Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavosti z Ekologických veletrhů v Brně

V úterý 29. května otevřely brány Ekologické veletrhy - společný projekt 13.mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody a kanalizace a 13. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO na brněnském výstavišti.

TZB-info je v letošním roce mediálním partnerem Ekologických veletrhů poté, co jsme v minulých letech našli mnoho pro TZB-info zajímavých informací zejména na výstavě Vodovody a kanalizace (do r. 2005 se konala v Praze). Nutno říci, že propojení problematiky vodovodů a kanalizací a tvorby a ochrany životního prostředí je určitě smysluplný a životaschopný projekt. Již první den potvrdil, že cílovou skupinou těchto veletrhu je odborná veřejnost a státní správa.

Více informací k veletrhům naleznete ZDE.

ZAJÍMAVOSTI Z VÝSTAVIŠTĚ

1. Odpovědi na dotazy čtenářů TZB-info:

 • opakovaně se v dotazech čtenářů vyskytovala otázka jaká ČOV je vhodná pro chalupy a objekty s přerušovaným provozem. Na výstavě jsme našli následující odpověď - informace o čistírně AN 5-50 nám poskytl export manager Ing. Miloš Kadlec: společnost FORTEX-AGS a.s. nabízí anaerobně-aerobní domovní ČOV pro chaty a jiné objekty individuální rekreace, v případě dostatečného hydraulického spádu bez nároků na energii. Slouží pro čištění odpadních vod splaškového charakteru, nejvhodnější použití je pro bodové zdroje znečištění s velkou nepravidelností hydraulického i látkového zatížení (sezónní využití objektů). ČOV jsou vyráběny v typové řadě 7 velikostí, každá z nich se skládá z kompaktního kontejneru, rozděleného přepážkami na jednotlivé funkční prostory (usazovací část, dvoustupňový anaerobní biofiltr, aerobní biofiltr a štěrkopískový filtr, který je možno umístit i do samostatné nádrže). Pokud je ČOV osazena tak, že rozdíl přítoku a odtoku je cca 0,75 m hydraulického spádu, nemá ČOV žádné nároky na externí zdroj energie a pracuje pouze na gravitačním principu, opačném případě je odtok čistírny vybaven šachtou s malým čerpadlem na čistou vodu. Na odtoku z čistírny jsou garantovány hodnoty znečištění podle NV 61/2003 Sb.

 • S dalším dotazem čtenáře TZB-info "jaký vliv má na životnost ponorného čerpadla ve studni vypínání odběru vody pouze hadicovou koncovkou" nám odpověděl p. Petr Vacek z firmy WILO Praha s.r.o. jednoznačně, že negativní. Odběr vody by neměl trvale poklesnout pod 10% Qmax.

2. Tradiční součástí expozic jsou soutěže a veletržní slevy

 • U stánku WILO Praha s.r.o. můžete hrát o horské kolo, čerpadla WILO a řadu dalších cen a rovněž získat informace k Akci WILO 2007 - čerpací technika za mimořádné ceny.

 • Marley ČR, s. r. o., dodavatel stavebních materiálů pro střechy, odvodnění a dešťovou vodu, v současnosti rozšiřuje zejména sortiment pro nakládání s dešťovou vodou. Jako novinku představuje akumulační nádrže s příslušenstvím (filtrace, čerpání), drenáže a drenážní šachty. Na obr. 1: vpravo Ing. Martina Černá.

 • K+H čerpací technika s.r.o. v rámci akce, která trvá od 1.4. do 31.10.2007 nabízí kalová, drenážní a ponorná čerpadla. Ing.Peter Svobodník z oddělení marketingu nám rovněž představil vystavené horizontální vícestupňové nerezová čerpadla řady TPH, která jsou vhodná pro přepravu čistých a mírně znečištěných kapalin, zbavených přimísenin abrasivního charakteru. Čerpadla jsou určena do průmyslu na čerpání demineralizovaných, čířených a kyselých vod, chladících medií a sanitačních roztoků, ve vodárenství a energetice jako oběhová čerpadla tepelných okruhů, potravinářství a okrajově i v chemickém průmyslu.

3. Zajímavosti z aktuální legislativy:

 • rekapitulaci povinností souvisejících s povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle Vodního zákona č.254/2001 Sb. nabízí velmi přehledně následující tabulka Ministerstva zemědělství:

  (K 1.1.2008 zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před 1.1.2002. Povolení vydaná po 1.lednu 2002 platí i nadále. O prodloužení je nutné požádat do 1.7.2007. Kdo povolení nemá a odpadní vody přesto vypouští ze svých nemovitostí do vod povrchových (řeka, potok) nebo podzemních (přes půdní vrstvy), měl by o povolení požádat na příslušném vodoprávním úřadě. Pokud není v obci obecní kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí žumpy, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod.
  Povolení není třeba pro žumpu (není vodním dílem) a v případě jakéhokoliv napojení na kanalizaci, ať už kanalizační přípojkou nebo zaústěním septiku či domovní čistírny do ní. Vždy je ale nutná dohoda s majitelem kanalizace, který stanoví podmínky k vypouštění do kanalizace).
  podrobně celá problematika viz: www.ochranavod.cz

 • v rámci doprovodného programu přednášel rovněž Ing.Vladimír Chaloupka z Ministerstva zemědělství ČR, předseda výkladové komise k zákonu o vodovodech a kanalizacích a člen autorského kolektivu tohoto zákona s související legislativy. Přednášku "Novela zákona o vodovodech a kanalizacích a nové související předpisy" přineseme na TZB-info v samostatném článku. Kromě samotné novely zákona č.274/2001 Sb. budou vysvětlena opatření obecné povahy, novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro výpočet vodného a stočného.
 
 
Reklama