Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tomáš Buzrla: Vývoj a výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů považujeme za prioritu

Rozhovor s Ing. Tomášem Buzrlou, předsedou představenstva společnosti Energy 21 a.s., o výstavbě solárních elektráren.

TZB-info: Na 31.8.2007 jste plánovali dokončení solární elektrárny v Jaroslavicích na Znojemsku. Jaké jsou její parametry a návratnost s ohledem na investiční náklady?

Kvůli administrativním průtahům se musel odložit o 14 dnů počátek výstavby v Jaroslavicích, tudíž její dokončení je v plánu v polovině září. Instalovaný výkon bude 0,9 MW a návratnost do sedmi roků od uvedení do provozu.

Lze srovnávat tento právě dokončovaný projekt s dalšími v Božicích a Vojkovicích, které plánujete do konce roku 2007 realizovat?

Ano, naše projekty v letošním roce jsou v podstatě všechny totožné. Je použita stejná technologie a také postup realizace.

TZB-info: S jakým koeficientem využití počítáte a jak se díváte na názory, že problémem solárních elektráren je nesplnitelnost důležité vlastnosti pro energetický dispečink - predikovatelnost výroby daného zdroje?

Na první část otázky nemohu odpovědět, neboť přesně nevím, co považujete za koeficient využití. Každopádně námi předpokládaný výnos zařízení v kalendářním roce bude cca 1 090 000 kWh. Dle mého názoru predikovatelnost výroby daného zdroje je docela dost "čitelná" z dlouhodobých měření sluneční intenzity v dané lokalitě. Co potom např. vodní či větrné elektrárny?

TZB-info: Využíváte při realizaci těchto projektů dotací? Jak se díváte na otázku financování výzkumu vývoje využívání obnovitelných zdrojů?

Všechny naše projekty jsou koncipovány tak, aby byly životaschopné i bez získání dotace. Samozřejmě jsme na některé podali žádost o dotace a budeme rádi, když ji získáme. Vývoj a výzkum v oblasti OZ považujeme za prioritu a jenom maximalizací výdajů do této oblasti může v budoucnu cena technologie klesat.

TZB-info: S jakou reakcí u obcí a s jakými nejčastějšími dotazy se setkáváte při výběru lokality pro stavbu elektrárny?

Většinou jsou reakce kladné a snažíme se s občany diskutovat a odpovídat na jejich otázky. Mezi nejčastěji kladené dotazy patří např. zda jsou fotovoltaické elektrárny hlučné, zda může elektrický proud někomu ublížit, zda nebudou fotovoltaické moduly oslňovat občany a další.

Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama