Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků od 14.10.2010 do 23.10.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Vlhkost v izolaci po zatopení povodňovou vodou

23.10.2013 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Je známo, že tepelné izolace plní svoji funkci pouze tehdy, jsou-li suché. V dnešních dnech se v souvislosti s důsledky povodní vyskytlo množství dotazů, co se stane s vláknitou izolací, je-li vystavena působení kapalné vlhkosti, například zatopením zařízení povodňovou vodou.
Povodně v Praze

Co s izolací po povodních?

16.10.2013 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Měli jste zaplavenou podlahu nebo dokonce i fasádu? Co se stane s tepelnou izolací, je-li zaplavena povodňovou vodou? Jak se změní vlastnosti izolace?

Nové sanační omítky KM BETA se uplatní i při rekonstrukci zaplavených domů

23.9.2013 | KM Beta, a.s.
KM BETA, jeden z největších ryze českých výrobců omítkových a maltových směsí, přichází se sanačním systémem Profisan. Omítku Profisan lze nanášet i na nevysušené zdivo s vysokou vlhkostí a silným zasolením. Profisan odvádí vlhkost ze zdiva ve formě vodních par, a díky tomu i vyšší rychlostí.

Zpětné klapky pomohou zabránit zatopení vašeho domu

25.6.2013 | GLYNWED s.r.o.
Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.
Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům JaP-Jacina

Povodňový informační systém v ochraně před povodněmi

23.6.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zpracování digitálních povodňových plánů se věnuje metodika odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů z roku 2009 dostupná na www.povis.cz.

Pomoc při finálním dosoušení a v boji proti plísním

19.6.2013 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Vysušení prostor je alfou a omegou pro úspěšné zvládnutí popovodňových následků. Po počátečním radikálním vysušení prostor pomocí výkonných elektrických vysoušečů je vhodné použít další pomocníky pro snížení vlhkosti a v boji proti plísním. V takových případech vám pomůže Ceresit STOP PLÍSNI, který plísně spolehlivě eliminuje.

Povodně 2013 - rady a doporučení

7.6.2013 | Realsan Group, SE
Je nám líto, pokud i Vás postihla tato živelná pohroma, a rádi bychom Vám pomohli v oblasti, které troufáme si říci, dobře rozumíme – v oblasti sanace vlhkého zdiva. Největší škody zaznamenáváme například z podcenění kondenzační vlhkosti, nevhodné skladby podlah, případně v důsledku nevhodného ošetření protiplísňovými přípravky, které působí větší zasolení zdiva.

Tradiční český výrobce kotlů na biomasu značky VERNER pomáhá po letošních povodních

6.6.2013 | VERNER a. s.
Zákazníkům, kteří prokáží, že mají trvalé bydliště v postižené oblasti, nabízíme zprovoznění poškozeného kotle značky VERNER pouze za nákladovou cenu a to jak na potřebné náhradní díly, tak i na práci našich servisních specialistů.

Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

5.6.2013
Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší a na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
Zajištění protipovodňových opatření v ČR

Zajištění protipovodňových opatření v ČR

12.5.2013 | Exponex, s. r. o.
Povodně na našem území způsobily za posledních 15 let škody za více než 174 mld. Kč a došlo při nich ke ztrátě 123 životů. V programech na odstraňování povodňových škod z minulých let bylo z prostředků na dotace MZe vynaloženo cca 9 985 mil. Kč na odstraňování škod na vodohospodářském majetku a 1 830 mil. Kč na odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací.
Protipovodňové a protipožární vrata pro Národní divadlo

JaP-Jacina – protipovodňová vrata a zábrany

23.3.2013 | JaP-Jacina, s.r.o.
Výhodou těchto vrat a uzávěrů je jejich použitelnost jako standardních vrat pro normální uzavření, případně uzamčení prostoru. Dále pak možnost automatického provozu nejen při otevírání a zavírání, ale také při detekci a následném nafukování těsnění i dlouhodobém udržování vodotěsnosti.
Speciální vrata pro ochranu majetku před vodou a ohněm

Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům

15.3.2013 | JaP-Jacina s.r.o.
Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.
Bílé vany

Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita

31.12.2012 | Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta, ČVUT v Praze
Článek uvádí objektivní srovnání dvou různých přístupů k ochraně spodní stavby proti vodě a vlhkosti – bílých základových van a povlakových hydroizolací. Konfrontace vlastností a rizikových faktorů obou technologií je provedena z pohledu bílých van, na které je článek primárně zaměřen. Srovnávací analýza je doplněna fotodokumentací z terénních průzkumů a výsledky nezávislých laboratorních zkoušek.

Sanace ETICS

29.11.2011 | Knauf Praha s.r.o., Ladislav Linhart
Nekvalitně provedené fasádní systémy je nutné sanovat. Před sanací musíme posoudit stávající stav ETICS a provést jeho revizi, na jejímž základě je stanoven závazný technologický postup sanace. Ukazuje se, že právě sanace fasád bude v blízké budoucnosti velice žádanou stavební činností.

Konec sanace vlhkého zdiva, jak jsme ji doposud znali

24.6.2011 | Realsan Group, SE , Ing. Petr Čeliš
Klíčová kritéria pro výběr řešení sanace vlhkého zdiva u zavlhlých a památkově chráněných budov jsou z pohledu investora následující: CENA, ČAS a SPOLEHLIVOST. Pod tlakem technických podmínek sanační opatření často selhávají a dochází vlivem následných škod ke znehodnocení investic. Právem investoři vyžadují za svoje peníze odpovědnost dodavatelů a kvalitu, která zaručí extrémní zatížení zvládnout s garancemi.

Dřevostavby a voda

16.6.2011
Moderní montované dřevostavby se skládají z několika vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci. Jednou z nejdůležitějších zásad je pravidlo „difuzní otevřenosti“. Stavební technologie respektující toto pravidlo mají nejlepší předpoklady pro přirozené a velmi rychlé vysušení celé stavby.

Mobilní protipovodňová zábrana

20.5.2011 | VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
Souprava je určena k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny. Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení 0,5, 1 a 1,5m. Nepotřebuje spodní stavbu, je lehce přenosná, tzn. v případě rozmoklého terénu a nemožnosti nájezdu mechanizace s ní lze manipulovat pomocí několika pracovníků.

Ochrana před povodněmi - tradiční téma veletrhu WATENVI

7.4.2011 | Veletrhy Brno, a.s.
Hydrologické a klimatické extrémní situace nese název půldenního bloku doprovodného programu, jehož garantem je Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR.

Stavby a povodně

28.12.2010
Klimatické změny, které se ve světě projevují abnormálními srážkami a následně ničivými povodněmi se zaplavováním celých rozsáhlých oblastí, dopadají svými důsledky na celou společnost. Škody, jako bezprostřední dopad povodní, negativně působí na ekonomiku jednotlivých zemí, ale hlavně na psychiku postižených obyvatel v povodí řek, potoků, ale i mimo ně.

Jak nejlépe ochránit zaplavené domy před nadcházející zimou?

14.10.2010 | Baumit, spol. s r.o.
V současné době je poslední možnost připravit povodněmi poničenou budovu na nadcházející zimu. I přesto, že zdivo mnohdy nestačilo úplně vyschnout, je nutné zvážit, jaká opatření jsou pro konkrétní budovu nejideálnější, aby období zimních mrazů nenapáchalo další škody na provlhlých konstrukcích.
zpět na aktuální články       1  2   

Témata 2019

Tabulky a výpočty