celostátní linky
Psychologická poradenská
linka MV:
974 834 688

Povodňová linka MŽP:
267 122 998


evakuační zavazadlo
 • Základní potraviny
 • Doklady, peníze, cennosti
 • Hygienické potřeby a léky
 • Telefon, rádio + baterie
 • Přenosná svítilna, nůž, zápalky

Dotační programy MŽP na pomoc po povodních 2013

 • Program na výměnu kotlů je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám
 • Rychlá pomoc pro obce zasažené povodněmi v roce 2013

Pomoc ministerstva zdravotnictví v oblastech zasažených povodněmi 2013

 • Obnova studní – MZ zajistí bezplatné testování vody
 • Komáři – likvidace bude hrazena z prostředků vyčleněných na odstraňování škod
 • Odvody na zdravotní pojištění – výzva pojišťovnám

Ministerstvo financí k povodním 2013

Voda, kanalizace

Vzduchotechnika, klimatizace

Stavba

Finance

Firemní řešenízdroj: prezentace Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad, konference Voda v krajině

Nový dotační program na budování závlah, stavbu a obnovu rybníků

12.9.2016 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Celkově má do roku 2022 na boj se suchem stát připraveno 28 miliard korun Kč. Zadržení vody v krajině je nejlepší způsob ochrany před suchem i povodněmi, ale způsobů jak pomoci krajině, půdě a vodě, tj. sami sobě, je celá řada.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 20.09.2016 22:24
Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňové varovné systémy

15.6.2016
MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP, která podpoří projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných protipovodňových systémů a digitální povodňové plány. Žádosti mohou zájemci z řad příspěvkových organizací podávat od 1.7. do 31.8.2016. Připraveno je 150 milionů Kč.
starší zprávy >>>

  Jak zabránit zatopení sklepa a následným škodám? Využijte zpětné klapky

  14.6.2016 | Nicoll Česká republika, s.r.o.
  Přívalové deště jsou v letním období, kdy se horké dny střídají s bouřkami, běžnou skutečností. Jak ale zabránit zatopení sklepa a následným škodám? Jedním z účinných pomocníků jsou zpětné klapky. Ty se instalují v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí.

  Plány ČR pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací

  21.1.2016 | Hana Marková
  Naše vláda schválila tři klíčové koncepční dokumenty – plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. MŽP je vydá opatřením obecné povahy a budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.

  Technologie taženého bednění se uplatnila na vodním díle Mšeno

  16.7.2015 | Českomoravský beton, a.s.
  Systém pro zachycení povodňových vod chrání město Jablonec nad Nisou. V roce 2014 byla dokončena opatření na vodním díle Mšeno, jež zvýšila retenční účinnost systému. Ten nyní zvládne až 10 000letou vodu. Pro systém skrytý z velké části pod povrchem země byly využity moderní technologie, při betonáži revizní šachty se například uplatnila metoda posuvného, tzv. taženého bednění.

  Největší přehrady a vodní elektrárny v České republice

  9.11.2014 | ČTK, redakce
  Přinášíme přehled největších přehrad v ČR k 60. výročí otevření Slapské přehrady na Vltavě 7. listopadu 1954. Uvádíme žebříčky přehrad podle rozlohy, objemu vody a výkonu vodní elektrárny. Nejrozlehlejší přehradou je Lipno, nejvíc vody je v Orlíku.

  Dobrá rada (V): sanační omítky pro dokonalé řešení vlhkosti

  11.6.2014 | KM Beta, a.s.
  Opakující se záplavy pravidelně testují naše stavby a jejich schopnost odolávat velké vodě. Pokud váš dům trpí nadměrnou vlhkostí, určitě oceníte speciální sanační omítky Profisan.

  Aktuální dotační výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

  26.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s., Euroforum Group, a.s.
  V rámci této výzvy budou podpořeny oblasti: 1.1 Snížení znečištění vod, resp. 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

  Vlhkost v izolaci po zatopení povodňovou vodou

  23.10.2013 | Divize Isover
  Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Je známo, že tepelné izolace plní svoji funkci pouze tehdy, jsou-li suché. V dnešních dnech se v souvislosti s důsledky povodní vyskytlo množství dotazů, co se stane s vláknitou izolací, je-li vystavena působení kapalné vlhkosti, například zatopením zařízení povodňovou vodou.
  Povodně v Praze

  Co s izolací po povodních?

  16.10.2013 | Divize Isover
  Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Měli jste zaplavenou podlahu nebo dokonce i fasádu? Co se stane s tepelnou izolací, je-li zaplavena povodňovou vodou? Jak se změní vlastnosti izolace?

  Nové sanační omítky KM BETA se uplatní i při rekonstrukci zaplavených domů

  23.9.2013 | KM Beta, a.s.
  KM BETA, jeden z největších ryze českých výrobců omítkových a maltových směsí, přichází se sanačním systémem Profisan. Omítku Profisan lze nanášet i na nevysušené zdivo s vysokou vlhkostí a silným zasolením. Profisan odvádí vlhkost ze zdiva ve formě vodních par, a díky tomu i vyšší rychlostí.

  Zpětné klapky pomohou zabránit zatopení vašeho domu

  25.6.2013 | GLYNWED s.r.o.
  Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.
  Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům JaP-Jacina

  Povodňový informační systém v ochraně před povodněmi

  23.6.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
  Zpracování digitálních povodňových plánů se věnuje metodika odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů z roku 2009 dostupná na www.povis.cz.

  Pomoc při finálním dosoušení a v boji proti plísním

  19.6.2013 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
  Vysušení prostor je alfou a omegou pro úspěšné zvládnutí popovodňových následků. Po počátečním radikálním vysušení prostor pomocí výkonných elektrických vysoušečů je vhodné použít další pomocníky pro snížení vlhkosti a v boji proti plísním. V takových případech vám pomůže Ceresit STOP PLÍSNI, který plísně spolehlivě eliminuje.

  Povodně 2013 - rady a doporučení

  7.6.2013 | Realsan Group, SE
  Je nám líto, pokud i Vás postihla tato živelná pohroma, a rádi bychom Vám pomohli v oblasti, které troufáme si říci, dobře rozumíme – v oblasti sanace vlhkého zdiva. Největší škody zaznamenáváme například z podcenění kondenzační vlhkosti, nevhodné skladby podlah, případně v důsledku nevhodného ošetření protiplísňovými přípravky, které působí větší zasolení zdiva.

  Tradiční český výrobce kotlů na biomasu značky VERNER pomáhá po letošních povodních

  6.6.2013 | VERNER a. s.
  Zákazníkům, kteří prokáží, že mají trvalé bydliště v postižené oblasti, nabízíme zprovoznění poškozeného kotle značky VERNER pouze za nákladovou cenu a to jak na potřebné náhradní díly, tak i na práci našich servisních specialistů.

  Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

  5.6.2013
  Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší a na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
  Zajištění protipovodňových opatření v ČR

  Zajištění protipovodňových opatření v ČR

  12.5.2013 | Exponex, s. r. o.
  Povodně na našem území způsobily za posledních 15 let škody za více než 174 mld. Kč a došlo při nich ke ztrátě 123 životů. V programech na odstraňování povodňových škod z minulých let bylo z prostředků na dotace MZe vynaloženo cca 9 985 mil. Kč na odstraňování škod na vodohospodářském majetku a 1 830 mil. Kč na odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací.
  Protipovodňové a protipožární vrata pro Národní divadlo

  JaP-Jacina – protipovodňová vrata a zábrany

  23.3.2013 | JaP-Jacina, s.r.o.
  Výhodou těchto vrat a uzávěrů je jejich použitelnost jako standardních vrat pro normální uzavření, případně uzamčení prostoru. Dále pak možnost automatického provozu nejen při otevírání a zavírání, ale také při detekci a následném nafukování těsnění i dlouhodobém udržování vodotěsnosti.
  Speciální vrata pro ochranu majetku před vodou a ohněm

  Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům

  15.3.2013 | J.A.P. spol. s r.o.
  Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.

  další články

  Projekty 2017

   
   

  Aktuální články na ESTAV.czPraha znovu pořídí změnu územního plánu pro metro DCo připravit před pokládkou dřevěné podlahyPovrchová úprava kašírování neboli laminování, olepování, potahování