Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborný seminář TZB-info: Základní principy, aspekty a východiska efektivní ochrany měkkých cílů

Odborný seminář navazuje na velmi aktuální problematiku ochrany měkkých cílů. Formát školení je rozdělen do tří oblastí, kdy vás zkušený lektor seznámí se základy ochrany měkkých cílů včetně prevence a připravenosti až po detailní představení nových nouzových postupů pro případ mimořádných událostí. Součástí prezentace jsou instruktážní a výuková videa s důrazem na aplikaci výše získaných poznatků i rozbor reálných i modelových situací. Seminář je určen vlastníkům nemovitostí, facility manažerům, a pro všechny zájemce o problematiku efektivní ochrany měkkých cílů.

Foto © xy, Fotolia.com
 • Termín: úterý 21. 5. 2024, čas 9–16 hod
 • Cena kurzu: 6.000,- Kč bez DPH (součástí vložného je občerstvení po celý den a certifikát o absolvování kurzu)
 • Lektor: Mgr. Pavel Krčílek
 • Místo konání: redakce TZB-info, Křenova 438/3, Praha 6 – Petřiny
 • ON-LINE PŘIHLÁŠKA na konci článku

Obsah kurzu

 1. část – ochrana měkkých cílů (úvod do problematiky)
  Pojmové vymezení
  Geneze bezpečnostní problematiky a základní principy ochrany měkkých cílů
  Převedení konceptu do praxe (teorie vs. praxe)
 2. část – prevence a zodolnění
  Principy zabezpečení a bezpečnostní dokumentace
  Bezpečnostní diagnostika měkkého cíle
  Principy zodolnění
  Nezbytná role facility managementu
 3. část – nouzové postupy aneb není evakuace jako evakuace
  Prevence a varovné signály
  Nové nouzové postupy optikou jednotlivých útoků
  Aktivní útočník / AMOK

Informace o školení

První část kurzu seznamuje se základy velmi aktuální problematiky ochrany měkkých cílů, která jde napříč bezpečnostním i společenským spektrem, a to jak na státní, tak soukromé úrovni. Kurz je zaměřen na objasnění základního pojmového vymezení týkající se problematiky ochrany měkkých cílů – tedy míst s velkou koncentrací osob. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s genezí této bezpečnostní problematiky, jejími základními principy a převedením daného konceptu do praxe a poskytnou tak účastníkům základní znalosti a dovednosti.

Na úvodní část kurzu navazuje téma prevence a připravenosti zaměřené primárně na vše, co lze z pohledu organizace či jednotlivce v rámci zodolnění konkrétních měkkých cílů i své vlastní bezpečnosti udělat. Vše s důrazem na všechny fáze možného incidentu – tedy PŘED, BĚHEM i PO útoku. Nedílnou součástí představuje vyhodnocení ohroženosti a identifikace rizik, bezpečnostní a koordinační plány i návrhy možných bezpečnostních procedur, opatření a jejich implementace.

Závěrečná část kurzu se týká detailního představení nových nouzových postupů pro případ mimořádných událostí, ale též problematiky aktivních útočníků právě ve spojení s ochranou měkkých cílů. Posluchači se tak budou moci více do hloubky seznámit jak s novými bezpečnostními procedurami (invakuace, lockdown, safe haven, USB, ALICE atd.,), tak jejich praktickou aplikací na každodenní úrovni. Běžné rizikové postupy jsou totiž v kontextu ochrany měkkých cílů v řadě případů již nedostačující a je potřeba se seznámit s jejich nadstavbou včetně dovedností vhodných k praktické aplikaci těchto získaných nových poznatků.

Nedílnou součástí kurzu budou i instruktážní a výuková videa s důrazem na aplikaci výše získaných poznatků i rozbor reálných i modelových situací.

 
 
Reklama