnásobek. Článek uvádí příklady projektů úspěšných, odmítnutých i připravovaných.

10.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Ing. Valentu znají nejen všichni topenáři, ale i plynaři, zdravotechnici a další odborníci v TZB, jeho znalosti stejně jako jeho praxe pronikají jednotlivými profesemi TZB. Je autorem bezpočtu odborných článků, Topenářské příručky, technických pravidel, představitelem Cechu instalatérů a topenářů, členem redakčního týmu řady časopisů.

28.11.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Zítra bude v pražské ZOO slavnostně otevřen nejnovější pavilon: Indonéská džungle. Jde vlastně o obrovský skleník: 1 900 m2, objem skleníku 16 000 m3, interiér s vysokými teplotami kolem 35 °C a relativní vlhkostí vzduchu až 90 %. Výtvarníci na čtyřech náročných expedicích načerpali inspiraci v pralesích k vytvoření monumentálního umělého deštného lesa pro Prahu. Řešení celé stavby se vyznačuje mnoha atypickými prvky a detaily.

15.11.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Přijímání úsporných opatření je reakcí na neustále se zvyšující ceny energií, řekl v rozhovoru pro TZB-info Ing. Artur Rodecker, ředitel společnosti Alpha-InnoTec, která se zabývá výrobou tepelných čerpadel patřících spolu s dalšími alternativními energetickými zdroji k prostředkům, díky nimž jsou úspory dosahovány.

15.11.2004
Ing. Dagmar Kopačková

Počet hygienických místností v domě nebo bytě stejně jako jejich vybavení by měl odpovídat standardu bydlení, rozloze obývaného prostoru a počtu osob v domácnosti. Při navrhování dispozičního uspořádání zařizovacích předmětů v hygienických místnostech je nutné dodržet alespoň minimální vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty, vzdálenosti od stěn a dodržovat průchozí uličky. Speciální požadavky jsou kladeny na koupelny pro handicapované.

7.10.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Ve Sbírce zákonů za měsíc září je v částce 175 rozeslané dne 24. září 2004 skupina vyhlášek, které se týkají odpadů a rovněž vyhláška, která uvádí podrobnosti pro zpětný odběr výrobků. Všechny vyhlášky jsou však jen změnami již platných předpisů.

4.9.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Připravovaný růst cen energií mnohokrát zvýšil hodnotu řešení úspor energií. Tradiční veletrh Aqua-therm nemohl být lépe načasován. Více se dozvíte v rozhovoru s Mgr. Drážďanským, zástupcem agentury Progres Partners Advertising s.r.o., pořadatele podzimního veletrhu AQUA-THERM Praha.

3.9.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Ve sbírce zákonů za měsíc srpen není uvedena žádná nová úprava, která by se bezprostředně týkala TZB. Dovolujeme si Vás však upozornit na nové vydání zákona o ochraně přírody, se kterým se můžete eventuelně setkat v rámci stavebního řízení.

4.8.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Měsíc červenec nepřinesl v legislativě mnoho změn. Oblasti TZB se týká jen vyhláška s podrobnostmi náležitostí energetického auditu a pravidla pro štítkování elektrických spotřebičů, např. i elektrických ohřívačů vody a klimajednotek.

5.7.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Nejdůležitější novinkou ve Sbírce zákonů za měsíc červen je úplné znění zákona o obecné bezpečnosti výrobků, který zajišťuje, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné. Z pohledu výrobků pro TZB je velmi důležité jeho vymezení vůči další platné legislativě, například zákonu o technických požadavcích na výrobky a zákonu o ochraně ovzduší.

15.6.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Zásobování požární vodou se musí v objektu řešit vždy, existuje-li v požárních úsecích stavebních objektů požární riziko. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být provedena i z hořlavých hmot a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory s požárním rizikem. 
 
Reklama