Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Větrání a klimatizace"

bylo nalezeno 29 norem

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 15758
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 9053-1
Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730502
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 12354-5
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.11.2009
Opravy:1 1.11

ČSN EN 1634-3
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
Třídicí znak:730852
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730853
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730856
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 1366-3
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 1366-8
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 1366-1+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 1366-10+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 1366-10+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 1366-11+A1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 1366-12+A1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 13381-7
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
Třídicí znak:730858
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 73 4301
Obytné budovy
Třídicí znak:734301
Účinnost od:1.7.2004
Změny:*Z1 7.05, *Z2 9.09, *Z3 10.12, *Z4 8.19

ČSN 73 4501
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky
Třídicí znak:734501
Účinnost od:1.7.2004

ČSN EN 15500-1
Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5
Třídicí znak:738536
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 15500
Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Elektronická zařízení pro zónovou regulaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738536
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

 
 
Reklama