Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Významný krok k lepším servisním službám

Praktická učebna nového školícího centra JUNKERS je vybavena kompletním sortimentem výrobků Junkers prodávaných v ČR, včetně starších spotřebičů. Všechny kotle lze testovat v provozu na 6 plně vybavených zkušebních stolicích. Teoretická učebna je vybavena nejmodernější technikou pro interaktivní výuku.

Obchodní zastoupení značky Junkers v ČR připravilo 7.září 2007 v novém školícím středisku v Praze Hodkovičkách den otevřených dveří.

Nové prostory nahradily dřívější areál v Říčanech a velmi důležitým kritériem pro volbu místa byla dobrá dopravní dostupnost. Cílem bylo zároveň nové prostory vybavit nejen účelně, ale také moderně.

Důkazem je například rozdělení prostor. Plocha školícího střediska byla navýšena o 40% na 220 m2 s kapacitou až 30 míst na jedno školení a během školení je možno využít špičkově vybavenou přednáškovou místnost, praktickou učebnu s kompletním sortimentem výrobků Junkers včetně starších spotřebičů s možností plného provozu na 6 zkušebních stolicích.

V předsálí je i místo pro příjemné posezení, které ke školení určitě patří. Nezávazné povídání u dobré kávy jistě výměnu praktických zkušeností podpoří.

 

Ing. Luboš Morávek, vedoucí divize řekl po krátkém úvodu a uvítání:

"Nové školící středisko je prvním střediskem Junkers na světě vybaveným podle nového konceptu a jsme rádi, že Vám můžeme představit nejen nové možnosti, ale i tým, který se vzdělávání věnuje. Cílem celého projektu je vyškolení servisních techniků tak, aby byly schopni co nejrychleji a nejefektivněji uvést kotle do provozu, případně opravit, pokud se náhodou něco stane. Máme připraveno několik modelů školení a jsme připraveni se věnovat i projektantům a obchodním partnerům."

V týmu, který představil možnosti byl P. Pól - vedoucí technického oddělení, p. Lánička, který je zodpovědný za školící středisko a školení, p. Kvasnička, který zajišťuje poradenský servis zejména pro projektanty a p. Valena - servisní technik.


Z přednášky p. Valeny:

 • hledání místa pro nové školící středisko nebylo úplně jednoduché, žádali jsme dobrou dostupnost, parkování, určitou velikost a zároveň prostor s přípojkou vody, plynu a možností odkouření pro 6 funkčních stolic.
 • stavební práce při budování střediska byly rozsáhlé. Bourali jsme příčky, stavěli nové, zazdívali okna, nezůstal kámen na kameni.
 • v únoru jsme měli hotové středisko a mohli jsme se připravovat na školení v teoretické i praktické učebně.


 • Udělali jsme plán školení a mohli jsme začít. V současné chvíli máme za sebou již 4 základní školení a školení na novinky.
 • co se týká kapacity, jedná se o 1500-2000 účastníků/rok, průměrně 150 kurzů/rok, ideálně po 12 účastnících, aby vyšli 2 servisní technici na zkušební stolici a máme připraveno 6 druhů školení:
  • základní, které trvá 4 dny a je určeno pro techniky, kteří začínají se servisem nebo začínají se značkou JUNKERS.
  • plynové kotle konvenční, kde se školí zejména novinky, doplnění ke starším typům kotlů apod.
  • plynové kotle kondenzační - nové trendy
  • stacionární kotle nad 50 kW - je jich méně, ale školení je neméně důležité.
  • regulace - nedílná součást kotlů a školení je rozsáhlé, ať už se jedná o specifické regulace jednotlivých kotlů nebo obecné souvislosti a zásady.
  • regenerativní technika (soláry...)
 • pro potřeby výuky byly rozšířeny také prezentační možnosti, které umožní efektivnější výuku. Teoretická učebna je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou umožňující interaktivní formy výuky tzv. SMART Board. Ten kombinuje výhody projekční plochy, bílé popisovatelé tabule a dotykové obrazovky. Tato forma výuky nám umožní lepší a bezprostřední možnosti testování teoretických i praktických znalostí mechaniků již v průběhu školení. Dále je učebna vybavena například kamerou, která vybraný detail reálné součástky snímá a promítá na tabuly. Všichni účastníci tedy vidí zároveň s výkladem důležitou část.
 • Účastníci po absolvování kurzu a závěrečného testu obdrží průkaz, kterým se mohou prezentovat u zákazníka. Průkaz má omezenou platnost, což vybízí techniky k trvalému obnovování a doplňování znalostí. Pro firmy je vydáváno Osvědčení, které je pro zákazníka signálem, že firma může s výrobky Junkers pracovat, umí je montovat a opravovat.
 • Účastníci školení jsou vybaveni podle přání technickými podklady v elektronické nebo papírové podobě.
 • pro servisní techniky je připraven extranet, kde jsou umístěny důležité podklady, technické informace, informace o novinkách, o školícím středisku. V průběhu několika dnů bude možné se prostřednictvím extranetu i hlásit na školení, nový systém přihlášek bude tak funkční již na připravovaný podzimní běh kurzů.

V rámci prezentace nového školícího střediska jsme navštívili i novou kotelnu pro objekt, ve kterém je školící středisko umístěno a která je vybavena nepřímo ohřívaným zásobníkem teplé vody a kaskádou závěsných kondenzačních kotlů a novým odkouřením, vše samozřejmě značky Junkers. Je zde použita regulace TA 270 podle venkovní teploty, v tomto provedení je první model, který řídí ohřev zásobníku, dalších až 10 modulů řídí topné okruhy. Jiný typ regulace TA 300, umožňuje řídit až 10 zásobníků a 10 topných okruhů. Tato regulace je pak vhodná například pro činžovní domy.


Nové školící středisko je připraveno přispět nejen svým moderním vzhledem, ale především vybavením k úplné spokojenosti účastníků a současně i prezentaci nového image značky Junkers.

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.