Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.


6.7.2010
Fronius Česká republika s.r.o., Ing. Dagmar Kopačková z tiskových materiálů Fronius

Fronius nabízí širokou škálu všech typů a výkonnostních tříd zařízení pro fotovoltaiku. Nejdůležitější je vysoká spolehlivost produktů pro domácnosti a pro střesní fotovoltaické panely. Cíl 2010 pro solární měniče - budování vedoucí pozice na trhu v ČR.

26.6.2010
Ing. Dagmar Kopačková

V rámci očekávaného vývoje nedojde pravděpodobně ke změně celkových úhrnů srážek, ale může se až dramaticky měnit jejich distribuce v průběhu roku i v meziročním srovnání, zaznělo mimo jiné na slavnostním setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2010.

14.6.2010
Ing. Dagmar Kopačková

Novela vodního zákona (novela zákona o vodách) bude účinná od 1.8.2010 a obsahuje řadu novinek. Aktuální témata: žumpy, ČOV pouze na ohlášení, vypouštění odpadních vod z malých ČOV vsakováním přes půdní vrstvu do podzemních vod, srážkové vody, posudek hydrogeologa, zůstatkový průtok ve vodních tocích.

1.3.2010
Ing. Dagmar Kopačková

Cena vody v roce 2010 opět vzrostla. Častým důvodem jsou nutné investice a samozřejmě navýšení DPH. Evropský parlament s konstatováním, že by v EU by mohlo být ušetřeno 40 % spotřebované vody, navrhuje řadu opatření pro úspory, jedním z nich je i motivace vyšší cenou.

21.12.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení

13.4.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Zpracovatel hodnocení ENB potřebuje znát množství teplé vody na základě referenční potřeby (zpravidla během roku), dále účinnost distribuce a účinnost zdroje a teplotu vody. Nejvíce problematický je volný údaj množství teplé vody.

30.3.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Revize ČSN 73 6660 bude připravena až po vydání celé ČSN 806. Revidovaná ČSN 73 6660 bude tvořit zbytkovou normu. Článek dále přináší zajímavosti ze sortimentu Kemper, Glynwed, Grundfos a HL, tj. novinky ve vodovodních armaturách, hospodaření s dešťovou vodou, desinfekci vody a kanalizačních armatur.

23.2.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Na každornočním semináři STP tentokrát zazní např. potřeba vody v hodnocení energetické náročnosti budov, připravovaná novela vyhlášky 148/2007 Sb., energetická náročnost termodesinfekce, úspory termostatickými bateriemi, riziko a požadavky při využívání dešťových vod, nové normy pro vnitřní plynovody.

5.7.2008
Redakce TZB-info, Ing. Dagmar Kopačková, Bc.Pavel Mazura, foto Jitka Kabelová

Na stránkách TZB-info jsme Vás i letos zvali na TZB Houštecký cyklomaraton, který se konal tradičně na přelomu školního roku a začátku prázdnin, tentokrát v sobotu 28.6.2008.

17.3.2008
Ing. Dagmar Kopačková

Seminář, který se koná tradičně na sklonku zimy přinesl mnoho zajímavých postřehů, některé z nich Vám přinášíme. Jedná se o výběr ze zvukového záznamu přednášek a diskuse. Díl I. jsou poznámky k přednášce k nové normě na výpočet vnitřních vodovodů.

21.1.2008
Ing. Dagmar Kopačková

Průměrná cena vodného a stočného se v Česku nyní pohybuje okolo 50 Kč/m3. Odhaduje se, že se cena opět podle lokality zvýší o 5-10%. Již tradičně se začátkem roku u tohoto tématu zastavujeme.

7.1.2008
Ing. Dagmar Kopačková z informací Ministerstva zemědělství ČR

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít pro takovou činnost povolení. Článek je jen připomenutím pravidel, která stanovuje zákon z r.2003 a která jsme popisovali v samostatných článcích od r. 2004.

7.12.2007
Geberit spol. s r.o., Ing. Dagmar Kopačková

Předstěnové instalace umožňují uvolnění půdorysu hygienických zařízení, protože v přizdívkách nebo sádrokartonových kontrukcích lze vést i připojovací potrubí o průměru 110 mm nadúrovní podlahy do vzdálenosti až 4 m. Závěsná záchodová mísa tedy nemusí být umístěna blízko svislého odpadu a na jedno kanalizační připojovací potrubí vedené nad podlahou je možné připojit ivíce zařizovacích předmětů.

5.11.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Euroklíč, který v mnoha evropských zemích pomáhá handicapovaným ulehčit život, se stal v průběhu let v Česku fatou morgánou. Postižení o něm sice slyšeli, ale málokdo ho viděl na vlastní oči. Zámků, k nimž by euroklíč pasoval, je totiž v současné době u nás pouze třicet. 
 
Reklama