Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodovod a kanalizace po záplavách

Při čerpání vody ze sklepů je třeba opatrnosti zejména ve chvíli, kdy ještě neopadla okolní voda (tlak okolní vody na podlahy a stěny a z pohledu TZB většinou proti vodě nechráněné prostupy stavební konstrukcí - znamenají nebezpečí, že voda se do vyčerpaného prostoru vrátí). To znamená během čerpání průběžně kontrolovat, zda voda opět nevtéká (po odčerpání např. 10 cm čerpání zastavit a sledovat, zda voda opět nestoupá).

Kanalizace:
 • Oprava je nutná při viditelném porušení potrubí i porušení stavební konstrukce, ve které je kanalizace vedena.
 • Prohlídka, oprava nebo čištění kanalizace jsou nutné v případě, že odpadní voda se vrací.
 • U menších staveb lze provést jednoduchou zkoušku - rozpustíte světlou malířskou barvu a po vylití do zařizovacího předmětu sledujete v čistící šachtě u vyústění kanalizace z objektu zda množství zkušební tekutiny odpovídá. Vylívá se do nejvzdálenějšího zařizovacího předmětu od šachty, případně nejvzdálenějšího od šachty v části objektu kde je podezření na možné problémy v kanalizaci.
 • U větších systémů nebo větších poruch lze využít specializované firmy, které provedou prohlídku kamerou.
 • Je třeba otevřít čistící tvarovky (bývají na svislém odpadním potrubí nad nejnižší podlahou, na svislém potrubí po změnách směru, na potrubí vodorovném, které je zavěšené pod stropem např. ve sklepních prostorách) a šachty a zanesené potrubí vyčistit.
 • Pokud jsou na potrubí uzávěry zpětného vzdutí např. šoupátka a zpětné klapky, je třeba je také vyčistit a propláchnout (tato zařízení se používají pokud jsou napojeny na kanalizaci zařizovací předměty pod úrovní okolního terénu).
 • Žumpy je třeba vyvést a nechat zkontrolovat statikem.
 • U čistíren odpadních vod se odčerpá přebytečná voda, vyčistí se pohyblivé prvky a před uvedením do provozu je vhodná kontrola nebo alespoň konzultace odborné firmy.
Vnitřní vodovod:
 • Pokud vodovod zůstal celou dobu pod tlakem pitné vody, je nutné jen očistit přístupné části a desinfikovat armatury.
 • Pokud došlo k přerušení dodávky pitné vody, je třeba vodovod vypustit, desinfikovat a následně propláchnout. Na desinfekci: např. roztok chlornanu sodného v koncentraci min. 0,5 mg/l s působením min 1 hod. Informace o vhodné desinfekci získáte i na hygienických stanicích - seznam hygienických stanic na konci článku. Rovněž na hygienických stanicích podávají informace o rozborech vody.
 • Při podezření na porušení potrubí vodovodu se musí udělat tlaková zkouška. Potrubí se naplní vodou, uzavře se hlavní uzávěr a všechny výtoky - např. roháčky před napouštěním WC, pračky, myčky, napojením stojánkových armatur u umyvadel apod. Na některou armaturu v potrubí se připojí tlaková pumpa a provede se zkouška tlakem. U nového potrubí se provádí 1,5 MPa, u starých potrubí by se mohla provést i zkouška 1,5 násobkem max. provozního tlaku (obvykle 0,6 MPa) V průběhu zkoušky nesmí být pokles tlaku větší než 0,02 MPa, u plastových potrubí se po prvním natlakování ještě provádí dotlakování. Provedení tlakové zkoušky je vhodné ponechat odborné firmě - provede ji každá instalatérská firma, protože je to běžná součást předávání nových potrubí a řídí se jak normou, tak návody výrobců potrubí.
 • Pokud došlo k porušení potrubí vodovodu, je třeba jej opravit a po opravě provést tlakovou zkoušku. Pokud je vyhovující, provede se desinfekce a proplach jako po přerušení dodávky vody - viz výše.
 • Pro obnovení studní platí pravidla stanovená odborem epidemiologie ministerstva zdravotnictví, která jsou podrobně uvedena v samostatném článku (Pravidla pro sanaci studní, desinfekci sifonu a žump).
 • Informace o rozborech vody podávají všechny hygienické stanice.
Pozn.:
Upozornění z webových stránek hyg.stanic:
 • Zatopené studny až do laboratorního vyšetření nepoužívat ani k zalévání. Pokud byla studna před záplavou schválena jako zdroj pitné vody, v odstupu asi 2-3 týdnů vyčerpáme vodu a novou dezinfikujeme Savem nebo Sanosilem (je lépe použít odbornou firmu). Po té znovu vyčerpáme a novou vodu necháme laboratorně vyšetřit. Pak je použitelná pro člověka.
 • Zdrojům vody je věnována zvýšená pozornost. Hygienická stanice v Ústí nad Labem informuje, že jsou kontrolovány zdroje pro více jak 50 uživatelů. Zdroje pro menší počet uživatelů nejsou kontrolovány!!! Jejich kontrolu je třeba zabezpečit.
 • Kontrolu vody zabezpečuje též veterinární správa Jihlava a Praha, které mohou ověřit rovněž přítomnost ropných látek: tel. - 066/71 43 111 a 02/510 31 11.
 • Kontrolu vody provádí rovněž veterinární správa v Českých Budějovicích a veterinární laboratoř Vedia Strakonice - tel. 0342/321 719.

Kontakty na hygienické stanice

Vybrané hygienické stanice:

Prahawww.hygpraha.cz02/96 33 67 00
České Budějovicewww.khscb.cz038/77 12 911
Plzeňwww.khsplzen.czinfo019/71 55 111
Středočeský krajwww.khsstc.cz02/24 91 99 66
Ústí nad Labemwww.khsusti.cz047/52 11 335, 52 09 977
Praha - městská hyg. stanicewww.mesthyg-praha.cz02/72 65 38 31