Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nezapomínejte na adsorbci! Použití odvlhčovačů DST Seibu Giken pro vysoušení po povodních

Velká voda se prohnala Čechami a zanechala po sobě spoušť. Intenzita záplav překonala nejhorší noční můry i těch nejobezřetnějších z nás. Po opadnutí vody stojí mnozí z nás před nutností zbavit své domy zničeného nábytku a vybavení domácností. Pokud velká voda nestrhla střechu nad hlavou, ale "jen" protekla obydlím, zanechala po sobě nasáklé stavební konstrukce. První týdny po srpnových povodních se zdály milosrdné k vyschnutí mokrých staveb přirozeným větráním, ale tato idyla netrvala dlouho: v době přípravy tohoto článku na konci září již silničáři na Klatovsku odklízejí první sníh a odpolední teplota v Praze nepřesáhla za vytrvalého mrholení 10°C (25/9/2002). Vysoušení přirozenou cestou bez technických prostředků se za těchto podmínek stává beznadějným a předem prohraným zápasem o čas před nadcházející zimou. Právě ta prověří závažnost narušení stavebních konstrukcí zasažených objektů. O nutnosti vysoušení vypovídají nejlépe padající domy v pražském Karlíně.

Obr. 1

Vysychání materiálů je umožněno nižším obsahem vlhkosti v okolním vzduchu a tím přenosem vlhkosti do svého okolí. O dostatečném vysušení materiálu můžeme hovořit teprve po dosažení tzv. rovnovážné vlhkosti, která je různá pro odlišné materiály při daných podmínkách prostředí.

Stavební materiály s vyšší vlhkostí při zimním promrznutí ohrožují statiku objektů, znamenají riziko vzniku plísní a díky nadměrné vlhkosti znemožňují základní funkce objektů pro bydlení a zajištění pracovního prostředí.

Obr. 2 - Thámova ulice v Karlíně patřila v Praze k nejpostiženějším oblastem

Vysychání přirozenou cestou u cihlové zdi tloušťky 60cm po zasažení záplavami se odhaduje na 2 až 3 roky. Tento proces lze zkrátit použitím odvlhčovacích zařízení, ale i tak je nutno počítat s jejich nasazením v horizontu několika měsíců. (Z tohoto pohledu působí absurdně metodika používaná některými dobrodinci, kteří v postižených oblastech organizovali půjčování odvlhčovačů na pořadník po dvou dnech.)

Obr. 3 - Požární dveře do strojovny VZT v objektu v Křižíkově ulici

Metody vysoušení

Kromě přirozeného větrání bývá často využíváno intenzívní vytápění s výměnou vzduchu (nejlépe v cyklickém režimu). Paradoxně má tato metoda tím vyšší účinnost, čím je nižší venkovní teplota - měrná vlhkost vzduchu v g/kg suchého vzduchu je nižší právě v zimním období. Vysoká energetická náročnost v poměru k účinnosti je zásadním handicapem této metody, která bývá často mylně díky nízké informovanosti považována nejlepší řešení.

V naprosté většině objektů po záplavách přívod elektrické energie nefungoval, proto se svého nasazení dočkaly olejové ohřívače, které dokázaly rychle a účinně vytopit mokré místnosti. Jejich použití pro osálání zdiva z bezprostřední blízkosti je však krajně riskantní - dochází k rychlému nerovnoměrnému vysychání zdiva v povrchové vrstvě, aniž by byla voda odváděna i z hlubších vrstev. Rozdílné lokální vlastnosti materiálu pak způsobují jeho popraskání.

Použití odvlhčovačů (ať kondenzačních nebo adsorpčních) je jednoznačně nejrychlejší a nejefektivnější metodou vysoušení staveb po záplavách. Bez správného výběru však bude konečný výsledek jen těžko uspokojivý. Této chyby se bohužel často dopouštěly obecní úřady, které bez zásadních znalostí zajišťovaly dodávky odvlhčovačů mnohdy zcela nekompetentně pouze podle ceny bez ohledu na výkon.

Výběr a použití odvlhčovačů

Z hlediska časového odstupu od srpnových záplav je zbytečné připomínat nutnost co nejrychlejšího zbavení prostoru vlhkého materiálu. Zcela na místě je otlučení omítek a odstranění podlahových krytin. Teprve v tomto okamžiku má smysl provést instalaci odvlhčovačů.

Vysoušený prostor musí být uzavřen, jinak bude výkon vysoušecího zařízení mařen infiltrací venkovního vzduchu. Pokud nejsou stavební otvory opatřeny okny nebo dveřmi, postačí jednoduchý laťový rám s polyetylenovou fólií. Účinnost odvlhčování při jakékoliv metodě lze výrazně zvýšit použitím ventilátorů, které ve vysoušeném prostoru zajistí proudění i v hůře dostupných koutech.

Obr. 4 - Kondenzační odvlhčovače Calorex PD 30, PD 60 a PD 120

U kondenzačních odvlhčovačů je nutno zajistit odvod vysrážené vlhkosti buď vynášením sběrné nádržky nebo napojením na odpad. Pro dostatečnou účinnost vysoušení je třeba udržovat teplotu v prostoru nad 15°C.

U adsorbčních zařízení je odebraná vlhkost nejčastěji vyfukována v proudu regeneračního vzduchu pružnou hadicí do exteriéru stavebním prostupem nebo pootevřenými dveřmi či oknem, které zakryjeme fólií - další provoz je bezobslužný. Zařízení fungují spolehlivě i za velmi nízkých teplot.

Nejdůležitějším kritériem pro výběr odvlhčovače je samozřejmě výkon zařízení. Právě zde však vzniká vážný problém. Jak jsme již uvedli, výkon kondenzačních odvlhčovačů je zásadním způsobem ovlivněn teplotu a vlhkostí. Pokud výrobce uvede pouze, že výkon zařízení je "až" 20 l / 24 h, můžete s jistotou očekávat, že se jedná o údaj měřený nejspíše při teplotě 30°C a vlhkosti 80%r.v. . Stejné zařízení při obvyklých 20°C a 70% r.v. bude mít výkon sotva poloviční. V případě pochybností je vhodné porovnat příkon zařízení - největší spotřebu má samozřejmě kompresor.

Dalším kritériem výběru je vzduchový výkon, který udává množství vzduchu v m3, které prochází zařízením za hodinu. Dostatečná cirkulace vzduchu je důležitá především u kondenzačních odvlhčovačů, které pracují s méně vysušeným vzduchem. Vzduchový výkon u těchto zařízení by se měl pohybovat na cca 0,8 až 1,5 násobku objemu vysoušeného prostoru. Zajímavé je porovnání potřebného objemu vzduchu pro odvlhčení jmenovitého množství vody u adsorbčních a kondenzačních odvlhčovačů v tab. 1.

Tab.1 - porovnání potřebného množství vzduchu
pro odvlhčování adsobčními a kondenzačními zařízeními

Kondenzační odvlhčovače

Nejběžnější cestou vysoušení jsou bezesporu kondenzační odvlhčovače s kompresorovým okruhem. Vzdušná vlhkost se vysráží na studeném povrchu výparníku a odvádí se ve formě kondenzátu do sběrné nádoby nebo do kanalizace. Cirkulační ventilátor vzduch vhání zpět do vysoušeného prostoru přes kondenzátor, na kterém dochází k jeho dohřátí. Díky tepelným ziskům od motorů kompresoru a ventilátoru a kondenzačnímu teplu se vysušený vzduch vrací do místnosti s teplotou o několik stupňů vyšší, což zlepšuje účinnost vysoušení.

Nevýhodou kondenzačních odvlhčovačů je nemožnost reálně dosáhnout vlhkosti pod úroveň 35-40%r.v.. Jejich účinnost je navíc výrazně ovlivněna teplotou - pod 15°C jejich výkon prudce klesá. Tento handicap lze sice kompenzovat současným dotápěním prostoru, ale ve hře je opět energetická náročnost. Vybraná technická data některých kondenzačních odvlhčovačů uvádí tab.2.

Kondenzační odvlhčovače RT 310 PD30 PD60 PD120
Odvlhčovací výkon (při 20°C/70%r.v.) l/24 h 8 17 35 68
Max. (při 35°C/80% r.v.) l/24 h 14 30 60 120
Průtok suchého vzduchu m3/h 100 200 380 750
Max. příkon kW 0,23 0,45 0,85 1,56
El. připojení 220 V / 50 Hz
Chladivo R 407 C
Nádržka s plovákovým spínačem ano ne (napojení na odpad)
Rozměry mm 300 x 560 x340 570 x 356 x 356 820 x 363 x 365 1020 x 630 x 585
Hmotnost kg 23 30 38 65
Doporučený objem vysoušeného prostoru
m3při teplotě 15 - 20°C
60-80 110-175 200-350 400-550
Doporučený objem vysoušeného prostoru
m3při teplotě <15°C
40-60 60-120 120-200 200-350
Tab.2 - Přehled kondenzačních odvlhčovačů z povodňové nabídky Flair

Adsorbční odvlhčovače DST

Neprávem opomíjené zůstávají často adsorbční odvlhčovače. Přestože jejich nasazení je pro vyjímečné vlastnosti nenahraditelné v technologických provozech jako je farmaceutický, chemický, potravinářský a elektrotechnický průmysl, odvedou vynikající službu právě i při vysoušení objektů po záplavách.

Cennou předností adsorbčních odvlhčovačů je jejich schopnost dosahovat extrémně nízké vlhkosti. Tam, kde se kondenzační odvlhčovače zastaví u hodnoty kolem 35-40% r.v., pokračují adsorbční zařízení až pod hranici 20% r.v.. Tento faktor je nesmírně důležitý pro dokonalé vysušení staveb zasažených do hloubky masivní nosné konstrukce. Velmi důležitá je schopnost pracovat i při nízkých teplotách bez omezení účinnosti. Na tuto vlastnost bychom neměli zapomínat právě před blížící se zimou.

Obr. 5 - Adsorbční odlvhčovače DST menších výkonů

Adsorbční odvlhčovače využívají pro odloučení vlhkosti ze vzduchu mikrostruktury supersilikagelového povlaku rotačního výměníku. Výměník se průběžně regeneruje horkým vzduchem. Odloučená vlhkost se vyfukuje v proudu regeneračního vzduchu mimo vysoušený prostor, pro dočasnou instalaci lze použít pružnou hadici. Rotory vyráběné japonskou firmou Seibu Giken pro odvlhčovače DST vynikají kromě účinnosti i trvanlivostí: tříletá záruka garantuje provoz bez poklesu účinnosti, rotory je možno čistit i mokrou cestou.

Další předostí adsorbčního odvlhčování je provoz bez freonů, používaných jako náplň do chladicích okruhů kondenzačních zařízení. Vybraná technická data některých adsorbčních odvlhčovačů používaných pro likvidaci povodní uvádí tab.3.

Adsorpční odvlhčovače DR 010 DR 020 DR 030C DR 031C
Odvlhčovací výkon (při 20°C/60%r.v.) l/24 h 12 20 27 40
Průtok suchého vzduchu m3/h 190 240 240 310
Objem vlhkého vzduchu m3/h
(výdech do exteriéru)
40 50 85 110
Max. příkon kW 0,9 1,0 1,4 2,1
Elektrické připojení 230V/50Hz


Rozměry mm 250x 220x539 350x 335x382 350x 335x382 454x 470x450
Hmotnost kg 12 15 17 30
Průměr hadice pro odvod vlhkého vzduchu mm 62 80 80 80
Doporučený objem vysoušeného prostoru
m3při teplotě 15 - 20°C
100-180 200-350 250-450 300-600
Doporučený objem vysoušeného prostoru
m3při teplotě <15°C
80-150 150-300 200-375 250-500
Tab.3 Přehled malých adsorbčních odvlhčovačů z povodňové nabídky Flair

DST Recusorb, DST Consorb

Nejběžnější a nejčastěji užívané typy adsorbčních odvlhčovačů DST s typovým označením Recusorb a Consorb jsou konstruovány jako samostatně funkční jednotka s rotorem s aktivním povrchem, elektrickým ohřívačem regeneračního vzduchu, regulací a ventilátorem pro cirkulaci vysoušeného a regulačního vzduchu. Pro větší jednotky je možno pro regeneraci použít i parní nebo plynový ohřívač.

Zatímco Recusorb používá pro odvlhčení cca 60% plochy rotoru a zbylou část pro předehřev regeneračního vzduchu a vlastní regeneraci, Consorb odlvhčuje na 75% rotoru a regenerační vzduch se používá bez předehřevu. Extrémní účinnost je vykoupena vyšší energetickou náročností.

Schéma č.1 - Funkce DST Econosorb

DST Econosorb, DST Frigosorb

Pro speciální účely se vyrábějí adsorbční odlvhčovače DST v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Jednotky Econosorb používají pro ohřev regeneračního vzduchu kondenzátor tepelného čerpadla, vysoušený vzduch je na vstupu odvlhčen na výparníku a předchlazen. Část vlhkosti se odvádí ve formě kondenzátu, část ve výdechu regeneračního vzduchu.

DST Frigosorb je velmi vhodný pro instalaci do míst, kde je obtížný výdech regeneračního vzduchu. Nasávaný vlhký vzduch na vstupu do jednotky slouží po průchodu kondenzátorem k regeneraci silikagelového rotoru a paradoxně tak svoji vlhkost zvyšuje. Na výparníku dojde k prvnímu stupni vysoušení kondenzačním způsobem, ochlazený vzduch je pak dosušen průchodem rotorem.


Schéma č.2 - Funkce DST Frigosorb

Schéma č.3 - Funkce DST Aquasorb

Předností kombinovaného řešení s tepelným čerpadlem je suchý vzduch na výstupu bez navýšení teploty, částečné nebo plné odloučení vlhkosti ve formě kondenzátu a podstatně nižší energetická náročnost než u adsorbčních odvlhčovačů řady Recusorb a Consorb, dokonce nižší než u kondenzačních odvlhčovačů. Snížení provozních nákladů je samozřejmě vykoupeno limitovaným rozsahem použití a vyšší pořizovací cenou zařízení.Obr. 6
- Odvlhčovací rotory vyrábí pro zařízení DST japonská firma Seibu Giken standardně až do výkonu 95 kg/h, pro samostatné použití až do průměru 4,5 m. s vysoušecím výkonem přes 350 kg/h