Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.


26.5.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Konference Vytápění Třeboň se v letošním roce těší velkému zájmu účastníků i firem. V programu se mísí přednášky se závěry výzkumů s konkrétními poznatky z praxe a konference tak může splnit svůj úkol, skloubit teorii s realitou. Partneři představují celou řadu novinek a aktuálních trendů.

14.5.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Pro úspory energie nestačí stavět úsporné domy, musíme znát hodnotu energie a budovy energeticky úsporně používat. Projekt ukazuje studentům hodnotu kilowatthodiny vyrobené vlastními silami a tím vede k zamyšlení, jak mizivé schopnosti má člověk, když chce nahradit rozmařilou spotřebu energie.

24.4.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V závěru roku 2010 se konalo slavnostní setkání účastníků realizace úpravy výroby a distribuce teplé vody v objektu domova seniorů v Brně-Lesné, které díky výsledkům - snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody - může sloužit jako ideální vzorový projekt.

18.4.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.

21.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.

14.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).

12.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Energetické štítky představují velmi efektivní nástroj zvyšování energetické účinnosti elektrospotřebičů na trhu a umožňují jednoduše porovnat provozní spotřebu jednotlivých modelů. Nové štítky pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace budou povinností od 30.11.2011, pro pračky a myčky od 20.12.2011.

24.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.

10.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Spotřeba vody v roce 2009 výrazně poklesla. Cena vody v ČR v 2011 je už v některých regionech stejná jako v Německu. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo v r. 2009 při kontrolách pokutu za špatně kalkulovanou cenu vodného a stočného. Zdražení se nevyhneme.

6.12.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Nelze říci univerzální optimální cenu vody. V cenách jsou značné rozdíly, ale zvýšení ceny je nutné, vodné a stočné musí zajistit finance na obnovu infrastruktury a provoz. Někde dojde ke skokovému zdražení.

18.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

"Zelená úsporám neskočila, kontrolami právě začala," řekl Ing. Vlk ze SFŽP a pokračoval: "Například v případě žádosti výměny kotle z pevných paliv na biomasu SFŽP může požadovat další dokladování – tj. doklad původního zdroje, doklady o nákupu paliva apod. Budeme dále požadovat přepočet na emise CO2."

9.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.

5.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Zdeněk Vrána, Betosan s.r.o.

Možnosti pro rychlou opravu jsou v zásadě dvě. Plastmalty resp. plastbetony, jejichž pojivem je epoxidová pryskyřice, která umožňuje rychlost aplikace a následného zatížení konstrukce, nebo speciální maltoviny se speciálními druhy cementů, které zkracují jednotlivé technologické kroky na minimum.

25.10.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou. 
 
Reklama