celostátní linky
Psychologická poradenská
linka MV:
974 834 688

Povodňová linka MŽP:
267 122 998


evakuační zavazadlo
 • Základní potraviny
 • Doklady, peníze, cennosti
 • Hygienické potřeby a léky
 • Telefon, rádio + baterie
 • Přenosná svítilna, nůž, zápalky

Dotační programy MŽP na pomoc po povodních 2013

 • Program na výměnu kotlů je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám
 • Rychlá pomoc pro obce zasažené povodněmi v roce 2013

Pomoc ministerstva zdravotnictví v oblastech zasažených povodněmi 2013

 • Obnova studní – MZ zajistí bezplatné testování vody
 • Komáři – likvidace bude hrazena z prostředků vyčleněných na odstraňování škod
 • Odvody na zdravotní pojištění – výzva pojišťovnám

Ministerstvo financí k povodním 2013

Voda, kanalizace

Vzduchotechnika, klimatizace

Stavba

Finance

Firemní řešenízdroj: prezentace Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad, konference Voda v krajině

Nový dotační program na budování závlah, stavbu a obnovu rybníků

12.9.2016 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Celkově má do roku 2022 na boj se suchem stát připraveno 28 miliard korun Kč. Zadržení vody v krajině je nejlepší způsob ochrany před suchem i povodněmi, ale způsobů jak pomoci krajině, půdě a vodě, tj. sami sobě, je celá řada.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 20.09.2016 22:24
Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňové varovné systémy

15.6.2016
MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP, která podpoří projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných protipovodňových systémů a digitální povodňové plány. Žádosti mohou zájemci z řad příspěvkových organizací podávat od 1.7. do 31.8.2016. Připraveno je 150 milionů Kč.
starší zprávy >>>

  Jak zabránit zatopení sklepa a následným škodám? Využijte zpětné klapky

  14.6.2016 | Nicoll Česká republika, s.r.o.
  Přívalové deště jsou v letním období, kdy se horké dny střídají s bouřkami, běžnou skutečností. Jak ale zabránit zatopení sklepa a následným škodám? Jedním z účinných pomocníků jsou zpětné klapky. Ty se instalují v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí.

  Plány ČR pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací

  21.1.2016 | Hana Marková
  Naše vláda schválila tři klíčové koncepční dokumenty – plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. MŽP je vydá opatřením obecné povahy a budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.

  Technologie taženého bednění se uplatnila na vodním díle Mšeno

  16.7.2015 | Českomoravský beton, a.s.
  Systém pro zachycení povodňových vod chrání město Jablonec nad Nisou. V roce 2014 byla dokončena opatření na vodním díle Mšeno, jež zvýšila retenční účinnost systému. Ten nyní zvládne až 10 000letou vodu. Pro systém skrytý z velké části pod povrchem země byly využity moderní technologie, při betonáži revizní šachty se například uplatnila metoda posuvného, tzv. taženého bednění.

  Největší přehrady a vodní elektrárny v České republice

  9.11.2014 | ČTK, redakce
  Přinášíme přehled největších přehrad v ČR k 60. výročí otevření Slapské přehrady na Vltavě 7. listopadu 1954. Uvádíme žebříčky přehrad podle rozlohy, objemu vody a výkonu vodní elektrárny. Nejrozlehlejší přehradou je Lipno, nejvíc vody je v Orlíku.

  Dobrá rada (V): sanační omítky pro dokonalé řešení vlhkosti

  11.6.2014 | KM Beta, a.s.
  Opakující se záplavy pravidelně testují naše stavby a jejich schopnost odolávat velké vodě. Pokud váš dům trpí nadměrnou vlhkostí, určitě oceníte speciální sanační omítky Profisan.

  Aktuální dotační výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

  26.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s., Euroforum Group, a.s.
  V rámci této výzvy budou podpořeny oblasti: 1.1 Snížení znečištění vod, resp. 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

  Vlhkost v izolaci po zatopení povodňovou vodou

  23.10.2013 | Divize Isover
  Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Je známo, že tepelné izolace plní svoji funkci pouze tehdy, jsou-li suché. V dnešních dnech se v souvislosti s důsledky povodní vyskytlo množství dotazů, co se stane s vláknitou izolací, je-li vystavena působení kapalné vlhkosti, například zatopením zařízení povodňovou vodou.
  Povodně v Praze

  Co s izolací po povodních?

  16.10.2013 | Divize Isover
  Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Měli jste zaplavenou podlahu nebo dokonce i fasádu? Co se stane s tepelnou izolací, je-li zaplavena povodňovou vodou? Jak se změní vlastnosti izolace?

  Nové sanační omítky KM BETA se uplatní i při rekonstrukci zaplavených domů

  23.9.2013 | KM Beta, a.s.
  KM BETA, jeden z největších ryze českých výrobců omítkových a maltových směsí, přichází se sanačním systémem Profisan. Omítku Profisan lze nanášet i na nevysušené zdivo s vysokou vlhkostí a silným zasolením. Profisan odvádí vlhkost ze zdiva ve formě vodních par, a díky tomu i vyšší rychlostí.

  Zpětné klapky pomohou zabránit zatopení vašeho domu

  25.6.2013 | GLYNWED s.r.o.
  Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.
  Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům JaP-Jacina

  Povodňový informační systém v ochraně před povodněmi

  23.6.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
  Zpracování digitálních povodňových plánů se věnuje metodika odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů z roku 2009 dostupná na www.povis.cz.

  Pomoc při finálním dosoušení a v boji proti plísním

  19.6.2013 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
  Vysušení prostor je alfou a omegou pro úspěšné zvládnutí popovodňových následků. Po počátečním radikálním vysušení prostor pomocí výkonných elektrických vysoušečů je vhodné použít další pomocníky pro snížení vlhkosti a v boji proti plísním. V takových případech vám pomůže Ceresit STOP PLÍSNI, který plísně spolehlivě eliminuje.

  Povodně 2013 - rady a doporučení

  7.6.2013 | Realsan Group, SE
  Je nám líto, pokud i Vás postihla tato živelná pohroma, a rádi bychom Vám pomohli v oblasti, které troufáme si říci, dobře rozumíme – v oblasti sanace vlhkého zdiva. Největší škody zaznamenáváme například z podcenění kondenzační vlhkosti, nevhodné skladby podlah, případně v důsledku nevhodného ošetření protiplísňovými přípravky, které působí větší zasolení zdiva.

  Tradiční český výrobce kotlů na biomasu značky VERNER pomáhá po letošních povodních

  6.6.2013 | VERNER a. s.
  Zákazníkům, kteří prokáží, že mají trvalé bydliště v postižené oblasti, nabízíme zprovoznění poškozeného kotle značky VERNER pouze za nákladovou cenu a to jak na potřebné náhradní díly, tak i na práci našich servisních specialistů.

  Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

  5.6.2013
  Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší a na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
  Zajištění protipovodňových opatření v ČR

  Zajištění protipovodňových opatření v ČR

  12.5.2013 | Exponex, s. r. o.
  Povodně na našem území způsobily za posledních 15 let škody za více než 174 mld. Kč a došlo při nich ke ztrátě 123 životů. V programech na odstraňování povodňových škod z minulých let bylo z prostředků na dotace MZe vynaloženo cca 9 985 mil. Kč na odstraňování škod na vodohospodářském majetku a 1 830 mil. Kč na odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací.
  Protipovodňové a protipožární vrata pro Národní divadlo

  JaP-Jacina – protipovodňová vrata a zábrany

  23.3.2013 | JaP-Jacina, s.r.o.
  Výhodou těchto vrat a uzávěrů je jejich použitelnost jako standardních vrat pro normální uzavření, případně uzamčení prostoru. Dále pak možnost automatického provozu nejen při otevírání a zavírání, ale také při detekci a následném nafukování těsnění i dlouhodobém udržování vodotěsnosti.
  Speciální vrata pro ochranu majetku před vodou a ohněm

  Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům

  15.3.2013 | J.A.P. spol. s r.o.
  Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.

  další články

  Projekty 2017

   
   

  Aktuální články na ESTAV.czBrno vybuduje dva domovy pro seniory s pečovatelskou službou s 90 bytyJak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovyPojištění zahradního domkuM2C získal licenci a certifikaci na letecké činnosti bezpilotních dronů